strona główna
2018-04-13 

Dokumenty związane z ubieganiem się o grant


Dokumenty związane z ubieganiem się o powierzenie grantu:

1) Formularz wniosku o powierzenie grantu (wersja 3)

  • Wniosek o powierzenie grantu (.pdf)  - wersja 3 - otwórz
  • Wniosek o powierzenie grantu (.xlsx) - wersja 3 - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu (wersja 1) - otwórz

3) Formularz umowy o powierzenie grantu (wersja 1)

  • Umowa o powierzenie grantu (.pdf) - otwórz

4) Formularz wniosku o rozliczenie grantu (wersja 2)

  • Wniosek o rozliczenie grantu (.pdf) - wersja 2 - otwórz
  • Wniosek o rozliczenie grantu (.excel) - wersja 2 - otwórz

Uwaga. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o powierzenie grantu należy postępować wg instrukcji wypełniania wniosku, a także zapoznać się z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców i zasadami przyznawania punktów za spełnienie kryteriów wyboru

Do pobrania:


Przydatne informacje o grantach znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.


Rozporządzenie jest dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Obowiązujące akty prawneCopyright © 2007-2010 by WS