strona główna
2021-03-29 

W ARiMR 31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

  więcej >>


2021-03-22 

Ważne informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW).

W związku z powyższym zaleca się ww. wnioskodawcom niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku.

 

  więcej >>


2021-03-18 

Ograniczenia w dostępie do biura LGD

Z uwagi na zaistniałą sytuację kryzysową związaną z epidemią koronawirusa „Między Prosną a Wartą” – LGD podejmie działania mające na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów pracowników biura z innymi osobami. Od poniedziałku (22 marca 2021 r.) bezpośredni kontakt z pracownikiem możliwy będzie w godzinach: od 8.00 do 12.00.  Poza tym czasem kontaktować z nami można będzie się telefonicznie lub mailowo.2021-03-03 

Rada LGD wybrała operacje i zadania

W dniu 3 marca 2021 r. Rada LGD wybrała operacje i zadania, które otrzymają pomoc finansową w ramach LSR "Między Prosną a Wartą". Listy z wynikami oceny i wyboru są TUTAJ.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy2021-02-17 

Zaproszenie do badania

Obraz aktywności obywatelskiej na wsi - pomóż go namalować!  

Działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej na obszarach wiejskich? Twoje stowarzyszenie lub fundacja realizuje ciekawe projekty? Twoja Lokalna Grupa Działania może pochwalić się sukcesami w przygotowywaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju? A może należysz do Koła Gospodyń Wiejskich i w ten sposób angażujesz społeczność swojej wsi do wspólnego działania? Weź udział w badaniu prowadzonym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich!

Wyniki i wnioski z badań zostaną zaprezentowane w publikacji, która ukaże się w grudniu 2021. Aby dopisać organizację do Bazy, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie:

www.faow.org.pl/baza


  więcej >>


2021-02-10 

Warsztat refleksyjny w LGD

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR
„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań — jeśli to będzie konieczne — oraz będą stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 17 lutego 2021 r. w Sali Sesji (sala nr 27) Urzędu Miasta i Gminy Wieruszów o godz. 10.00.

  więcej >>


2021-01-08 

Jak wpisać kwotę pomocy we wniosku o pomoc

We wniosku o pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest błąd - nie można wpisać kwoty pomocy w załączniku B_5.

Tutaj jest instrukcja jak wpisać tę kwotę --otworzy się film na Youtube2020-12-28 

Nowy wzór umowy o przyznaniu pomocy i aneksu do umowy

Informujemy, że wprowadzony został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  więcej >>


2020-12-28 

LGD ogłasza nabory wniosków o pomoc w ramach PROW 2014-2020

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że ogłoszone zostały nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakresy tematyczne naborów:

  • podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł.
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – nabór grantobiorców w związku z planowanym projektem grantowym.

Termin składania wniosków – od 12 stycznia do 2 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty aplikacyjne - Ogłoszenia o naborach.2020-12-23 

Biuro nieczynne

W dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek) biuro „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie będzie nieczynne.2020-12-16 

Rozmowa w Radiu Ziemi Wieluńskiej

Radio Ziemi Wieluńskiej przeprowadziło rozmowę z Grzegorzem Schreiberem, Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Andrzejem Górczyńskim, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego o działaniu LEADER w ramach PROW 2014-2020, a w szczególności o funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego Lokalnych Grupach Działania. W rozmowie są wskazane możliwości uzyskania dofinansowania w ramach zbliżających się naborów prowadzonych przez poszczególne LGD, w tym przez "Między Prosną a Wartą".

Posłuchaj rozmowy2020-12-10 

Wkrótce nabory wniosków o dofinansowanie

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w grudniu 2020r. ogłosi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakresy tematyczne naborów:

  • podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł.
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – nabór grantobiorców w związku z planowanym projektem grantowym.

Termin składania wniosków – od 12 stycznia do 2 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty aplikacyjne dostępne będą na stronie www.lgd-wieruszow.pl od 28 grudnia 2020r.

Obecnie można zapoznać się z dokumentami i zasadami udzielania wsparcia obowiązującymi we wcześniejszych naborach - odnośnik Ogłoszenia o naborach.

znalezionych: 346 na 29 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
piątek 23  lutego  2024Copyright © 2007-2010 by WS