strona główna
2019-07-19 

W Gminie Bolesławiec jak grzyby po deszczu powstają siłownie

Na terenie Gminy Bolesławiec dwie aktywne organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie "Pomocny Dom" oraz  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic realizują dwa bliźniacze granty polegające na budowie siłowni zewnętrznych w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli”.

Kilka słów o projektach:

Grantobiorca: Stowarzyszenie "Pomocny Dom"

Tytuł zadania: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Chróścin i Bolesławiec
Kwota grantu:  48 270 zł


Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic

Tytuł zadania: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Mieleszyn i Żdżary
Kwota grantu:  48 270 zł 

  więcej >>


2019-07-04 

Relacja z otwarcia Placu zabaw przy OSP Piaski

30 czerwca 2019 r. o godzinie 1400 na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw powstałego w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli” realizowanego przez „Między Prosną a Wartą” - LGD. Aktualnie nasza lokalna grupa działania realizuje 3 projekty grantowe. Część inwestycji została już zrealizowana. Do tej pory udało się wybudować 4 siłownie zewnętrzne,  plac zabaw, postawić 3 altanki turystyczne oraz  stworzyć Izbę Pamięci  Ziemi Lututowskiej, której otwarcie miało miejsce 29 czerwca.

  więcej >>


2019-07-01 

Zaproszenie do konsultacji publicznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza osoby mieszkające na obszarze objętym działaniami naszej LGD do udziału w unikatowych w skali europejskiej konsultacjach publicznych. Jesienią 2019 roku przedstawiciele społeczeństwa polskiego, słowackiego, hiszpańskiego, portugalskiego oraz włoskiego będą dyskutować nad istotnymi społecznie tematami dotyczącymi m.in.: zmian klimatycz­nych, żywności genetycznie modyfikowanej, medycyny niekonwencjonalnej oraz szczepionek. Konsultacje realizowane są w ramach międzynarodowego projektu „H2020 CONCISE - Rola komunikacji w percepcji i przekonaniach na temat nauki wśród obywateli Unii Europejskiej".

Konsultacje — w postaci wspólnej wymiany poglądów — odbędą się 21 września 2019 roku w godzinach od 9:00 do 17:00 na największym wydziale Uniwersytetu Łódzkiego — Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, znajdującym się przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 39/41 [budynek T]. W dyskusji weźmie udział ponad 100 zaproszonych osób, które po zapoznaniu się z materiałami na dany temat, będą ze sobą dyskutowały w małych grupach.

  więcej >>


2019-06-19 

Dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorczych

4 lokalne grupy działania z terenu województwa łódzkiego otrzymają dodatkowe środki przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W środę 12 czerwca 2019 r. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz przedstawiciele wyróżnionych lokalnych grup działania podpisali umowy o przyznaniu dodatkowych środków. Do „Między Prosną a Wartą”  trafi 620 tys. zł. To premia za aktywność i efektywną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W imieniu naszej LGD umowę podpisała Pani Teresa Piotrowicz – Prezes „Między Prosną a Wartą” – LGD.
Dodatkowe pieniądze otrzymają 4 LGD z województwa łódzkiego. To duże wyróżnienie, gdyż w wojewódzkim jest 17 lokalnych grup działania.

  więcej >>


2019-06-18 

Zaproszenie na wystawę zwierząt hodowlanych

Dyrekcja Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zaprasza na XXI Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski”.

  więcej >>


2019-06-14 

NOWE WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 (wersja 4z)

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała nowe wzory formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operacje:


1) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;


2) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe formularze wniosku o płatność wraz z instrukcjami dostępne są na stronie internetowej ARiMR: (https://www.arimr.gov.pl) w lokalizacji: pobierz wniosek / Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.2019-06-13 

,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa - relacja z konkursu i rajdu

W dniu 8 czerwca 2019 r. na szlakach rowerowych prowadzących przez powiat wieruszowski spotkali się uczestnicy Jubileuszowego XL Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Rowerowa forma turystyki cieszy się zainteresowaniem wśród różnych grup wiekowych. Na mecie Rajdu mieszczącej się na wieruszowskim rynku zobaczyć można było młodych rowerzystów, jak również osoby przeżywające kolejną wiosnę życia, którym można pozazdrościć wspaniałej kondycji. Łączna liczba uczestników tegorocznego rajdu to 110 osób.

W konkursie krajoznawczym pt. ,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego”  w roku jubileuszu 100-lecia Województwa (2019 rok )będącym elementem imprezy, wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę o regionie łódzkim. W konkursie wzięło udział 87 osób.

Przyznano atrakcyjne nagrody w 4 kategoriach wiekowych. Nagrodą główną w konkursie były rowery.

  więcej >>


2019-06-11 

Bezpłatne konsultacje z Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się: 14 czerwca 2019 r. w godz. 12:15 – 14:45, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in. środki na otwarcie działalności gospodarczej, dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, środki na szkolenia, ochronę środowiska.

Informacje dostępne są również na stronach: www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 2019-05-22 

Zaproszenie na jubileuszowy rajd rowerowy

Już po raz 40 spotkamy się na trasach wojewódzkiego rajdu rowerowego. W tym roku będzie to "Jubileuszowy XL Wojewódzki Rajd Rowerowy". Dzięki 39-letniej tradycji rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą.

W celu lepszego poznania walorów turystycznych Regionu Łódzkiego w bieżącym roku wzorem lat ubiegłych zapraszamy uczestników rajdu do udziału w konkursie krajoznawczym pn. „Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Tegoroczną imprezę organizuje „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 8 czerwca 2019 r.

  więcej >>


2019-05-13 

LGD pozyskało środki na konkurs krajoznawczy

W dniu 13 maja 2019 r. w Wieluniu Przewodnicząca Sejmiku Łódzkiego Iwona Koperska oraz Dyrektor Kancelarii Marszałka Dawid Mazurkiewicz wręczyli w imieniu marszałka Grzegorza Schreibera symboliczny czek opiewający na kwotę 2 500 zł dla „Między Prosną a Wartą”  na realizacje zadania publicznego.  Z przyznanych środków nasze stowarzyszenie zorganizuje konkurs krajoznawczy pt.: „ Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa. Na realizację tego zadania LGD uzyskała również dotację z Powiatu Wieruszowskiego  w kwocie 2 000 zł.   

Już dziś zachęcamy do licznego udziału w rajdzie i konkursie krajoznawczym w dniu 8 czerwca 2019 r.

  więcej >>


2019-05-13 

PRZYZNANO PÓŁ MILIONA

W  ubiegły czwartek odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów grantowych:

  • projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”.
  • projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt.: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów”.

Umowy podpisywali grantobiorcy z Prezesem Naszej LGD Panią Teresą Piotrowicz. W spotkaniu uczestniczyli rownież: Andrzej Szymanek – Wiceprezes LGD, Piotr Zawada – Sekretarz LGD ,  Andrzej Górczyński - członek zarządu województwa łódzkiego oraz Pani Edyta Michalska - dyrektor departamentu funduszu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Łącznie na terenie powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa zostało rozdysponowane prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH.

  więcej >>


2019-04-30 

PÓŁ MILIONA na kulturę i dziedzictwo lokalne - 9 maja podpisujemy umowy

W dniu 9 maja 2019 r. o godz. 1500 odbędzie się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów grantowych:

  • projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”.
  • projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt.: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów”.

Podpisanie umów odbędzie się w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów (I piętro).

Na podpisanie umów zapraszamy osoby upoważnione do reprezentacji wszystkich 18-stu Grantobiorców, którym zostało przyznane dofinansowanie.

Łącznie na terenie naszej LGD zostanie rozdysponowane prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH.

  więcej >>
znalezionych: 366 na 31 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
niedziela 28  maja  2023Copyright © 2007-2010 by WS