strona główna
2021-01-08 

Jak wpisać kwotę pomocy we wniosku o pomoc

We wniosku o pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest błąd - nie można wpisać kwoty pomocy w załączniku B_5.

Tutaj jest instrukcja jak wpisać tę kwotę --otworzy się film na Youtube2020-12-28 

Nowy wzór umowy o przyznaniu pomocy i aneksu do umowy

Informujemy, że wprowadzony został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  więcej >>


2020-12-28 

LGD ogłasza nabory wniosków o pomoc w ramach PROW 2014-2020

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że ogłoszone zostały nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakresy tematyczne naborów:

  • podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł.
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – nabór grantobiorców w związku z planowanym projektem grantowym.

Termin składania wniosków – od 12 stycznia do 2 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty aplikacyjne - Ogłoszenia o naborach.2020-12-23 

Biuro nieczynne

W dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek) biuro „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie będzie nieczynne.2020-12-16 

Rozmowa w Radiu Ziemi Wieluńskiej

Radio Ziemi Wieluńskiej przeprowadziło rozmowę z Grzegorzem Schreiberem, Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Andrzejem Górczyńskim, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego o działaniu LEADER w ramach PROW 2014-2020, a w szczególności o funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego Lokalnych Grupach Działania. W rozmowie są wskazane możliwości uzyskania dofinansowania w ramach zbliżających się naborów prowadzonych przez poszczególne LGD, w tym przez "Między Prosną a Wartą".

Posłuchaj rozmowy2020-12-10 

Wkrótce nabory wniosków o dofinansowanie

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w grudniu 2020r. ogłosi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakresy tematyczne naborów:

  • podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł.
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – nabór grantobiorców w związku z planowanym projektem grantowym.

Termin składania wniosków – od 12 stycznia do 2 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty aplikacyjne dostępne będą na stronie www.lgd-wieruszow.pl od 28 grudnia 2020r.

Obecnie można zapoznać się z dokumentami i zasadami udzielania wsparcia obowiązującymi we wcześniejszych naborach - odnośnik Ogłoszenia o naborach.2020-11-26 

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi przez rolników

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać od 29 października, a pierwotny termin zakończenia naboru wyznaczony na 30 listopada został wydłużony do 31 grudnia 2020.

  więcej >>


2020-11-13 

Wsparcie dla przedsiębiorców

Przekazujemy informację dla przedsiębiorców, którą otrzymaliśmy od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 


Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie bonami rozwojowymi Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna już 17 listopada 2020 r. o godz. 10.00 rusza z kolejnym naborem do Projektu „Strefa RozwoYou 2”.

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) z terenu WŁ i chcesz rozwijać swoją firmę oraz podnieść kwalifikacje swoich pracowników, aplikuj do Projektu.

Do pobrania: informacja w formacie pdf.

  więcej >>


2020-11-09 

Konsultacje - zmiana Planu komunikacji

LGD planuje zmienić Załacznik nr 5 do LSR - Plan komunikacji. Zmiany polegają na uzupełnieniu Planu komunikacji o działania planowane w latach 2021 i 2022, z uwagi na niezależne od LGD przesunięcie realizacji PROW 2014-2020 na kolejne lata.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii2020-10-06 

Planowane nabory wniosków o finansowanie operacji.

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania planuje ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresach:

  • podejmowania działalności gospodarczej (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej),
  • infrastruktura rekreacyjna, turystyczna – zadania w ramach projektu grantowego.

Warunki naborów będą zbliżone do warunków obowiązujących w naborach przeprowadzonych w latach 2019 i 2018. Z warunkami naborów oraz z formularzami wniosków i biznesplanu obowiązującymi w tych naborach można zapoznać się TUTAJ.

Zwracamy uwagę, że zmianie uległy kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Aktualne kryteria są zamieszczone TUTAJ.

Nabory wniosków są planowane na jesień br. lub początek roku 2021.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do obserwowania naszego serwisu internetowego bądź kontaktu z biurem.2020-09-28 

Walne sprawozdawczo - wyborcze

24 września 2020 r. w Wieruszowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”. Podczas zebrania przyjęto sprawozdania finansowe i merytoryczne za ubiegły rok.

  więcej >>


2020-09-28 

Efekty realizacji LSR

Od 18 czerwca 2016 roku, kiedy to podpisano z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, nasza LGD realizuje działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w szczególności wdraża opracowaną przez siebie Lokalną Strategię Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020(PROW). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.

Zaprażamy do zapoznania się z efektami realizacji LSR.

TUTAJ jest do pobrania dokument w formacie pdf.

znalezionych: 339 na 29 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  lipca  2024Copyright © 2007-2010 by WS