strona główna
2017-08-04 

Wyniki naborów


Wyniki naborów przeprowadzonych od 19 grudnia 2022 r. do 09 stycznia 2023 r.

Nabór nr 4/2022 - Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej)Wyniki naborów przeprowadzonych od 04 do 25 lipca 2022 r.

Nabór nr 3/2022 - Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej)Wyniki naborów przeprowadzonych od 10 do 31 stycznia 2022 r.

Nabór nr 1/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* – podejmowanie działalności gospodarczej)

Nabór nr 2/2022 - Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej)Wyniki naborów przeprowadzonych od 12 stycznia do 02 lutego 2021 r.

Nabór nr 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* – podejmowanie działalności gospodarczej)

Nabór nr 1/2021/G - Realizacja zadań w ramach projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej)Wyniki naborów przeprowadzonych od 02  do 27 września 2019 r.

Nabór nr 2/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego)

Nabór nr 1/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* – podejmowanie działalności gospodarczej)

Wyniki naborów przeprowadzonych od 03  do 17 września 2018 r.

Nabór nr 3/2018/G - Realizacja zadań w ramach projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego)

 

Nabór nr 2/2018/G - Realizacja zadań w ramach projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej)Wyniki naborów przeprowadzonych od 07  do 21 maja 2018 r.

Nabór nr 1/2018/G - Realizacja zadań w ramach projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej)Wyniki naborów przeprowadzonych od 17  do 31 stycznia 2018 r.

Nabór nr 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2c Rozporządzenia LSR* - rozwijanie działalności gospodarczej)


Nabór nr 2/2018 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)

 

Nabór nr 1/2018 - Wzmocnienie kapitału społecznego

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR* – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.)
Wyniki naborów przeprowadzonych od 4 do 18 września 2017 r.

Nabór nr 9/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)


Nabór nr 8/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)

 

Nabór nr 7/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego – wydarzenia

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego.)

 


 

Wyniki naborów przeprowadzonych od 16 do 31 stycznia 2017 r.

Nabór nr 6/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)


Nabór nr 5/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego – operacje  inwestycyjne

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego.)


Nabór nr 4/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2c Rozporządzenia LSR* - rozwijanie działalności gospodarczej.)


Nabór nr 3/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 100 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)


Nabór nr 2/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)


Nabór nr 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)


Informacje i dokumenty związane z pracą Rady

Protokół z XV Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 10.01.2023r.

Protokół z XIV Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 17.08.2022r.

Protokół z XIII Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 09.05.2022r.

Protokół z XII Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 29.03.2022r.

Protokół z XI Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 10.03.2022r.

Protokół z X Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 03.03.2021r.

Protokół z IX Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 06.11.2019r.

Protokół z VIII Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 16.11.2018r.

Protokół z VII Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 04.07.2018r.

Protokół z VI Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 12.03.2018r.

Protokół z V Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 09.10.2017r.

Protokół z IV Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 05.06.2017r.

Protokół z III Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 07.04.2017r.

Protokół z I Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniach 1.03.2017 r. i 13.03.2017r.

) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.Copyright © 2007-2010 by WS