strona główna


2015-11-03 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju - etap analizy SWOT oraz określania celów strategii i ustalania ich hierarchii

„Między Prosną a Wartą” – LGD jest w trakcie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem stowarzyszenia. Po uporządkowaniu materiałów z konsultacji społecznych grupa robocza pracuje nad opracowaniem tych materiałów. Jednym z etapów jest zebranie w całość analiz słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń czyli analiz SWOT sporządzonych na spotkaniach w 8 gminach obszaru objętego tworzoną strategią.Na podstawie tych danych sfrmułowane zostały cele i wskaźniki lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiamy wynik tych działań.  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru "Między Prosną a Wartą" do zapoznania się z tymi materiałami i do zgłaszania swoich uwag.

Zgłaszanie uwag do analizy SWOT.

Zgłaszanie uwag do określenia celów i wskaźników strategii.

  więcej >>


2015-11-01 

Konsultacje LSR - etap diagnozy obszaru oraz identyfikacji grupy docelowej

„Między Prosną a Wartą” – LGD jest w trakcie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem stowarzyszenia. Po uporządkowaniu materiałów z konsultacji społecznych grupa robocza pracuje nad opracowaniem tych materiałów. Jednym z etapów jest zdefiniowanie potrzeb i problemów obszaru czyli tzw. diagnoza obszaru. Ponadto dokonano analizy grupy docelowej strategii.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru "Między Prosną a Wartą" do zapoznania się z tymi materiałami i do zgłaszania swoich uwag.

Zgłaszanie uwag do diagnozy obszaru.

Zgłaszanie uwag do zidentyfikowanej grupy docelowej strategii.

  więcej >>


2015-10-16 

Zaproszenie na posiedzenie Rady - 3 listopad 2015 r.

W związku z zakończoną realizacją działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszam na posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, którego celem będzie podsumowanie działalności Organu Decyzyjnego LGD. Posiedzenie odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (tzw. sala sesji).

  więcej >>


2015-10-01 

Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych i lokalnych liderów

Fundacja Wspomagania Wsi już po raz kolejny ogłosiła nabór uczestników warsztatów szkoleniowych, które pozwolą na podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowania wniosków o dotacje.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

  więcej >>


2015-09-22 

Jakie możliwości da nam nowy LEADER

Zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją na temat możliwości jakie dawać będzie inicjatywa LEADER w lata 2014-2020 (a tak naprawdę w latach 2016-2022). W informacji tej znajdziecie Państwo wstępne wytyczne do tego co zrobić aby móc wnioskować o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, gdyż wiemy, że nasi mieszkańcy mają wiele ciekawych pomysłów, z pewnością wiele z nich będzie mogło być dofinansowane z Leader’a.

Dla przypomnienia w poprzednim okresie programowania dzięki inicjatywie LEADER udało się dofinansować aż 104 wnioski. W wyniku czego w Gminach Powiatu Wieruszowskiego oraz w Gminie Klonowa możecie Państwo spotkać zrealizowane przy wsparciu środków PROW:

  • nowe place zabaw,
  • wyremontowane i doposażone świetlice wiejskie,
  • zakupione instrumenty muzyczne i stroje dla orkiestr dętych oraz zespołów folklorystycznych,
  • wybudowane boiska, siłownie oraz skatepark,
  • zmodernizowane budynki Ośrodków Kultury w Sokolnikach i w Łubnicach,
  • zmodernizowane centrum Lututowa,
  • zagospodarowany teren wokół budynku Urzędu Gminy w Klonowej,
  • zorganizowane imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe,
  • wydane publikacje oraz
  • inwestycje przez przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie na utworzenie lub rozwój swojej dzielności gospodarczej.

Zapraszamy do lektury:)

  więcej >>


2015-09-15 

Zgłoś swój pomysł

Masz pomysł na rozwój swojej miejscowości lub organizacji.

Chcesz założyć działalność gospodarczą lub rozwijać swoja firmę.

To świetnie na Twój pomysł właśnie czekamy.

Już dziś zgłoście Państwo propozycje działań/ projektów jakie chcielibyście Państwo realizować. Jeśli mają Państwo pomysł, który powinniśmy uwzględnić w nowej strategii, prosimy o zawarcie wstępnej informacji na jego temat w fiszce projektu.

 

  więcej >>


2015-09-14 

Zakończyliśmy konsultacje społeczne

W czwartek 10 września zakończyliśmy cykl 8 konsultacji społecznych na terenie naszej LGD.

W ostatnich dniach spotkaliśmy się z mieszkańcami Gminy Sokolniki oraz Gminy Wieruszów. Standardowo podczas każdego ze spotkań została sporządzona wnikliwa analiza SWOT naszego terenu, ponadto mieszkańcy mieli możliwość  zgłaszania problemów, z którymi się zmierzają każdego dnia. Pomocnym narzędziem w analizie problemów jak zwykle okazała się przygotowana przez pracowników LGD ankieta.

  więcej >>


2015-09-09 

Cieszymy się, że byliście z nami - konsultacje w Łubnicach

Za nami kolejne udane spotkanie z mieszańcami. 7 września 2015 roku gościliśmy w Gminie Łubnice. W prace nad nową LSR zaangażowało się aż 31 osób. Diagnoza obszaru i analiza SWOT w takie grupie to czysta przyjemność, w krótkim czasie udało nam się odwalić kawał dobrej roboty.

  więcej >>


2015-09-06 

Odwiedziliśmy Galewice i Lututów

Za nami kolejny tydzień konsultacji społecznych w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR.
W czwartek (4.09) gościliśmy w  Gminie Galewice a w piątek (5.09) spotkaliśmy się z mieszkańcami Gminy Lututów. Tym sposobem mamy za sobą już 5 spotkań z mieszkańcami obszaru "Między Prosną a Wartą".

  więcej >>


2015-09-03 

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne Łubnice 2015

30 sierpnia br. roku w Łubnicach rolnicy z całego powiatu celebrowali święto plonów, dziękując za tegoroczne żniwa. Święto plonów tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną przez proboszcza Parafii Łubnice księdza kanonika Kazimierza Kłapkowskiego. Następnie korowód dożynkowy udał się na miejscowe boisko, gdzie nastąpiła cześć oficjalna dożynek. Zgodnie z tradycją starostowie dożynek Jolanta Skop i Tomasz Kaleta przekazali dorodne chleby, wypieczone z tegorocznych zbirów: staroście wieruszowskiemu Andrzejowi Szymankowi, wójtowi Gminy Łubnice Henrykowi Cioskowi oraz księdzu kanonikowi Kazimierzowi Kłapkowskiemu. Goście dożynkowi zostali poczęstowani podarowanymi chlebami. Gospodarze dożynek otrzymali również wieńce dożynkowe, po czym wspólnie z gośćmi obtańczyli wręczone wieńce.

  więcej >>


2015-09-01 

Za nami konsultacje w Gminie Czastary

Rozpoczął się kolejny tydzień konsultacji społecznych i kolejne spotkanie z mieszkańcami dobiegło końca. Wczoraj odwiedziliśmy Gminę Czastary aby poznać mocne i słabe strony jak również szanse i zagrożenia dla rozwoju tego regionu. Pojawiło się sporo problemów ale też mnóstwo pomysłów jak je rozwiązać i jak zaktywizować mieszkańców do działania na rzecz wspólnej sprawy. Bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie.

  więcej >>


2015-08-28 

Zapraszamy na konsultacje społeczne

Za nami dwa spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR do roku 2020. Do tej pory spotkaliśmy się z mieszkańcami Gminy Klonowa i Gminy Bolesławiec.

Zapraszamy na kolejne spotkania!
W przyszłym  tygodniu widzimy się w Czastarach (31 sierpnia), Galewicach i Lututowie (3 i 4 września).

znalezionych: 391 na 33 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 20  maja  2019Ta strona przeglądana była 1884955 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS