strona główna
2020-09-28 

Efekty realizacji LSR

Od 18 czerwca 2016 roku, kiedy to podpisano z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, nasza LGD realizuje działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w szczególności wdraża opracowaną przez siebie Lokalną Strategię Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020(PROW). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.

Zaprażamy do zapoznania się z efektami realizacji LSR.

TUTAJ jest do pobrania dokument w formacie pdf.2020-09-24 

SPOTKANIE ŁÓDZKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W UNIEJOWIE

W dniu 23 września 2020 roku w Uniejowie odbyło się  spotkanie szkoleniowo-informacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego z lokalnymi grupami działania obszaru województwa łódzkiego. W spotkaniu udział wziął Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  więcej >>


2020-09-14 

Dobre praktyki

Zapraszamy do zapoznania się z opisem operacji zrealizowanych przez beneficjentów, którzy środki na swoje przedsięwzięcia otrzymali za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

TUTAJ prezentujemy "dobre praktyki"2020-09-14 

Konsultacje społeczne

W związku ze planowanymi zmianami w LSR i załacznikach do LSR zapraszamy do konsultacji społecznych.

TUTAJ można zapoznać się z proponowanymi zmianami.2020-07-30 

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Weekend na wsi”. Główną ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych w regionie oraz popularyzacja wypoczynku na wsi. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są TUTAJ2020-07-27 

Lista Produktów Tradycyjnych

Województwo Łódzkie może się poszczycić 150 produktami wysokiej jakości wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych (LPT) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w takich kategoriach jak: produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody oraz gotowe dania i potrawy.

Charakteryzują się one nie tylko wysoką jakością i wyjątkowością ale posiadają minimum 25-letnią tradycję wytwarzania, są związane z kulturą, historią województwa łódzkiego oraz są wytwarzane na terenie regionu łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje szereg działań mających na celu promowanie rodzimego, lokalnego sektora rolno-spożywczego, organizując m.in. konkurs Tygiel Smaków, którego celem jest identyfikacja i promocja produktów o charakterze lokalnym, wytwarzanych tradycyjnymi metodami, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego i tożsamości mieszkańców, stanowiących rozpoznawalną markę regionu.

Zachęcamy producentów produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości, koła gospodyń wiejskich oraz wszystkie osoby związane z dziedzictwem kulinarnym naszego województwa do ubiegania się o wpis na listę produktów tradycyjnych.


Więcej informacji o LPT2020-07-09 

Zmiany kryteriów - konsultacje społeczne

LGD "Między Prosną a Wartą" dokonała analizy kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i planuje dokonać ponownie zmian tych kryteriów. Z uwagi na to ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2020-07-04 

Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem

Przedsiębiorco!

Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na cykl spotkań w regionie
pt.: „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”.

Ponad MILIARD złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej i innych form wsparcia m.in. z Unii Europejskiej będzie rozdysponowane dla firm z Łódzkiego.

Z czego można skorzystać? Te zagadnienia omówią dyrektorzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Doradca Łódzkie dla biznesu udzieli odpowiedzi na szczegółowe pytania.

  więcej >>


2020-06-29 

Konsultacje społeczne

"Między Prosną a Wartą" - LGD planuje dokonać zmian w kryteriach oceny i wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Z uwagi na to ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2020-06-24 

Kolejne wsparcie w ramach inicjatywy Leader

W dniu 24 czerwca br. podpisano kolejną umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem pomocy jest Pani Halina Smorawska, która dzięki wsparciu ze środków programu, w wysokości 70 000,00 zł, podejmie działalność gospodarczą polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla seniorów w miejscu ich zamieszkania.

Podejmowana działalność będzie funkcjonować na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”.2020-06-02 

Konsultacje społeczne

"Między Prosną a Wartą" - LGD planuje dokonać zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i załacznikach w LSR w związku z planowanym zwiększeniem budżetu na wsparcie operacji w ramach ralizacji naszej strategii. Z uwagi na to ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2020-05-14 

Ważny komunikat MRiRW dla beneficjentów poddziałania 19.2

Prezentujemy komunikat przekazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komunikat zawiera ważne informacje dla beneficjentów poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 zwiazane z epidemią koronawirusa.

Do pobrania plik PDF

znalezionych: 380 na 32 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
piątek 27  stycznia  2023Copyright © 2007-2010 by WS