Między prosną a Wartą
strona główna


2014-02-06 

Nowe wyposażenie sportowo – rekreacyjne w Osieku

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Gmina Galewice złożyła wniosek pn. „Zakup wyposażenia sportowo – rekreacyjnego do Wiejskiego Domu Kultury w Osieku” na kwotę 39 993,56 zł, z czego 31 000,00 zł zrefundowano w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oś 4 LEADER działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Celem operacji była poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez zakup wyposażenia sportowo – rekreacyjnego.

  więcej >>


2014-01-20 

Nowy plac zabaw w Sokolnikach.

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Gmina Sokolniki złożyła wniosek pn. „Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Sokolnikach” na kwotę 23 280,00 zł, z czego zrefundowano 19 008,00 zł. Powodem podjęcia działań zmierzających do wybudowania placu zabaw dla dzieci w Sokolnikach była chęć udostępnienia najmłodszym mieszkańcom miejsca do aktywnego i bezpiecznego spędzenia czasu.

  więcej >>


2013-12-10 

Jak stworzyć biznesplan?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego, funkcjonujący w Urzędzie Miasta Sieradza, zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie warsztatowe z tworzenia BIZNES PLANU. Szkolenie odbędzie się 20 grudnia br. w godz. 10:00-15:00 w Urzędzie Miast Sieradza. Podczas spotkania ekspert tj. przedstawiciel Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (instytucja dzieląca wielokrotnie środkami na otworzenie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2 POKL oraz działająca jako instytucja nadrzędna dla sieci KSU w Województwie Łódzkim) zaprezentuje poszczególne etapy tworzenia BIZNES PLANU oraz zaprezentuje informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na otworzenie oraz rozwój działalności gospodarczej .

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy, ogłoszenie oraz program szkolenia.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 18.12.2013r.

Serdecznie zapraszamy!!!

Więcej informacji:

www.sieradz.eu

www.funduszeeuropejskie.gov.pl2013-11-26 

"Między Prosną a Wartą" – Lokalna Grupa Działania w TVP 1

W dniu 25 listopada 2013r. w Programie I Telewizji Polskiej odbyła się emisja programu Klimaty i Smaki realizowanego przez Telewizję Polską na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania. Program Klimaty i Smaki  przedstawił walory przyrodniczo-turystyczne, tradycje, a także bogactwo regionalne obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – LGD. W programie zaprezentowano również inwestycje dokonane dzięki środkom finansowym dostępnym z programu LEADER. W programie udział wzięli: Prezes Stowarzyszenia Andrzej Szymanek, Wójt Gminy Lututów Józef Suwara oraz kierownik biura LGD Marzena Kaczmarek.

Zobacz nagranie2013-11-25 

Rada oceniła operacje

W dniu 25.11.2013 r. Rada "Między Prosną a Wartą" oceniła wnioski o dofinansowanie operacji odpowiadajace warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
  • Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej

złożone w naborze trwającym od 14 października do 8 listopada 2013 r.

Przypominamy, że w ciagu 7 dni od ogłoszenia wyników oceny (tj. do 2 grudnia 2013 r.) wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady. Odwołanie składa sie na formularzu dostępnym TUTAJ na naszej stronie internetowej.

Wyniki oceny zanajdują się TUTAJ2013-10-21 

Klimaty i Smaki

W słoneczny weekend 19 – 20 października 2013 r. Marzena Kaczmarek – kierownik Biura „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania oraz Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek wzięli udział w nagraniu programu „Klimaty i Smaki”  realizowanego przez Telewizję Polską na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ideą Programu „Klimaty i Smaki” jest przedstawienie oryginalności i dorobku Lokalnych Grup Działania, (...)

  więcej >>


2013-10-01 

Nabory wniosków

„Między Prosną a Wartą” – LGD informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  •  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Nabór wniosków trwa od 14.10.2013  r. do 08.11.2013 r.

Poniżej są odnośniki do ogłoszeń i wzorów formularzy:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej2013-09-23 

NOWE CENTRUM MULTIUMEDIALNO – INTERNETOWE

W dniu 20 września 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach uroczyście zostało otwarte Centrum Multimedialno – Internetowe. Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” – LGD Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach złożył w 2012 r. wniosek na małe projekty, na kwotę 24 979,86 zł. Potrzeba zrealizowanej operacji była oddolną inicjatywą mieszkańców Czastar, a zwłaszcza młodzieży i kobiet niepracujących. Nowo otwarte Centrum Multimedialno – Internetowe stanie się dogodnym środowiskiem do rozwijania i tworzenia wszelkich kół integrujących i aktywizujących mieszkańców Gminy Czastary.

  więcej >>


2013-09-16 

Czas na EKO-zawód

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Czas na EKO-zawód” realizowanym przez firmę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem osób odchodzących z rolnictwa z obszaru województwa łódzkiego.

  więcej >>


2013-09-10 

MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2013

W dniach 7-8 września 2013 r. „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w 10 edycji Jarmarku Województwa Łódzkiego - Mixer Regionalny Łódzkie 2013, który odbył się  na terenie Atlas Areny w Łodzi. Organizowany przez Urząd Marszałkowski Mixer Regionalny to największa impreza promocyjna, która ma przybliżyć bogactwo i różnorodność regionu łódzkiego. W „miasteczku wystawienniczym” przed halą Atlas Areny swój potencjał zaprezentowało ponad 60 lokalnych samorządów z całego regionu.    

  więcej >>


2013-08-27 

Mixer 2013

Czytaj więcej 7 i 8 września na terenie Atlas Areny odbędzie się MIXER Regionalny Łódzkie 2013 (dawniej znany jako Jarmark Wojewódzki organizowany na Piotrkowskiej). Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Impreza stanowi przestrzeń do pokazania pod jednym hasłem różnorodności i bogactwa województwa łódzkiego, jego rdzennej kultury i tradycji oraz dążenia do unowocześnienia i zdynamizowania regionu. Przedsięwzięcie jest wydarzeniem, które ma na celu tworzenie pozytywnego wizerunku województwa łódzkiego oraz umocnienie identyfikacji mieszkańców z regionem.

Wydarzenie tradycyjnie będzie składać się z części wystawienniczej, podczas której w ciągu dwóch dni zaprezentuje się ponad 100 wystawców z Polski i zagranicy, jak również z części artystycznej, w ramach której wystąpią popularne zespoły rockowe, reggae i bluesa, grupy dziecięce, orkiestra Teatru Wielkiego oraz wiele innych.

Tegoroczni wystawcy zaprezentują się zgodnie z przynależnością terytorialną, tj. powiaty oraz wszystkie gminy i miasta znajdujące się na ich terenie będą miały możliwość promocji własnego dorobku na wspólnej przestrzeni wystawienniczej. Oprócz jednostek samorządu terytorialnego regionu łódzkiego, w ramach imprezy swoje walory zaprezentują: regiony partnerskie województwa łódzkiego, przedstawiciele województw z całej Polski, instytucje kultury, parki krajobrazowe.

Na tegorocznej imprezie nie zabraknie również naszej lokalnej grupy działania. Jak co roku promować będziemy obszar „Między Prosną a Wartą”, a także pokazywać osiągnięcia naszej lokalnej społeczności w zakresie wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  więcej >>


2013-08-26 

Dożynki Powiatowo-Gminne 2013

W dniu 25 sierpnia „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w Powiatowo – Gminnych Dożynkach 2013 w Jutrkowie. Uroczystość dożynkową poprzedził korowód prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Łubnic na plac przed remizą OSP.  Po uroczystej mszy świętej nastąpił coroczny dożynkowy obrzęd przekazania świeżo wypieczonego chleba na ręce gospodarzy: Starosty Wieruszowskiego - Andrzeja Szymanka oraz Burmistrza Wieruszowa - Bogdana Nawrockiego.

  więcej >>
znalezionych: 330 na 28 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  maja  2017Ta strona przeglądana była 771237 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS