strona główna2017-02-21 

Rejestry wniosków złożonych w ramach przeprowadzonych naborów

Informujemy, że w zakładce „Wyniki naborów” dostępne są rejestry wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w ramach naborów nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017 oraz 6/2017.

Listy złożonych wniosków w ramach:2017-02-14 

Udostępniono narzędzia pomocnicze do Biznesplanu

Informujemy, że zgodnie z zapowiedzianym przez ARiMR wyłączeniem Generatora wniosków dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które nastąpić ma 21 lutego 2017 r., opublikowane zostały narzędzia pomocnicze ułatwiające wszystkim potencjalnym Wnioskodawcom poprawne wypełnienie Biznesplanu.

Wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców zachęcamy do korzystania z udostępnionego przez ARiMR arkusza (excel) obejmującego tabele finansowe Biznesplanu.  

Narzędzia pomocnicze do Biznesplanu dla operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz)

Narzędzia pomocnicze do Biznesplanu dla operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz)2017-02-08 

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ARiMR

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  więcej >>


2017-02-08 

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 tylko w trybie konkurencyjnym. Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu.

Logotyp ARiMR

  więcej >>


2017-01-13 

Ważna informacja dla wnioskodawców

W związku z przekazanymi przez ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie przez ARiMR możliwości korzystania z tego narzędzia (tj. generatora wniosków) do czasu usunięcia błędów.2017-01-03 

Zaproszenie na 2 spotkania informacyjno - konsultacyjne

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” – LGD zaprasza na

2 spotkania informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów.

Miejsce spotkań: Wieruszów, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (Sala Sesji).

1. Spotkanie nr 1, poświęcone operacjom z zakresów tematycznych:.

 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie działalności gospodarczej.

      odbędzie się  11.01.2017 r. o godz. 1000.     pobierz ogłoszenie (pdf)

2. Spotkanie nr 2, poświęcone operacjom z zakresów tematycznych:

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego – operacje inwestycyjne,
 • infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna.

      odbędzie się  11.01.2017 r. o godz. 1200.   pobierz ogłoszenie (pdf)

Tematyka spotkań:

 1. Omówienie zasad oceniania i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR.
 2. Omówienie załączników wymaganych przez LGD.
 3. Omówienie zasad weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”.2017-01-01 

Informacja o możliwości składania wniosków o pomoc

Zgodnie z zapowiedziami od 16 do 31 stycznia 2017 r. można skladać wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:  NABORY 2017

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


2016-12-22 

Nabory od 16 stycznia

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że pierwsze nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zostaną przeprowadzone w okresie od 16.01.2017r. do 31.01.2017r.

  więcej >>


2016-12-13 

Konsultacje społeczne

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała zmiany planu komunikacji, który jest załącznikiem  do Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokonano zmiany zapisów dotyczycących II półrocza 2017. Pierwotnie nie planowano naborów w tym okresie, jednak z uwagi na konieczność dostosowania dokumentów do nowych uregulowań prawnych, nastąpiła zmiana harmonogramu ogłaszania naborów. Zmieniony harmonogram zakłada ogłoszenie naboru wniosków w II półroczu 2017 roku.

Zmieniono również zapis dotyczący I półrocza 2019 r. W trakcie tworzenia LSR, kiedy nie znane były szczegółowe warunki przyznawania pomocy  przyjęto, że w tym okresie zostanie ogłoszony nabór. Po analizie obowiązujących przepisów LGD zdecydowała się ogłosić wszystkie nabory w latach 2017 i 2018, aby dać czas beneficjentom na sprawną  realizację i rzetelne rozliczenie operacji.

W I półroczu 2019 roku zaplanowano kampanię promocyjną i wizerunkową między innymi w celu wzmocnienia rozpoznawalności LGD wśród lokalnej społeczności.

W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści załacznika nr 5 do LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym.

Do zmian można się odnieść za pośrednictwem strony:2016-12-06 

Informacja o Generatorze Wniosków

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W związku z tym, przekazuję link: http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… , pod którym znajdują się Generatory Wniosków dla:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.2016-11-16 

REGIONALNY TURNIEJ SOŁECTW - nabór uczestników

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego zaprasza reprezentacje sołectw z terenu województwa łódzkiego do udziału w Regionalnym Turnieju Sołectw. Impreza odbędzie się 4 grudnia 2016 roku w Szadku (pow. zduńskowolski). Każde sołectwo może wziąć udział w kategoriach:   

1. Prezentacja artystyczna obejmująca program kabaretowy lub obrzędowy (np. Andrzejki, zapusty, dożynki, oczepiny, śmigus-dyngus, sobótka i inne). Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.

2. Wystawa tematyczna zawierająca elementy rękodzielnictwa i przedmiotów użytkowych związanych z wsią ( np. prace haftowane lub szydełkowe, wycinanki, ozdoby świąteczne, rzeźby, wyroby wikliniarskie, rymarskie).

3. Tradycyjne potrawy regionalne – prezentacja i degustacje. Na stoisku może być prezentowanych wiele potraw, ale do konkursu zgłaszamy tylko jedną.

  więcej >>


2016-10-24 

Terminy naborów

Informacja o planowanych naborach wniosków o pomoc na realizację operacji
w ramach PROW 2014-2020 w zakresie wsparcia przedsiębiorczośc
i

Nabory w zakresie:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej – premia   50 000,00 zł 
  - dostępne środki 300 000,00 zł
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej – premia   70 000,00 zł  
  - dostępne środki 560 000,00 zł   
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 100 000,00 zł  
  - dostępne środki 400 000,00 zł
 4. Rozwijanie działalności gospodarczej – dostępne środki 1 590 000,00 zł.

- zostaną przeprowadzone w II połowie stycznia 2017 roku.

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków zostanie opublikowane na stronie internetowej LGD co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naborów.

znalezionych: 402 na 34 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
sobota 30  maja  2020Ta strona przeglądana była 1977271 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS