strona główna
2019-09-11 

Dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy informujemy, że osoba fizyczna przekazująca swoje dane osobowe zobowiązana jest potwierdzić, że przyjęła do wiadomości zasady przetwarzania tych danych przez podmioty zaangażowane w proces związany z udzielaniem pomocy oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych przez te podmioty.

Poniżej są do pobrania dokumenty, które każda osoba fizyczna przekazująca swoje dane osobowe w związku z aplikowaniem o pomoc w ramach naborów 1/2019 i 2/2019 zobowiązana jest załączyć do wniosku o przyznanie pomocy.

Do pobrania: dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych2019-09-10 

Relacja ze szkolenia dla NGO

W dniach 30 sierpnia - 1 września 2019 r. przedstawiciele 4 organizacji pozarządowych z terenu naszej LGD wzięli udział w szkoleniu połączonym z wyjazdem studyjnym pt. "Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych". Szkolenie zostało zorganizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019

  więcej >>


2019-09-05 

Zaproszenie do konsultacji społecznych

"Między Prosną a Wartą" - LGD planuje dokonać zmiany w planie komunikacji. W związku z tym ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2019-08-20 

"Równać Szanse 2019" - kolejna edycja

8 sierpnia 2019 r. została ogłoszona kolejna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O granty mogą ubiegać się organizacje ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:

 • miejskie i gminne domy kultury,
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
 • Ochotnicze Straże Pożarne,
 • nieformalne grupy dorosłych.

Wymienione organizacje mogą ubiegać się o dotacje do 8 500 zł, na projekty trwające 6 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 roku). Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Wnioski można składać do 7 października 2019 roku, do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje dot. konkursu:

https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs

https://www.facebook.com/rownacszanse.pfdim/

Dodatkowych informacji udzielają także Partnerzy Regionalni Programu „Równać Szanse” (województwie łódzkim jest to: Żywiecka Fundacja Rozwoju z Żywca).2019-08-20 

Informacja dla wnioskodawców

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przypominamy zasady udzielania pomocy w tym zakresie.

Ogólne zasady przyznawania pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Biznesplany w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej (prezentacja)

Ogólne zasady przyznawania pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej


2019-08-12 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” – LGD zaprasza na

spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów.

Miejsce spotkania: Wieruszów, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (Sala Sesji).

Termin: 22.08.2019 r. godz.10.00

Spotkanie będzie poświęcone operacjom z zakresów tematycznych:.

 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

Tematyka spotkania:

 1. Omówienie zasad oceniania i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR.
 2. Omówienie załączników wymaganych przez LGD.
 3. Omówienie zasad weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”.

Do pobrania: zaproszenie na spotkanie2019-07-26 

Zaproszenie na konsultacje

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się: 2 sierpnia  2019 r. w godz. 12:00 – 14:30, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy, parter;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego obejmuje m.in.:

 • dotacje i pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • fundusze na szkolenia,
 • środki na ochronę środowiska.

Informacje dostępne są również na stronach:

www.rpo.lodzkie.pl,    www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  więcej >>


2019-07-19 

OSP w Żdżarach postawiła 3 altany

Mieszkańcy Żdżar, Chróścina oraz Goli od niedawna mogą się cieszyć z powstałych na terenie tych miejscowości altan. Wszystko to dzięki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdżarach, która w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli” realizowanego przez naszą LGD  zrealizowała jedno z zadań polegające na budowie 3 altan.
Wartość zrealizowanej inwestycji to 20 550 zł.

PS
OSP w Żdżarach uzyskała również dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Żdżarach” w ramach projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

BRAWO STRAŻACY :)

  więcej >>


2019-07-19 

W Gminie Bolesławiec jak grzyby po deszczu powstają siłownie

Na terenie Gminy Bolesławiec dwie aktywne organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie "Pomocny Dom" oraz  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic realizują dwa bliźniacze granty polegające na budowie siłowni zewnętrznych w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli”.

Kilka słów o projektach:

Grantobiorca: Stowarzyszenie "Pomocny Dom"

Tytuł zadania: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Chróścin i Bolesławiec
Kwota grantu:  48 270 zł


Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic

Tytuł zadania: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Mieleszyn i Żdżary
Kwota grantu:  48 270 zł 

  więcej >>


2019-07-04 

Relacja z otwarcia Placu zabaw przy OSP Piaski

30 czerwca 2019 r. o godzinie 1400 na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw powstałego w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli” realizowanego przez „Między Prosną a Wartą” - LGD. Aktualnie nasza lokalna grupa działania realizuje 3 projekty grantowe. Część inwestycji została już zrealizowana. Do tej pory udało się wybudować 4 siłownie zewnętrzne,  plac zabaw, postawić 3 altanki turystyczne oraz  stworzyć Izbę Pamięci  Ziemi Lututowskiej, której otwarcie miało miejsce 29 czerwca.

  więcej >>


2019-07-01 

Zaproszenie do konsultacji publicznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza osoby mieszkające na obszarze objętym działaniami naszej LGD do udziału w unikatowych w skali europejskiej konsultacjach publicznych. Jesienią 2019 roku przedstawiciele społeczeństwa polskiego, słowackiego, hiszpańskiego, portugalskiego oraz włoskiego będą dyskutować nad istotnymi społecznie tematami dotyczącymi m.in.: zmian klimatycz­nych, żywności genetycznie modyfikowanej, medycyny niekonwencjonalnej oraz szczepionek. Konsultacje realizowane są w ramach międzynarodowego projektu „H2020 CONCISE - Rola komunikacji w percepcji i przekonaniach na temat nauki wśród obywateli Unii Europejskiej".

Konsultacje — w postaci wspólnej wymiany poglądów — odbędą się 21 września 2019 roku w godzinach od 9:00 do 17:00 na największym wydziale Uniwersytetu Łódzkiego — Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, znajdującym się przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 39/41 [budynek T]. W dyskusji weźmie udział ponad 100 zaproszonych osób, które po zapoznaniu się z materiałami na dany temat, będą ze sobą dyskutowały w małych grupach.

  więcej >>


2019-06-19 

Dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorczych

4 lokalne grupy działania z terenu województwa łódzkiego otrzymają dodatkowe środki przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W środę 12 czerwca 2019 r. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz przedstawiciele wyróżnionych lokalnych grup działania podpisali umowy o przyznaniu dodatkowych środków. Do „Między Prosną a Wartą”  trafi 620 tys. zł. To premia za aktywność i efektywną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W imieniu naszej LGD umowę podpisała Pani Teresa Piotrowicz – Prezes „Między Prosną a Wartą” – LGD.
Dodatkowe pieniądze otrzymają 4 LGD z województwa łódzkiego. To duże wyróżnienie, gdyż w wojewódzkim jest 17 lokalnych grup działania.

  więcej >>
znalezionych: 333 na 28 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
środa 12  czerwca  2024Copyright © 2007-2010 by WS