strona główna
2020-06-29 

Konsultacje społeczne

"Między Prosną a Wartą" - LGD planuje dokonać zmian w kryteriach oceny i wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Z uwagi na to ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2020-06-24 

Kolejne wsparcie w ramach inicjatywy Leader

W dniu 24 czerwca br. podpisano kolejną umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem pomocy jest Pani Halina Smorawska, która dzięki wsparciu ze środków programu, w wysokości 70 000,00 zł, podejmie działalność gospodarczą polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla seniorów w miejscu ich zamieszkania.

Podejmowana działalność będzie funkcjonować na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”.2020-06-02 

Konsultacje społeczne

"Między Prosną a Wartą" - LGD planuje dokonać zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i załacznikach w LSR w związku z planowanym zwiększeniem budżetu na wsparcie operacji w ramach ralizacji naszej strategii. Z uwagi na to ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2020-05-14 

Ważny komunikat MRiRW dla beneficjentów poddziałania 19.2

Prezentujemy komunikat przekazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komunikat zawiera ważne informacje dla beneficjentów poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 zwiazane z epidemią koronawirusa.

Do pobrania plik PDF2020-04-03 

Działania w zakresie wsparcia Wnioskodawców i Beneficjentów PROW w związku z trwającą epidemią

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i ogłoszonym w kraju stanem epidemii Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przygotował specjalny materiał dla beneficjentów PROW.

Z materiałem można zapoznać się TUTAJ2020-03-20 

Informacja dla beneficjentów

Beneficjenci poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Przypominamy, że w szczególnych okolicznościach  istnieje możliwość  zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), które mówi o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia.

  więcej >>


2020-03-19 

Odpowiedzi na pytania beneficjentów związane z epidemią koronawirusa

Prezentujemy pytania z odpowiedziami przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pytania dotyczą okoliczności związanych z epidemią koronawirusa.

Do pobrania plik PDF

  więcej >>


2020-03-13 

Ograniczenia w dostępie do biura LGD

Z uwagi na zaistniałą sytuację kryzysową związaną z epidemią koronowirusa „Miedzy Prosną a Wartą” – LGD podejmuje działania mające na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów pracowników biura z innymi osobami. Od 16 marca 2020 r. kontaktować z nami można się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - lgd.wieruszow@wp.pl

W pilnych sprawach wymagających kontaktu bezpośredniego (np. przekazanie lub odebranie dokumentów) pracownik LGD będzie dostępny w biurze w godzinach od 9.00 do 12.00. Wymagane jest wcześniejsze umówienie telefoniczne.

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

Numery telefonów: 601 616 560, 601 861 060.2020-03-03 

Nowe umowy o przyznanie pomocy

W dniu 2 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednym z Beneficjentów jest Pani Paulina Olejnik-Janas, która dzięki wsparciu ze środków w ramach programu w kwocie 70 000 zł otworzy pracownię rękodzieła artystycznego. W ramach podejmowanej działalności planuje sprzedawać unikatowe, niepowtarzalne rzeczy zgodne z wymaganiami klienta dostosowane do różnych okazji m.in. kartki okolicznościowe, zaproszenia, winietki, kubki, koszulki, itp. oraz prowadzić zajęcia artystyczno-rękodzielnicze np. w szkołach.

Wśród dzisiejszych Beneficjentów znalazła się również Pani Marlena Polak podejmująca działalność gospodarczą w zakresie usług załadunku, rozładunku i przeładunku towarów. Otrzymana pomoc w wysokości 70 000 zł zostanie przeznaczona na zakup wózka widłowego.

Obie z ww. firm funkcjonować będą na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”, a przedmiotowe operacje przyczynią się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

ZOBACZ WIĘCEJ2020-02-18 

Kolejna umowa na podjęcie działalności gospodarczej

W dniu 17 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zawarto umowę o przyznaniu pomocy z Panem Zygmuntem Chałupką na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji elementów stolarskich dla potrzeb przemysłu meblarskiego. Umowę Beneficjentowi wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

  więcej >>


2020-02-17 

Konsultacje społeczne

"Między Prosną a Wartą" - LGD planuje dokonać zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i załacznikach w LSR w związku z planowanym zwiększeniem budżetu na wsparcie operacji w ramach ralizacji naszej strategii. Z uwagi na to ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2020-02-13 

Bezpłatne spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Myśl biznesowo - Fundusze Europejskie na rozwój działalności”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się  25 lutego 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 09:45) w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14 (rekrutacja do 20.02.2020 r.);

  więcej >>
znalezionych: 333 na 28 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
środa 12  czerwca  2024Copyright © 2007-2010 by WS