strona główna
2022-09-19 

Zmiany formularzy wniosków o przyznanie pomocy (5z)

W związku z problemami technicznymi dotyczącymi formularzy wniosków o przyznanie pomocy, w celu zapewnienia  poprawności co do  sposobu (za pomocą formularza exell) wypełniania wniosków dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dotyczącą:

- na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

- na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dokonano poprawy technicznej obu wniosków o przyznanie pomocy 5z (IW_WoPP19_2_IW_5z oraz IW_WoPP_19_2_P_5z) dotyczącej zablokowanych komórek w niektórych sekcjach WoPP.

Ww. wnioski o przyznanie pomocy są dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc32022-09-19 

Konkurs "Moja smart wieś - wizje i inicjatywy"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs ma na celu identyfikację przykładów realizacji i wdrażania koncepcji smart villages na obszarach wiejskich w Polsce zarówno z perspektywy teraźniejszej, jak i w przyszłości. Idea smart villages sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która inspiruje do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

  więcej >>


2022-08-22 

I etap projektu współpracy EKOBAIK zakończony – mamy 40 nowych lamp na naszym terenie

W dniu 26.07.2022 r. zakończył się I etap realizacji projektu współpracy pn. "Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych" polegający na zakupie i montażu lamp solarnych, celem podniesienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Na terenach partnerskich LGD łącznie postawione zostały 64 lampy solarne z turbiną wiatrową, w tym 40 na naszym terenie. Oświetlają one różne miejsca, podnosząc bezpieczeństwo osób tam przebywających w porze wieczornej i nocnej.

Koszt zakupu i montażu 40 lamp na naszym terenie to 411 200,00 zł.

Zapraszmy do galerii

  więcej >>


2022-08-18 

Znamy wyniki ostatniego naboru

W środę 17 sierpnia br.  Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW.

W naborze nr 3/2022 w zakresie „rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej” wpłynęło 8 wniosków. Niestety środki są niewystarczające by wesprzeć wszystkie projekty. W limicie dostępnych środków zmieściło się 5 operacji z największą liczbą punktów, w tym 1  uzyskała wsparcie w niewielkiej kwocie. 

Lista wybranych operacji dostępna jest w zakładce "Wyniki naborów".

 2022-07-28 

Dożynkowy konkurs „Łódzkie smakuje”

„Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber serdecznie zaprasza na Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się w niedzielę 21 sierpnia 2022 r. w Radomsku.

Podczas tegorocznych Dożynek odbędzie się konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego pn. „Łódzkie smakuje”. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą wypromować lokalne potrawy/wypieki powstałe w oparciu o tradycyjne receptury zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Za najsmaczniejsze potrawy i wypieki czekają atrakcyjne nagrody od 3 do 5 tys. złotych.

Za prezentację wystawienniczą z tradycyjnymi potrawami i lokalnymi produktami, z KGW zostaną zawarte umowy na kwotę 1500 zł brutto.

Więcej informacji o konkursie: TUTAJ

Pobierz plakat

Pobierz informację o konkursie2022-07-27 

W ostatnim naborze wpłyneło 8 wniosków

W poniedziałek 25 lipca br.  zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW.

W naborze nr 3/2022 w zakresie „rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej” wpłynęło 8 wniosków.

Nabór trwał od 4 do 25 lipca 2022 r.  

Lista złożonych wniosków dostępna jest w zakładce "Wyniki naborów".2022-07-11 

Weekend na wsi konkurs

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu „Weekend na wsi", którego celem jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich, promocja gospodarstw kultywujących lokalne tradycje i smaczną regionalną kuchnię, a także propagowanie interesujących miejsc, obiektów oraz ofert atrakcyjnych turystycznie na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.

W tym roku w konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych, obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, w kilku kategoriach tematycznych.

Pobierz plakat

Pobierz informację o konkursie

Więcej na stronie inernetowej KSOW2022-06-30 

Konsultacje społeczne - zmiany LSR i załączników

„Między Prosną a Wartą” - LGD otrzymała możliwość uzyskania dodatkowych środków na projekty współpracy. Wynika to ze wzrostu kwoty dostępnej na działanie 19.2 (realizacja LSR). Z uwagi na to LGD podjęła decyzję o podjęciu dodatkowego międzynarodowego projektu współpracy.

Z tego powodu konieczne są zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju (opis projektów współpracy i tabela wskaźników) oraz w załączniku 3 (Plan Działania) i załączniku 4 (Budżet).

Zapraszamy do konsultacji2022-06-23 

Ocena funkcjonowania LGD - ankieta

Zapraszamy mieszkańców obszaru "Między Prosną a Wartą" do wypełnienia ankiety internetowej.

Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania LGD i będzie wykorzystana  do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

LINK DO ANKIETY2022-06-20 

Wsparcie ze środków unijnych - konsultacje

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej podczas dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjnego. W ramach indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnione będą zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Konsultacje odbędą się: 23 czerwca 2022 r. w godz. 09:00 – 14:00, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie, sala klubu pracy.

Więcej informacji na stronach:   www.rpo.lodzkie.pl,   www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kontkt: 43 678 40 80    mail: LPISieradz@lodzkie.pl2022-06-14 

Piątek po Bożym Ciele biuro zamknięte

W dniu 17 czerwca 2022r. (piątek)

biuro "Między Prosną a Wartą" - LGD będzie nieczynne.2022-05-30 

Wsparcie ze środków unijnych - konsultacje

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej podczas dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjnego. W ramach indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnione będą zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Konsultacje odbędą się: 2 czerwca 2022 r. w godz. 09:00 – 11:30, w Urzędzie Gminy w Klonowej, ul. Ks. Dalaka 2, sala posiedzeń na parterze.

Więcej informacji na stronach:   www.rpo.lodzkie.pl,   www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kontkt: 43 678 40 80    mail: LPISieradz@lodzkie.pl

znalezionych: 358 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
środa 04  października  2023Copyright © 2007-2010 by WS