strona główna

Konsultacje społeczne trwające i zakończone
prowadzone przez LGD od 01.01.2017 roku.

Konsultacje przeprowadzone przed 01.01.2017 r. są dostępne TUTAJ

L.p. Data Nr konsultacji Przedmiot Status Ogloszenie
1 09.11.2021 4/2021/K Zmiana kwot środków dostępnych na przedsięwzięcia i zmiana wskaźnika zakończone ogloszenie
2 10.06.2021 3/2021/K zmiana kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej i operacji Inne niż operacje w ramach projektu grantowego oraz inne niż operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej. zakończone ogloszenie
3 31.05.2021 2/2021/K zmiany LSR i załaczników do LSR zakończone ogloszenie
4 13.05.2021 1/2021/K zmiany LSR i załaczników do LSR zakończone ogloszenie
5 09.11.2020 6/2020/K zmiany załącznika do LSR zakończone ogloszenie
6 11.09.2020 5/2020/K zmiany LSR i załączników do LSR zakończone ogloszenie
7 09.07.2020 4/2020/K zmiana kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej zakończone ogloszenie
8 29.06.2020 3/2020/K zmiana kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej zakończone ogloszenie
9 02.06.2020 2/2020/K zmiany LSR i załączników do LSR zakończone ogloszenie
10 17.02.2020 1/2020/K zmiany LSR i załączników do LSR zakończone ogloszenie
11 05.09.2019 2/2019/K uzupełnienie zapisów w Planie komunikacji zakończone ogloszenie
12 19.04.2019 1/2019/K zmiany LSR i załączników do LSR zakończone ogloszenie
13 20.09.2018 1/2018/K zmiany LSR i załączników do LSR zakończone ogloszenie
14 30.11.2017 7/2017/K zmiana kryteriów wyboru grantobiorców zakończone ogloszenie
15 30.11.2017 6/2017/K zmiana kryteriów wyboru operacji zakończone ogloszenie
16 21.11.2017 5/2017/K zmiany LSR i załączników do LSR zakończone ogloszenie
17 19.06.2017 4/2017/K zmiany LSR zakończone ogloszenie
18 26.05.2017 3/2017/K zmiana kryteriów wyboru operacji zakończone ogloszenie
19 05.05.2017 2/2017/K Zmiana treści LSR i Załacznika nr 1 do LSR zakończone ogloszenie
20 28.04.2017 1/2017/K zmiana kryteriów wyboru operacji zakończone ogloszenie

Copyright © 2007-2010 by WS