Między prosną a Wartą
strona główna

2014-06-17 

XXXV WOJEWÓDZKI RAJD ROWEROWY ZAKOŃCZONY

W dniach 13 – 14 czerwca 2014 r. na szlakach rowerowych prowadzących przez powiat wieruszowski i nie tylko, spotkało się 175 osób – uczestników XXXV Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Rowerowa forma turystyki cieszy się zainteresowaniem wśród różnych grup wiekowych. Na mecie Rajdu mieszczącej się na stadionie „WKS Prosna" w  Wieruszowie zobaczyć można było młodych rowerzystów, jak również osoby przeżywające kolejną wiosnę życia, którym można pozazdrościć wspaniałej kondycji.

  więcej >>


2014-06-05 

Niedługo XXXV Rajd Rowerowy !!

Ponownie zapraszamy na XXXV Wojewódzki Rajd Rowerowy tradycyjnie organizowany przez "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania. 

Wszystkich uczestników Rajdu zachęcamy do udziału w konkursie krajoznawczym.

Zagadnienia, którym będzie poświęcony tegoroczny konkurs są TUTAJ

Więcej informacji o rajdzie XXXV RAJD2014-06-02 

Rada oceniła wnioski

W dniu 30.05.2014 r. Rada "Między Prosną a Wartą" - LGD oceniła wnioski o dofinansowanie operacji w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2014 złożone w naborze majowym. Wpłynęły 32 "małe projekty" oraz 1 wniosek w ramach "Odnowy i rozwoju wsi".

Wyniki oceny są zamieszczone w zakładce "Finansowanie operacji w ramach LEADER-a" - Listy rankingowe.

Link bezpośredni - TUTAJ

Zamieszczone listy prezentują ocenę zgodności operacji z LSR oraz ocenę punktową wg lokalnych kryteriów. Przypominamy, że wnioskodawcom przysługuje odwołanie od decyzji Rady. Wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma informujące o miejscu wniosku na liście rankingowej oraz o sposobie złożenia odwołania.2014-05-16 

Wybrano dostawców sprzętu komputerowego

W dniach 22.04 – 05.05.2014 r. na stronie internetowej lgd-wieruszow.pl oraz przed siedzibą biura Stowarzyszenia zamieszczono zapytanie ofertowe na zakup komputera stacjonarnego z monitorem i oprogramowaniem biurowym oraz na zakup laptopa z systemem operacyjnym z torbą i oprogramowaniem biurowym dla „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania. W celu wybrania dostawcy została ustanowiona specjalna komisja. W dniu 09.05.2014 r. komisja wybrała oferty, które spełniły wymagania zapytania ofertowego oraz były najkorzystniejsze cenowo.

Po analizie ofert na zakup komputera stacjonarnego z monitorem i oprogramowaniem biurowym Komisja wybrała ofertę:

BKH – SYSTEM Jolanta Lis – Gajewska, ul. Długa 1-1a-1b/1U-2U, 68-100 Żagań

Po analizie ofert na zakup laptopa z systemem operacyjnym z torbą i oprogramowaniem biurowym Komisja wybrała ofertę:

BKH – SYSTEM Jolanta Lis – Gajewska, ul. Długa 1-1a-1b/1U-2U, 68-100 Żagań2014-05-15 

Zaproszenie na XXXV Wojewódzki Rajd Rowerowy

Drodzy Turyści

W tym roku, już po raz 35 spotkamy się na trasach „Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego”. Dzięki 34-letniej tradycji Rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą.

 Walory naturalne ziemi wieruszowskiej: czyste, ekologiczne środowisko, wspaniałe i rozległe lasy o specyficznym mikroklimacie, malownicze trasy widokowe, szlaki turystyczne, liczne zabytki oraz dobrze rozwinięta baza noclegowa zagwarantują Państwu znakomity wypoczynek i niezapomniane wrażeni. Na miłośników aktywnej turystyki czekają konne, rowerowe i piesze szlaki prowadzące przez najciekawsze miejsca powiatu.

  więcej >>


2014-05-09 

Nowa instrukcja do wniosku Odnowa i rozwój wsi

Uwaga ! Zmianie ulega Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania 413_313  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

W instrukcji zmienione zostały zapisy, dotyczące opisu do załącznika o nazwie „Zapytania ofertowe wysyłane do co najmniej 3 dostawców (…)”, w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 14 marca 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 423), w której podwyższeniu uległa wartość progu wartości zamówienia, od którego istnieje obowiązek stosowania trybów przewidzianych przez ustawę pzp.

Nowa instrukcja do pobrania TUTAJ2014-04-29 

Nowy formularz wniosku o dofinansowanie małego projektu

Od 5 maja obowiązuje nowa wersja formularza wniosku o dofinansowanie "małego projektu".

Wersja 8z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r. czyli również dla naboru ogłoszonego przez naszą LGD.

Więcej informacji TUTAJ2014-04-25 

Remont świetlicy w Owieczkach

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Gmina Klonowa złożyła wniosek w ramach działania 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małe projekty pn. „Wymiana i remont pokrycia dachowego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej przy OSP w Owieczkach”. 

  więcej >>


2014-04-22 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostarczenie stacjonarnego zestawu komputerowego oraz komputera przenośnego.

Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń znajdują się TUTAJ2014-04-19 

Nabory na "małe projekty" i odnowę wsi

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie pomocy na "małe projekty" oraz na operacje odpowiadające warunkom uzyskania dofinansowania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER.

Ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne:

 

znalezionych: 327 na 33 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 24  kwietnia  2017Ta strona przeglądana była 754106 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS