strona główna


2017-01-01 

Informacja o możliwości składania wniosków o pomoc

Zgodnie z zapowiedziami od 16 do 31 stycznia 2017 r. można skladać wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:  NABORY 2017

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


2016-12-22 

Nabory od 16 stycznia

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że pierwsze nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zostaną przeprowadzone w okresie od 16.01.2017r. do 31.01.2017r.

  więcej >>


2016-12-13 

Konsultacje społeczne

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała zmiany planu komunikacji, który jest załącznikiem  do Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokonano zmiany zapisów dotyczycących II półrocza 2017. Pierwotnie nie planowano naborów w tym okresie, jednak z uwagi na konieczność dostosowania dokumentów do nowych uregulowań prawnych, nastąpiła zmiana harmonogramu ogłaszania naborów. Zmieniony harmonogram zakłada ogłoszenie naboru wniosków w II półroczu 2017 roku.

Zmieniono również zapis dotyczący I półrocza 2019 r. W trakcie tworzenia LSR, kiedy nie znane były szczegółowe warunki przyznawania pomocy  przyjęto, że w tym okresie zostanie ogłoszony nabór. Po analizie obowiązujących przepisów LGD zdecydowała się ogłosić wszystkie nabory w latach 2017 i 2018, aby dać czas beneficjentom na sprawną  realizację i rzetelne rozliczenie operacji.

W I półroczu 2019 roku zaplanowano kampanię promocyjną i wizerunkową między innymi w celu wzmocnienia rozpoznawalności LGD wśród lokalnej społeczności.

W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści załacznika nr 5 do LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym.

Do zmian można się odnieść za pośrednictwem strony:2016-12-06 

Informacja o Generatorze Wniosków

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W związku z tym, przekazuję link: http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… , pod którym znajdują się Generatory Wniosków dla:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.2016-11-16 

REGIONALNY TURNIEJ SOŁECTW - nabór uczestników

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego zaprasza reprezentacje sołectw z terenu województwa łódzkiego do udziału w Regionalnym Turnieju Sołectw. Impreza odbędzie się 4 grudnia 2016 roku w Szadku (pow. zduńskowolski). Każde sołectwo może wziąć udział w kategoriach:   

1. Prezentacja artystyczna obejmująca program kabaretowy lub obrzędowy (np. Andrzejki, zapusty, dożynki, oczepiny, śmigus-dyngus, sobótka i inne). Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.

2. Wystawa tematyczna zawierająca elementy rękodzielnictwa i przedmiotów użytkowych związanych z wsią ( np. prace haftowane lub szydełkowe, wycinanki, ozdoby świąteczne, rzeźby, wyroby wikliniarskie, rymarskie).

3. Tradycyjne potrawy regionalne – prezentacja i degustacje. Na stoisku może być prezentowanych wiele potraw, ale do konkursu zgłaszamy tylko jedną.

  więcej >>


2016-10-24 

Terminy naborów

Informacja o planowanych naborach wniosków o pomoc na realizację operacji
w ramach PROW 2014-2020 w zakresie wsparcia przedsiębiorczośc
i

Nabory w zakresie:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej – premia   50 000,00 zł 
  - dostępne środki 300 000,00 zł
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej – premia   70 000,00 zł  
  - dostępne środki 560 000,00 zł   
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 100 000,00 zł  
  - dostępne środki 400 000,00 zł
 4. Rozwijanie działalności gospodarczej – dostępne środki 1 590 000,00 zł.

- zostaną przeprowadzone w II połowie stycznia 2017 roku.

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków zostanie opublikowane na stronie internetowej LGD co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naborów.2016-10-19 

Konsultacje społeczne

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała analizy zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju. Doprecyzowano określenie wysokości wparcia na realizację operacji.

W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym.

Do zmian można się odnieść za pośrednictwem stron:2016-10-05 

Zmiana kryteriów wyboru operacji i grantobiorców

"Między Prosną a Wartą" - LGD dokonała zmiany kryteriów wyboru operacji oraz wyboru grantobiorców, a także procedur ustalania i zmiany tych kryteriów. Główne zmiany polegają na:

 • usunięciu kryterium różnicującym wnioskodawców ze względu na wnioskowaną kwotę pomocy w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zmiana wynika z konieczności dostosowania kryteriów do obowiązujących wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 • innym różnicowaniu wnioskodawców ze względu na wnioskowaną kwotę pomocy w przypadku operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Wyżej oceniane są operacje o niższej wartości wnioskowanej pomocy, a także wprowadzony został dodatkowy próg w skali punktowania wartości wnioskowanej pomocy. Zmiana ma a celu zapewnienie osiągnięcia wskaźników określonych w LSR

Tutaj można zapoznać się ze nowymi kryteriami wyboru operacji i grantobiorców.2016-10-03 

Uwaga Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Sali Ślubów

Uwaga !!!

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
zaplanowane na 4 października br. odbędzie się w Sali Ślubów
(pokój nr 34, Urząd Miasta Wieruszów),
a nie jak wcześniej informowaliśmy w sali 27 (Sali Sesji).2016-09-28 

Konsultacje społeczne

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała analizy obowiązujących kryteriów wyboru operacji oraz grantobiorców, a także procedur ustalania i zmiany kryteriów. Zbadano zgodność kryteriów z obowiązującymi przepisami, a także oceniono ich prognozowany wpływ na realizację LSR w kontekście osiągnięcia założonych wskaźników. Procedury oceniono pod kątem szybkości reakcji na ewentualne zjawiska wymagające zmiany kryteriów.

W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR i w kryteriach. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym.

Do zmian można się odnieść za pośrednictwem stron:2016-09-20 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia- 4.10.2016 r.

Wieruszów 20 września 2016 r.

Członkowie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
w Wieruszowie


Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, które odbędzie się dnia 4 października 2016 roku o godz. 15.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, sala nr 27.
W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia o godzinie 16.00, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

  więcej >>


2016-09-16 

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje społeczne w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z Unii Europejskiej.

  więcej >>
znalezionych: 402 na 34 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
piątek 21  lutego  2020Ta strona przeglądana była 1957180 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS