strona główna
 

Umowa


Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Działanie to oparte jest o specjalnie opracowaną przez LGD Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Wdrażanie tej strategii odbywa się w oprciu o umowę zawartą przez LGD i Zarząd Województwa Łódzkiego, która określa warunki i sposób realizacji strategii.

Do pobrania:

 1. Aneks nr 6 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 2. Aneks nr 5 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 3. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Załaczniki do umowy:

 1. LSR
 2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR
 3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 4. Regulamin organu decyzyjnego
 5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
 6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD
 7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD
 8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów graniowych
 9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Do otwarcia plików niezbedny jest program do odczytu dokumentów w formacie pdf (np. Acrobat Reader)Ta strona przeglądana była 1977229 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS