strona główna
2023-04-03 

Pozyskaliśmy kolejne środki na realizacje projektu OZEiPR

3 kwietnia 2023 r. „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania wraz ze Stowarzyszenie Lokalną Grupą Działania - Przymierze Jeziorsko ” podpisała ze Samorządem Województwa Łódzkiego umowę przyznania pomocy na realizuję projekt współpracy pn. „Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu” o akronimie OZEiPR.

Wartość przyznanej pomocy to 348 084 zł.  z tego dla:

  • „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania – 188 084 zł;
  • Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” – 160 000 zł.

Celem realizowanego przez nasze LGD projektu jest: Wzmocnienie kapitału społecznego wśród mieszkańców partnerskich krajowych LGD w zakresie promocji obszarów oraz ochrony środowiska i odnawialnych źródeł pozyskiwania energii w terminie do końca grudnia 2023r.

  więcej >>


2023-01-09 

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego LSR 2023-2027

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców naszego obszaru (tj. gminy powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa) do punktu konsultacyjnego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach 8:00 - 14:00 w biurze „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1 - 7, pokoje nr 26 i 26A.

Zapraszamy:)

Razem stwórzmy strategię, która jak najlepiej będzie odpowiadać naszym potrzebom.2023-01-04 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Nasza LGD przygotowuje się do aplikowania o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania. W celu uzyskania kolejnych środków na rozwój obszaru „Między Prosną a Wartą” niezbędne jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków.

Jednym ze środków służących zidentyfikowaniu problemów istotnych dla mieszkańców obszaru LGD jest ankietyzacja. Odnośnik do ankiety jest zamieszczony poniżej.

ANKIETA2023-01-02 

Zaproszenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z Programem „Mój Prąd”. W czasie spotkania przewidziany jest panel z udziałem przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Webinarium odbędzie się 19 stycznia 2023 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekrutacja do 16.01.2023 r.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5820-webinarium-pn-moj-prad-dofinansowanie-mikroinstalacji-fotowoltaicznych pod przyciskiem „Weź udział”. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.2022-12-01 

Nowy nabór wniosków2022-11-30 

Aktualizacja formularza wniosku o płatność 19.2 ("inne i własne")

Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją uzyskaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaktualizowano formularz wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 5z). Modyfikacja formularza WOP spowodowana była koniecznością usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (dwukrotne ujęcie pozycji „wartość gruntów lub nieruchomości” oraz brak pozycji „wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie)”. Zaktualizowany wzór formularza wniosku o płatność został opublikowany na stronie internetowej ARiMR oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Łódzkiego.2022-11-17 

Wkrótce nabór wniosków o dofinansowanie

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w grudniu 2022r. ogłosi nabor wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej. 

Planowany termin składania wniosków – od 19 grudnia 2022 do 9 stycznia 2023 r.

Planowany całkowity budżet naboru - ok 150 tys. zł.

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty aplikacyjne dostępne będą na stronie www.lgd-wieruszow.pl od 1 grudnia 2022r.2022-10-28 

W najbliższy poniedziałek biuro będzie nieczynne


W dniu 31 października 2022r. (poniedziałek)

biu­ro "Mię­dzy Pro­sną a War­tą" - LGD bę­dzie nie­czyn­ne.2022-10-24 

Podsumowanie projektu o wartości 1,2 mln

Z końcem października „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania wspólnie z partnerem z województwa wielkopolskiego Stowarzyszeniem „Długosz Królewski” zakończyła realizację  projektu współpracy pn. „Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych” (EKOBAIK).  Koszty całkowite projektu wyniosą łącznie ponad 1 250 000 zł, z czego koszty „Między Prosną a Wartą” prawie 700 000 zł. W wyniku realizacji operacji zrealizowano 3 główne zadania realizowane symetrycznie przez obu partnerów projektu współpracy oraz po 1 zadaniu indywidulanym, odmiennym w swym zakresie od zadania drugiego partnera.

  więcej >>


2022-10-17 

Konsultacje społeczne nowej LSR zakończone

W czwartek 13 października zakończyliśmy cykl 8 konsultacji społecznych poświęconych nowej strategii rozwoju. Spotkaliśmy się z mieszkańcami wszystkich gmin z obszaru naszej LGD. Podczas każdego ze spotkań została sporządzona analiza SWOT naszego terenu, ponadto mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania problemów, z którymi mierzą się każdego dnia. Pomocnym narzędziem w analizie problemów okazały się przygotowane przez pracowników LGD ankiety.

  więcej >>


2022-10-10 

Konferencja na podsumowanie projektu współpracy

Ostatniego dnia września br. w Sali bankietowej „Pod Różą” na konferencji podsumowującej projekt współpracy pt. „Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych” 32 koła gospodyń z terenu „Między Prosną a Wartą” zaprezentowały przygotowane przez siebie potrawy w najróżniejszym wydaniu. Podczas konferencji wszystkim kołom uczestniczącym w przeglądzie kulinarnym pt.  „Nasze kulinarne dziedzictwo” wręczone zostały nagrody - talony pieniężne o wartości 5 500 zł do wykorzystania we wskazanym sklepie ze sprzętem gospodarstwa domowego, na dowolne zakupy według indywidualnych potrzeb. Taką formę nagradzania  wybrano celem jak najlepszego odpowiedzenia na potrzeby naszych KGW, które często mają bardzo specyficzne i zróżnicowane potrzeby. Na zakończenie wszyscy mieli okazję degustować wspaniałe potrawy przygotowane przez Panie. Było kolorowo, wesoło i przede wszystkim smacznie.

Zapraszamy do galerii.

 

Operacja pn. „Ekologiczna Kraina Bab Aktywnych i Kreatywnych”, akronim EKOBAIK, mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego wśród mieszkańców obszarów partnerskich LGD w zakresie ochrony środowiska oraz członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych w terminie do końca grudnia 2022r.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.2022-09-28 

Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD (tj. Gmin: Czastary, Bolesławiec, Galewice, Klonowa, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów) na spotkania informacyjno-konsultacyjne związane z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 

W programie m.in.: 

  • przedstawienie charakterystyki i omówienie dotychczasowej działalności LGD,
  • diagnoza obszaru,
  • przeprowadzenie analizy SWOT obszaru,
  • analiza potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju,
  • zbieranie potrzeb i pomysłów mieszkańców.

Spotkania odbędą się w każdej z ww. gmin członkowskich LGD.

Informacje  o terminach na plakacie.

 

znalezionych: 335 na 28 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 27  maja  2024Copyright © 2007-2010 by WS