strona główna


2016-06-27 

Uwaga konkurs !!! - Złota Grusza

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór zgłoszeń w kolejnej  edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja  wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich.

Zachęcamy wszystkie gosporarstwa agroturystyczne z obszaru działania naszej LGD do udziału w konkursie.

Termin zgłoszeń upływa 20 lipca br.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.lodzkie.pl2016-06-21 

Podsumowanie Rajdu Rowerowego

W dniu 19 czerwca 2016 r. na szlakach rowerowych prowadzących przez powiat wieruszowski i nie tylko, spotkało się 51 osób – uczestników XXXVII Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Na mecie Rajdu na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek, napoje oraz słodycze.
W konkursie krajoznawczym pt. "Turystyka i krajoznawstwo w zdrowym stylu” będącym elementem imprezy, uczestniczyły 44 osoby. Przyznano 9 nagród (rowery, hulajnogi typu „Fliker”, materace) w 3 kategoriach wiekowych.
W godzinach popołudniowych, w miłej  atmosferze i w dobrym humorze uczestnicy rajdu wyruszyli w drogę powrotną do domów.

  więcej >>


2016-05-19 

Zaproszenie na XXXVII Wojewódzki Rajd Rowerowy

W tym roku, już po raz 37 spotkamy się na trasach „Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego”. Dzięki 36-letniej tradycji Rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą. Walory naturalne ziemi wieruszowskiej: czyste, ekologiczne środowisko, wspaniałe i rozległe lasy o specyficznym mikroklimacie, malownicze trasy widokowe, szlaki turystyczne, liczne zabytki oraz dobrze rozwinięta baza noclegowa zagwarantują Państwu znakomity wypoczynek i niezapomniane wrażeni. Oprócz tras rowerowych na miłośników aktywnej turystyki czekają konne i piesze szlaki prowadzące przez najciekawsze miejsca naszego regionu.

  więcej >>


2016-05-13 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany LSR, załącznika do LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” na lata 2014-2020.

Komisja oceniająca Lokalną Strategię Rozwoju „Między Prosną a Wartą” w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przeprowadzonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego zobowiązała LGD do zamieszczenia  w treści niektórych kryteriów wyboru operacji opisu wyjaśniającego sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia tego kryterium i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych. Zobowiązała również LGD do zamieszczenia w części opisującej kryteria wyboru operacji dodatkowych opisów/definicji oraz niebudzących wątpliwości opisów sposobu przyznawania wag (dotyczy wszystkich kryteriów wyboru dla wszystkich planowanych działań).

„Między Prosną a Wartą” - LGD uwzględniając zalecenia komisji dokonała odpowiednich zmian w:

  • kryteriach wyboru operacji innych niż operacje w ramach projektu grantowego,
  • kryteriach wyboru operacji w ramach projektu grantowego.

Oprócz tych zmian LGD dokonała innych zmian związanych z koniecznością usunięcia niespójności zapisów w LSR i załącznikach do LSR z innymi dokumentami. W szczególności:

  •  w treści LSR zmieniono zapis o pracowniku obecnym na posiedzeniach Rady w celu zachowania spójności LSR z Regulaminem Rady,
  •  zmieniono treść załącznika nr 1 do LSR, tj. procedury aktualizacji LSR, która omyłkowo wprowadziła konieczność zatwierdzania wszystkich zmian w LSR przez Walne Zgromadzenie Członków.

Zgodnie z obowiązującymi w „Między Prosną a Wartą” – LGD procedurami powyższe zmiany zostają poddane konsultacjom społecznym.

Konsultacje trwają do 6 czerwca 2016 roku.

Do zmian można odnieść się za pośrednictwem stron:

 2016-04-29 

Pozyskaliśmy środki na realizację nowej strategii - 7 191 500,00 zł.

Złożonej przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania strategii przyznano 189 punktów i tym samym strategia naszego stowarzyszenia została wybrana do realizacji. Jest to dla nas, a przede wszystkim dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa bardzo ważna i dobra wiadomość. Na realizację strategii udało nam się pozyskać kwotę 7 191 500,00 zł.

  więcej >>


2016-02-19 

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Marszałek Województwa Łódzkiego informuje o możliwości wzięcia udziału w VIII edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” ogłoszonego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

  więcej >>


2016-01-29 

Od 29 lutego rusza nabór wniosków na "Budowę lub modernizację dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z decyzją Zarządu, wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w pok. 201 lub 216 (II piętro). Nabór będzie trwał od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r., przy czym wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30, a 28 kwietnia br. do godz. 12:00.

  więcej >>


2016-01-25 

Zaproszenie na festiwal tortów2016-01-18 

Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnaych przy zabytkach

Informujemy, że do 1 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie: 
http://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje2016-01-14 

Informacja dla beneficjentów zobowiązanych do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2016 roku.

Przypominamy, że:
• beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010, 2011, 2012, 2013 lub 2014 roku;

• beneficjenci realizujący operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty”, którzy otrzymali płatność końcową w 2014 roku;

zobowiązani są do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2015 r.

  więcej >>


2015-12-11 

Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju

Zapraszamy mieszkańców Powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020". Dokument jest niezbędny w celu np. pozyskania dodatkowych źródeł finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Zebranie odbędzie się 14 grudnia 2015 r o 15:00 w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, I piętro, sala nr 27.  Zapraszamy !

Zapraszamy Państwa do udziału w zebraniu oraz do zgłaszania uwag/wniosków/opinii.Treść strategii publikujemy w załączeniu.

Do pobrania projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20202015-11-11 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju - etap opracowania lokalnych kryteriów wyboru

„Między Prosną a Wartą” – LGD jest w trakcie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem stowarzyszenia tj. 7 Gmin Powiatu Wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa. Prace nad strategią zbliżają się ku końcowi. Zapraszamy do zgłaszania uwag do lokalnych kryteriów wyboru, opracowanych na podstawie wcześniej zgromadzonych materiałów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru "Między Prosną a Wartą" do zapoznania się z tymi materiałami i do zgłaszania swoich uwag.

Zgłaszanie uwag do lokalnych kryteriów wyboru

  więcej >>
znalezionych: 396 na 33 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
środa 22  stycznia  2020Ta strona przeglądana była 1948461 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS