strona główna
2017-06-19 

Umowa


Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Działanie to oparte jest o specjalnie opracowaną przez LGD Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Wdrażanie tej strategii odbywa się w oprciu o umowę zawartą przez LGD i Zarząd Województwa Łódzkiego, która określa warunki i sposób realizacji strategii.

Do pobrania:

 1. Aneks nr 19 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 2. Aneks nr 18 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 3. Aneks nr 17 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 4. Aneks nr 16 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 5. Aneks nr 15 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 6. Aneks nr 14 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 7. Aneks nr 13 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 8. Aneks nr 12 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 9. Aneks nr 11 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 10. Aneks nr 10 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 11. Aneks nr 9 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 12. Aneks nr 8 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 13. Aneks nr 7 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 14. Aneks nr 6 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 15. Aneks nr 5 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 16. Aneks nr 4 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 17. Aneks nr 3 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 18. Aneks nr 2 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 19. Aneks nr 1 do Umowy o wrunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 20. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Załaczniki do umowy:

 1. LSR
 2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR
 3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 4. Regulamin organu decyzyjnego
 5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
 6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD
 7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD
 8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów graniowych
 9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Do otwarcia plików niezbedny jest program do odczytu dokumentów w formacie pdf (np. Acrobat Reader)Copyright © 2007-2010 by WS