strona główna2021-03-03 

Rada LGD wybrała operacje i zadania

W dniu 3 marca 2021 r. Rada LGD wybrała operacje i zadania, które otrzymają pomoc finansową w ramach LSR "Między Prosną a Wartą". Listy z wynikami oceny i wyboru są TUTAJ.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy2021-02-17 

Zaproszenie do badania

Obraz aktywności obywatelskiej na wsi - pomóż go namalować!  

Działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej na obszarach wiejskich? Twoje stowarzyszenie lub fundacja realizuje ciekawe projekty? Twoja Lokalna Grupa Działania może pochwalić się sukcesami w przygotowywaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju? A może należysz do Koła Gospodyń Wiejskich i w ten sposób angażujesz społeczność swojej wsi do wspólnego działania? Weź udział w badaniu prowadzonym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich!

Wyniki i wnioski z badań zostaną zaprezentowane w publikacji, która ukaże się w grudniu 2021. Aby dopisać organizację do Bazy, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie:

www.faow.org.pl/baza


  więcej >>


2021-02-17 

Warsztat refleksyjny w LGD

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR
„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań — jeśli to będzie konieczne — oraz będą stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 17 lutego 2021 r. w Sali Sesji (sala nr 27) Urzędu Miasta i Gminy Wieruszów o godz. 10.00.

  więcej >>


2021-01-08 

Jak wpisać kwotę pomocy we wniosku o pomoc

We wniosku o pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest błąd - nie można wpisać kwoty pomocy w załączniku B_5.

Tutaj jest instrukcja jak wpisać tę kwotę --otworzy się film na Youtube2020-12-28 

Nowy wzór umowy o przyznaniu pomocy i aneksu do umowy

Informujemy, że wprowadzony został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  więcej >>


2020-12-28 

LGD ogłasza nabory wniosków o pomoc w ramach PROW 2014-2020

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że ogłoszone zostały nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakresy tematyczne naborów:

  • podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł.
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – nabór grantobiorców w związku z planowanym projektem grantowym.

Termin składania wniosków – od 12 stycznia do 2 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty aplikacyjne - Ogłoszenia o naborach.2020-12-23 

Biuro nieczynne

W dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek) biuro „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie będzie nieczynne.2020-12-16 

Rozmowa w Radiu Ziemi Wieluńskiej

Radio Ziemi Wieluńskiej przeprowadziło rozmowę z Grzegorzem Schreiberem, Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Andrzejem Górczyńskim, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego o działaniu LEADER w ramach PROW 2014-2020, a w szczególności o funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego Lokalnych Grupach Działania. W rozmowie są wskazane możliwości uzyskania dofinansowania w ramach zbliżających się naborów prowadzonych przez poszczególne LGD, w tym przez "Między Prosną a Wartą".

Posłuchaj rozmowy2020-12-10 

Wkrótce nabory wniosków o dofinansowanie

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w grudniu 2020r. ogłosi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakresy tematyczne naborów:

  • podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł.
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – nabór grantobiorców w związku z planowanym projektem grantowym.

Termin składania wniosków – od 12 stycznia do 2 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty aplikacyjne dostępne będą na stronie www.lgd-wieruszow.pl od 28 grudnia 2020r.

Obecnie można zapoznać się z dokumentami i zasadami udzielania wsparcia obowiązującymi we wcześniejszych naborach - odnośnik Ogłoszenia o naborach.2020-11-26 

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi przez rolników

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać od 29 października, a pierwotny termin zakończenia naboru wyznaczony na 30 listopada został wydłużony do 31 grudnia 2020.

  więcej >>


2020-11-13 

Wsparcie dla przedsiębiorców

Przekazujemy informację dla przedsiębiorców, którą otrzymaliśmy od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 


Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie bonami rozwojowymi Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna już 17 listopada 2020 r. o godz. 10.00 rusza z kolejnym naborem do Projektu „Strefa RozwoYou 2”.

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) z terenu WŁ i chcesz rozwijać swoją firmę oraz podnieść kwalifikacje swoich pracowników, aplikuj do Projektu.

Do pobrania: informacja w formacie pdf.

  więcej >>


2020-11-09 

Konsultacje - zmiana Planu komunikacji

LGD planuje zmienić Załacznik nr 5 do LSR - Plan komunikacji. Zmiany polegają na uzupełnieniu Planu komunikacji o działania planowane w latach 2021 i 2022, z uwagi na niezależne od LGD przesunięcie realizacji PROW 2014-2020 na kolejne lata.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii

znalezionych: 392 na 33 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
niedziela 22  maja  2022Copyright © 2007-2010 by WS