strona główna
2016-06-07 

Obowiązujące akty prawne


Warunki i zasady przyznawania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 września 2015 r. Do tego rozporządzenie wprowadzonio zmiany przez Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

Ważne informacje są również w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

W tych dokumentach zawarte są wszystkie regulacje dotyczące wszystkich zakresów operacji wspieranych w ramach naborów prowadzonych przez lokalne grupy działania. Zakresy te są wymienione w par. 2. ust 1  Rozporządzenia. W dalszej części dokumentu opisane są warunki i zasady udzielania wsparcia w ramach poszczególnych zakresów.

Pobierz zmiany do rozporządzenia

Pobierz rozporządzenie

Pobierz ustawę o rozwoju lokalnym

Zasady i warunki udzielania pomocy na rzecz rolnictwa w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz PROW 2014-2020


NEWSLETTER
 
 
sobota 19  sierpnia  2017Ta strona przeglądana była 821029 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS