strona główna2017-09-04 

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie MRiRW tutaj (plik „Zaktualizowana Księga..”).

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).2017-08-18 

Operacja własna LGD

Informacja
o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (LGD) realizując realizując Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Treść informacji2017-08-09 

Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z planowanymi kolejnymi naborami wniosków, informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria wyboru operacji stanowiące podstawę do oceny i wyboru operacji przez Radę. Zmienione kryteria znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce kryteria wyboru operacji.2017-08-04 

Kolejne nabory już we wrześniu

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu 2017 r. zostaną przeprowadzone przez naszą LGD kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W miesiącu tym zaplanowano przyjmowanie wniosków w następujących zakresach:

Nabór nr 7/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego – wydarzenia (operacje duże/nie granty)
(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego.)

Nabór nr 8/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (operacje duże/nie granty)
(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)

Nabór nr 9/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł
(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)
2017-06-30 

Informacja o naborach

Przypominamy, że w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Warta” są przewidziane dwie kategorie operacji:

  1. operacje „ogólne” o wartości większej niż 50 tys. zł; wnioski o pomoc są rozpatrywane przez Zarząd Województwa Łódzkiego,
  2. operacje o wartości nie większej niż 50 tys. zł – „granty”; wnioski o pomoc są rozpatrywane przez Lokalną Grupę Działania.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń („granty” i operacje „ogólne”)
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez:
    • doposażenie podmiotów działających na rzecz dziedzictwa lokalnego(„granty” i operacje „ogólne”),
    • działania mające na celu utrzymanie i zachowanie dziedzictwa materialnego („granty i operacje „ogólne”),
  • Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna („granty” i operacje „ogólne”),

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – premie 50 tys. zł.

odbędą się w II półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2018 roku odbędzie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie grantów w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń.

Odnośnik do Harmonogramu naborów.

 2017-05-12 

Zaproszenie na rajd rowerowy

W tym roku, już po raz 38 spotkamy się na trasach „Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego”. Dzięki 37-letniej tradycji Rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą. Tegoroczną imprezę organizuje Powiat Wieruszowski w partnerstwie z „Między Prosną a Wartą” – Lokalną Grupą Działania w dniu 10 czerwca 2017 r.

  więcej >>


2017-04-28 

Konsultacje społeczne

Ogłaszamy konsultacje społeczne związane ze zmianą kryteriów wyboru operacji. Zmiany wynikają z analizy procesu oceny i wyboru operacji w ramach przeprowadzonych naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Zapraszmy do przesyłania swoich uwag.

Konsultacje społeczne2017-04-26 

Informacja o naborze wniosków o finansowanie

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł zostanie przeprowadzony w II półroczu 2017 roku.

O terminie naboru będziemy informować na naszej stronie internetowej.2017-03-13 

Wyniki naborów

W dniu 13 marca 2017 r. Rada "Między Prosną a Wartą" - LGD podjęła decyzję w sprawie wyboru operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach nr 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017.

Wyniki naborów znajdują się w zakładce "Wyniki naborów" w menu naszej strony Internetowej.2017-03-02 

Przerwa w posiedzeniu Rady

W dniu 1 marca 2017 r. zostało otwarte posiedzenie Rady "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, którego celem jest wybór wniosków o pomoc złożonych w naborach 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017. Z uwagi na konieczność opracowania wyników oceny została ogłoszona przerwa w posiedzeniu do 13 marca 2017. Wyniki wyboru zostaną ogłoszone niezwłocznie po po ich przyjęciu przez Radę.2017-02-22 

Polska wieś-dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

  więcej >>


2017-02-21 

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Wieruszów, dnia 21.02.2017 roku

Członkowie Rady
„Między Prosną a Wartą”
– Lokalna Grupa Działania

Zapraszam na posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, którego celem będzie wybór operacji do dofinansowania przez Organ Decyzyjny LGD. Otwarcie posiedzenia odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w siedzibie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (tzw. sala sesji).

Z poważaniem

Zenon Mruc
Przewodniczący Rady

  więcej >>
znalezionych: 403 na 34 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
czwartek 25  lutego  2021Copyright © 2007-2010 by WS