strona główna
2020-02-04 

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że 10 lutego br. przeprowadzi spotkanie w formie warsztatu refleksyjnego, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 10 lutego 2020 r. w Sali Sesji (sala nr 27) Urzędu Miasta i Gminy Wieruszów o godz. 9.00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu i członków Rady „Między Prosną a Wartą” – LGD, a także wnioskodawców, beneficjentów. Mając na uwadze interesariuszy naszej LSR, w szczególności zapraszamy osoby związane z organizacjami pozarządowymi, władzą publiczną, sektorem prywatnym, jak również członków lokalnej społeczności.

Aby wziąć udział w warsztacie prosimy dokonać zgłoszenia telefonicznie lub mailowo. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (gminę) oraz określić swoje powiązanie z realizacją LSR (wnioskodawca, beneficjent, członek LGD), a także wskazać, do której grupy interesariuszy należy zgłaszający.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 7 lutego br.

Mail: lgd.wieruszow@wp.pl, tel. 601 616 560,  62 78 13 929

Do pobrania:

Informacja o warsztacie i harmonogram spotkania (pdf)

Zaproszenie na warsztat (pdf)2020-02-03 

Kolejne wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader

W dniu 3 lutego br. podpisano następną umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem pomocy jest Pan Leszek Tyca, który dzięki wsparciu ze środków programu otworzy sklep internetowy, w ramach działalności podejmowanej na własny rachunek. Planowany sklep będzie zajmował się przede wszystkim sprzedażą mebli pochodzących głównie od producentów z terenu powiatu wieruszowskiego.

  więcej >>


2019-12-17 

W Wigilię biuro nieczynne

W dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) biuro „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie będzie nieczynne.2019-12-09 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wykorzystaj czas i przygotuj się na wsparcie – konkursy w 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 12 grudnia 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja od godziny 9:45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14.

  więcej >>


2019-12-09 

Ocena doradztwa

Wszystkich, którzy w związku z aplikowaniem o pomoc w ramach PROW 2014-2020 korzystali z doradztwa w naszej LGD zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej jakość doradztwa.

Ankietę oceniającą doradztwo można pobrać TUTAJ (plik pdf) i po wypełnieniu przestać pocztą na adres:

"Między Prosną a Wartą" - LGD
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów

lub jako skan na adres e-mail:

lgd.wieruszow@wp.pl

Można również wypełnić ankietę w formie elektronicznej, która jest dostępna TUTAJ.

Uwaga !!  Ankieta jest skierowana wyłącznie do osób i podmiotów, które korzystały z doradztwa prowadzonego przez LGD w związku z naborami wniosków o pomoc na wsparcie operacji w ramach PROW 2014-2020.2019-12-03 

Bezpłatne konsultacje w Wieruszowie

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

  • Konsultacje odbędą się: 6 grudnia  2019 r. w godz. 11:30 – 14:00, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy, parter;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • fundusze na szkolenia,
  • środki na odnawialne źródła energii.

Zgłoszenia: www.rpo.lodzkie.pl      LPISieradz@lodzkie.pl

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25

  więcej >>


2019-11-07 

Rada LGD wybrała operacje

W dniu 6 listopada 2019 r. Rada LGD wybrała operacje, które otrzymają pomoc finansową w ramach LSR "Między Prosną a Wartą". Listy z wynikami oceny i wyboru są TUTAJ.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy.2019-10-29 

10 mln zł na współpracę ponadnarodową

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!
W listopadzie rusza kolejna rekrutacja Grantobiorców w projekcie: „Międzynarodowa współpraca się opłaca”.

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce realizowany przez Operatora grantu i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.
Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.
W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

  więcej >>


2019-10-07 

Nabory wniosków o pomoc zakończone

Zakończyły się kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

W zakladce Wyniki naborów (w menu po lewej stronie) są dostępne listy złożonych wniosków.

Zgodnie z obowiązującą procedurą w terminie 45 dni od dnia zakończenia naborów Rada dokona oceny wszystkich wniosków i wybierze operacje, które będą mogły otrzymać dofinansowanie.2019-09-27 

Bezpłatne konsultacje w Wieruszowie

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

  • Konsultacje odbędą się: 4 października  2019 r. w godz. 09:00 – 11:30, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, ul. L. Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy, parter;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • dotacje i pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • fundusze na szkolenia,
  • środki na ochronę środowiska.

Zgłoszenia: LPISieradz@lodzkie.pl

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25

  więcej >>


2019-09-11 

Dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy informujemy, że osoba fizyczna przekazująca swoje dane osobowe zobowiązana jest potwierdzić, że przyjęła do wiadomości zasady przetwarzania tych danych przez podmioty zaangażowane w proces związany z udzielaniem pomocy oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych przez te podmioty.

Poniżej są do pobrania dokumenty, które każda osoba fizyczna przekazująca swoje dane osobowe w związku z aplikowaniem o pomoc w ramach naborów 1/2019 i 2/2019 zobowiązana jest załączyć do wniosku o przyznanie pomocy.

Do pobrania: dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych2019-09-10 

Relacja ze szkolenia dla NGO

W dniach 30 sierpnia - 1 września 2019 r. przedstawiciele 4 organizacji pozarządowych z terenu naszej LGD wzięli udział w szkoleniu połączonym z wyjazdem studyjnym pt. "Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych". Szkolenie zostało zorganizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019

  więcej >>
znalezionych: 335 na 28 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 27  maja  2024Copyright © 2007-2010 by WS