strona główna2017-11-09 

Ważna informacja dot. naborów wniosków!

W związku:

- ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378; z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475), które weszły w życie 2 września 2017 roku oraz 

- z wydaniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata, 2014–2020” (Dz.U. 2017 poz. 1588) oraz

- z wejściem w życie w dn. 02.10.2017r. Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania poprzez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020,

LGD zobowiązana jest w pierwszej kolejności dostosować swoje procedury konkursowe do nowych przepisów legislacyjnych.

Terminy kolejnych naborów wniosków (w tym grantów) zostaną ogłoszone po akceptacji przez Urząd Marszałkowski w Łodzi wprowadzonych zmian do procedur. Prosimy śledzić naszą stronę. 2017-10-24 

Ostatnia szansa oddania głosu na budżet obywatelski

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to przedsięwzięcie, którego celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na wybrane przez nich zadania.  Z inicjatywy „Między Prosną a Wartą” – LGD została zgłoszona do realizacji propozycja zadania p.t.: ”Cudze chwalicie, swojego nie znacie”.

 

Uwaga! Na obecnym etapie można głosować już tylko elektronicznie. Swój głos można oddać na stronie internetowej: https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ .

Zapraszamy również do biura LGD - Wieruszów, Rynek 1-7 pok. 26 lub 26A (budynek Urzedu Miasta), gdzie można oddać swój głos.

 

 

 

  więcej >>


2017-10-16 

Zaproszenie na szkolenie

Szanowni Państwo

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaprasza na szkolenie skierowane do rolników, członków LGD, Kół Gospodyń Wiejskich oraz liderów środowiska wiejskiego.

Tematyka szkolenia obejmuje wiele zagadnień przydatnych w trakcie podejmowania działań na rzecz środowiska wiejskiego.

Szczegóły TUTAJ.2017-10-05 

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Członkowie Rady
„Między Prosną a Wartą”
– Lokalna Grupa Działania

Zapraszam na posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, którego celem będzie wybór operacji do dofinansowania przez Organ Decyzyjny LGD. Otwarcie posiedzenia odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w siedzibie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (tzw. sala sesji).

Z poważaniem

Zenon Mruc
Przewodniczący Rady2017-10-02 

Nasza propozycja do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to przedsięwzięcie, którego celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na wybrane przez nich zadania.  Z inicjatywy „Między Prosną a Wartą” – LGD została zgłoszona do realizacji propozycja zadania p.t.: ”Cudze chwalicie, swojego nie znacie”.

  więcej >>


2017-10-02 

Uwaga - znaleziono kurtkę!!!

Po uroczystym podpisaniu umów w dniu 29 września 2017 r. w sali bankietowej Restauracji Floriańska znaleziono kurtkę. Właściciela zguby prosimy o jej odbiór w biurze LGD.2017-10-02 

Podpisywanie pierwszych umów z Beneficjentami w ramach poddziałania 19.2

W dniu 29 września 2017 r. w Wieruszowie gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosława Radwańskiego oraz Przedstawicieli Wydziału Wdrażania i Kontroli oraz Wydziału Płatności tego departamentu.

Podczas spotkania zostały podpisane umowy przyznania pomocy na projekty objęte inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

- Budowy lub przebudowy Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej,

- Zachowania dziedzictwa lokalnego,

- Podejmowania działalności gospodarczej,

- Rozwijania działalności gospodarczej.

Elementem spotkania było również szkolenie poświęcone rozliczaniu powyższych operacji.

  więcej >>


2017-09-18 

Nabory wniosków o pomoc w ramach PROW 2014-2020 zakończone

Zakończyły się kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

W naborze nr 7/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wydarzenia złożono 4 wnioski.

W naborze nr 8/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna złożono 7 wniosków.

W naborze nr 9/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 tys. zł złożono 4 wnioski.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za aktywność i wkład pracy włożony w przygotowanie wniosków.

Zgodnie z obowiązującą procedurą Rada dokona oceny i wyboru operacji, które otrzymają dofinansowanie.

Przypominamy, że od 2 września 2017 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, która stanowi, że w razie konieczności LGD wezwie podmiot ubiegający się o wsparcie o złożenie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.2017-09-14 

Zmiany w ustawie o rozwoju lokalnym

Uwaga. Od 2 września 2017 roku weszły w życie zmiany Ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (ustawy o rlks). 

Zmiany zostały wprowadzone przez Ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawę o rlks).

Nowe brzmienie ustawy o rlks wprowadza zmiany istotne dla przebiegu procesu oceny i wyboru wniosków o pomoc finansową w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

  więcej >>


2017-09-04 

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie MRiRW tutaj (plik „Zaktualizowana Księga..”).

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).2017-08-18 

Operacja własna LGD

Informacja
o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (LGD) realizując realizując Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Treść informacji2017-08-09 

Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z planowanymi kolejnymi naborami wniosków, informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria wyboru operacji stanowiące podstawę do oceny i wyboru operacji przez Radę. Zmienione kryteria znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce kryteria wyboru operacji.

znalezionych: 401 na 34 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
czwartek 24  września  2020Ta strona przeglądana była 2102535 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS