strona główna2016-10-19 

Konsultacje społeczne

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała analizy zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju. Doprecyzowano określenie wysokości wparcia na realizację operacji.

W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym.

Do zmian można się odnieść za pośrednictwem stron:2016-10-05 

Zmiana kryteriów wyboru operacji i grantobiorców

"Między Prosną a Wartą" - LGD dokonała zmiany kryteriów wyboru operacji oraz wyboru grantobiorców, a także procedur ustalania i zmiany tych kryteriów. Główne zmiany polegają na:

 • usunięciu kryterium różnicującym wnioskodawców ze względu na wnioskowaną kwotę pomocy w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zmiana wynika z konieczności dostosowania kryteriów do obowiązujących wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 • innym różnicowaniu wnioskodawców ze względu na wnioskowaną kwotę pomocy w przypadku operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Wyżej oceniane są operacje o niższej wartości wnioskowanej pomocy, a także wprowadzony został dodatkowy próg w skali punktowania wartości wnioskowanej pomocy. Zmiana ma a celu zapewnienie osiągnięcia wskaźników określonych w LSR

Tutaj można zapoznać się ze nowymi kryteriami wyboru operacji i grantobiorców.2016-10-03 

Uwaga Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Sali Ślubów

Uwaga !!!

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
zaplanowane na 4 października br. odbędzie się w Sali Ślubów
(pokój nr 34, Urząd Miasta Wieruszów),
a nie jak wcześniej informowaliśmy w sali 27 (Sali Sesji).2016-09-28 

Konsultacje społeczne

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała analizy obowiązujących kryteriów wyboru operacji oraz grantobiorców, a także procedur ustalania i zmiany kryteriów. Zbadano zgodność kryteriów z obowiązującymi przepisami, a także oceniono ich prognozowany wpływ na realizację LSR w kontekście osiągnięcia założonych wskaźników. Procedury oceniono pod kątem szybkości reakcji na ewentualne zjawiska wymagające zmiany kryteriów.

W związku z tym zostały zaproponowane odpowiednie zmiany w treści LSR i w kryteriach. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zmiany te zostają poddane konsultacjom społecznym.

Do zmian można się odnieść za pośrednictwem stron:2016-09-20 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia- 4.10.2016 r.

Wieruszów 20 września 2016 r.

Członkowie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
w Wieruszowie


Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, które odbędzie się dnia 4 października 2016 roku o godz. 15.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, sala nr 27.
W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia o godzinie 16.00, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

  więcej >>


2016-09-16 

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje społeczne w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z Unii Europejskiej.

  więcej >>


2016-09-13 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020

Ukazały się nowe wzory formularzy wniosków o finansowanie operacji w ramach PROW 2014-2020 oraz inne dokumenty związane ze składaniem wniosków.
Przypominamy, że składanie wniosków o finansowanie operacji będzie możliwe tylko w czasie trwania naborów. Terminy naborów będą ogłaszane na naszej stronie internetowej oraz w lokalnej prasie.
Zachęcamy również do zapisywania się do naszego NEWSLETTER-a (za pomocą pola w prawym górnym rogu naszej strony Internetowej). Wszystkie zapisane osoby otrzymają informacje o naborach na swój adres e-mail.

  więcej >>


2016-08-30 

Jak pozyskać fundusze unijne

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do Wieruszowa na nieodpłatne spotkania informacyjno - szkoleniowe z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych. Podczas spotkań przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat konkursów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w perspektywie 2014-2020, ich harmonogramie oraz naborach. Spotkania odbędą się w punkcie mobilnym – specjalnym autobusie, który zaparkuje w wieruszowskim Rynku.

Nie przegap okazji i dowiedz się,
czy są Fundusze dla Ciebie!

Termin: 12 i 13 września
Miejsce: Rynek w Wieruszowie
Godziny otwarcia jednostki od 10:00 do 17:00
Godziny spotkań informacyjno - szkoleniowych:
10:30 - 11:30 i 15:30 -16:30    

Więcej informacji pod adresem: info@ZmieniamyLodzkieDlaCiebie.pl
lub pod numerem telefonu 42 296 65 172016-08-05 

Wzory wniosków o finansowanie operacji w ramach PROW 2014-2020

Zamieszczamy wzory obowiązujących formularzy wniosków o finansowanie operacji w ramach PROW 2014-2020 oraz inne dokumenty związane ze składaniem wniosków.

Przypominamy, że składanie wniosków o finansowanie operacji będzie możliwe tylko w czasie trwania naborów. Terminy naborów będą ogłaszane na naszej stronie internetowej oraz w lokalnej prasie. Przewidywany termin naborów to przełom września i października 2016 r.

Zachęcamy również do zapisywania się do naszego NEWSLETTER-a (za pomocą pola w prawym górnym rogu naszej strony Internetowej). Wszystkie zapisane osoby otrzymają informacje o naborach na swój adres e-mail.

  więcej >>


2016-08-03 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany treści i załączników do  Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” na lata 2014-2020.

 W związku z uaktualnieniem Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” LGD dokonała zmian w LSR i załącznikach do LSR, w szczególności:

 • w Tabeli celów i wskaźników poprzez skorygowanie wartości wskaźników rezultatu i produktu w związku z właczeniem do LSR jednego projektu własnego,
 • w treści LSR poprzez zmianę zapisów o realizacji projektu własnego LGD,
 • w Planie działania poprzez zmianę harmonogramu osiągania wskaźników produktu,
 • w Planie finansowym poprzez nowy podział kwoty przeznaczonej na wdrażanie LSR.

Zgodnie z obowiązującymi w „Między Prosną a Wartą” – LGD procedurami powyższe zmiany zostają poddane konsultacjom społecznym.

Konsultacje trwają do godz. 12.00 dnia 8 sierpnia 2016 roku (poniedziałek).

Do zmian można odnieść się za pośrednictwem strony:2016-07-15 

Informacja o lokalnej Strtegii Rozwoju

Już od końca 2014 roku „Między Prosną a Wartą” - LGD przygotowywała się do podjęcia działań w ramach PROW 2014-2020. Lokalni liderzy oraz pracownicy biura i przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących nowego okresu programowania. W 2015 roku rozpoczęły się prace zmierzające do przygotowania nowej lokalnej strategii rozwoju, która jest podstawą do uczestnictwa nasze LGD w działaniach objętych PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

  więcej >>


2016-07-04 

Konsultacje spoleczne - zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju i załaczników

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany treści i załączników do  Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” na lata 2014-2020.

W trakcie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przeprowadzonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego budżet Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” został zmniejszony do wartości 5 700 000,00 zł.

Zmiana ta ma wpływ na zakres realizacji LSR, a w szczególności na wartości wskaźników rezultatu i produktu.

 „Między Prosną a Wartą” - LGD uwzględniając zmniejszony budżet dokonała odpowiednich zmian w LSR i załącznikach do LSR, w szczególności:

 • w Tabeli celów i wskaźników poprzez dostosowanie wartości wskaźników do zmniejszonego budżetu,
 • w treści LSR poprzez wykreślenie zapisów o realizacji projektów własnych LGD,
 • w Planie działania poprzez zmianę harmonogramu osiągania wskaźników produktu,
 • w Budżecie poprzez uwzględnienie nowych kwot przeznaczonych na realizację LSR,
 • w Planie finansowym poprzez nowy podział kwoty przeznaczonej na wdrażanie LSR.

Zgodnie z obowiązującymi w „Między Prosną a Wartą” – LGD procedurami powyższe zmiany zostają poddane konsultacjom społecznym.

Konsultacje trwają do godz. 12.00 dnia 11 lipca 2016 roku.

Do zmian można odnieść się za pośrednictwem strony:

 

znalezionych: 402 na 34 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
sobota 30  maja  2020Ta strona przeglądana była 1977224 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS