strona główna
2021-06-10 

Ogrody i ogródki - konkurs wojewódzki

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Szreiber zaprasza mieszkańców regionu do udziału w konkursie "Ogrody i ogródki".

Szczegóły konkursu

Regulamin konkursu2021-06-10 

Kolorowy balkon - konkurs

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Szreiber zaprasza mieszkańców regionu do udziału w konkursie "Kolorowy balkon".

Szczegóły konkursu

Regulamin konkursu2021-06-10 

Zmiana kryteriów wyboru operacji - konsultacje społeczne

LGD dokonała zmiany kryteriów wyboru operacji:

  • innych niż operacje w ramach projektu grantowego oraz inne niż operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej,
  • w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zgodnie z obowiązującą procedurą zmiany zostają poddane konsultacjom społecznym. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami i wyrażenia swojej opini: KONSULTACJE SPOŁECZNE


2021-06-07 

Informacja na temat możliwości wystąpienia o zmianę umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjentów podejmujących działalność gospodarczą

W związku z przekazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 31 maja 2021 r. formularzem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, które wynikają z istotnych zmian warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARC-CoV-2 pragniemy poinformować o możliwości wystąpienia przez obecnych Beneficjentów pomocy z wnioskami o zmianę zawartych umów.

Źródło: www.lodzkie.pl

  więcej >>


2021-06-02 

Umowy o przyznaniu pomocy w ramach inicjatywy Leader

W dniu 31 maja br. dwóch Beneficjentów z terenu Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego podpisało umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020.  Pomoc w kwocie 70 000 zł na otwarcie warsztatu samochodowego otrzymał Pan Maciej Kałuża oraz Pan Tomasz Mikołajczyk, który w ramach uzyskanego dofinansowania planuje rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

Źródło: www.lodzkie.pl2021-06-02 

Biuro nieczynne

W dniu 4 czerwca 2021r. (piątek) biuro „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie będzie nieczynne.

 2021-05-31 

Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

W związku z planowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, staje się możliwe ubieganie się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4).

O zwiększenie środków finansowych mogą ubiegać się lokalne grupy działania realizujące strategie z wykorzystaniem funduszu EFRROW, które przewalutowały LSR na walutę euro. „Między Prosną a Wartą” – LGD spełnia te warunki.

W celu podwyższenia wysokości środków na poddziałania 19.2 i 19.4 konieczna jest aktualizacja lokalnej strategii rozwoju. Aktualizacja polega na zwiększeniu kwot przeznaczonych na operacje i działania w zakresie poddziałań 19.2 i 19.4 oraz na zwiększeniu wartości wskaźników przewidzianych do osiągnięcia w ramach poddziałania 19.2.

Ze szczegółami planowanych zmian można zapoznać się w ramach ogłoszonych przez LGD KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.  2021-05-26 

Konkurs ''Weekend na wsi''

Województwo Łódzkie organizuje wojewódzki konkurs pn.: „Weekend na wsi". Jest to druga edycja rywalizacji o miano najlepszego obiektu w regionie. W tegorocznym konkursie udział mogą wziąć właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość promocji swojego gospodarstwa/obiektu w publikacji zawierającej oferty weekendowego wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego wydanej przez Województwo Łódzkie — Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

  więcej >>


2021-05-19 

Rekrutacja do projektu

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi na start” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

  więcej >>


2021-05-13 

Konsultacje społeczne

W związku z możliwością zwiększenia kwoty przeznaczonej projekt współpracy z 2% do 10% budżetu przeznaczonego na realizację LSR (tj. poddziałania 19.2 PROW 2014-2020) zaszła konieczność dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą" oraz załącznikach do LSR.

Zgodnie z obowiązującą procedurą zmiany LSR i załaczników do LSR podlegają konsultacjom społecznym. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami i wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2021-04-24 

Kulinarna bitwa regionów

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Zaczynamy przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich — „Bitwy Regionów". Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: komisja będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. 

- Jesteśmy solidarni z rolnikami i dlatego przygotowujemy dania regionalne z lokalnych produktów, do czego zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich poprzez konkurs „Bitwa Regionów". Tegoroczna, szósta edycja będzie odbywała się w warunkach trwającej epidemii COVID-19 i podobnie jak nasze życie, przeniesie się częściowo do przestrzeni wirtualnej. Zapraszamy uczestników do prezentacji potraw w formie multimedialnej. Mamy nadzieję, że to wyzwanie będzie dla Pań ciekawe — zachęca Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

  więcej >>


2021-03-29 

W ARiMR 31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

  więcej >>
znalezionych: 333 na 28 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
środa 12  czerwca  2024Copyright © 2007-2010 by WS