strona główna
2019-06-13 

,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa - relacja z konkursu i rajdu

W dniu 8 czerwca 2019 r. na szlakach rowerowych prowadzących przez powiat wieruszowski spotkali się uczestnicy Jubileuszowego XL Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Rowerowa forma turystyki cieszy się zainteresowaniem wśród różnych grup wiekowych. Na mecie Rajdu mieszczącej się na wieruszowskim rynku zobaczyć można było młodych rowerzystów, jak również osoby przeżywające kolejną wiosnę życia, którym można pozazdrościć wspaniałej kondycji. Łączna liczba uczestników tegorocznego rajdu to 110 osób.

W konkursie krajoznawczym pt. ,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego”  w roku jubileuszu 100-lecia Województwa (2019 rok )będącym elementem imprezy, wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę o regionie łódzkim. W konkursie wzięło udział 87 osób.

Przyznano atrakcyjne nagrody w 4 kategoriach wiekowych. Nagrodą główną w konkursie były rowery.

  więcej >>


2019-06-11 

Bezpłatne konsultacje z Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się: 14 czerwca 2019 r. w godz. 12:15 – 14:45, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in. środki na otwarcie działalności gospodarczej, dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, środki na szkolenia, ochronę środowiska.

Informacje dostępne są również na stronach: www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 2019-05-22 

Zaproszenie na jubileuszowy rajd rowerowy

Już po raz 40 spotkamy się na trasach wojewódzkiego rajdu rowerowego. W tym roku będzie to "Jubileuszowy XL Wojewódzki Rajd Rowerowy". Dzięki 39-letniej tradycji rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą.

W celu lepszego poznania walorów turystycznych Regionu Łódzkiego w bieżącym roku wzorem lat ubiegłych zapraszamy uczestników rajdu do udziału w konkursie krajoznawczym pn. „Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Tegoroczną imprezę organizuje „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 8 czerwca 2019 r.

  więcej >>


2019-05-13 

LGD pozyskało środki na konkurs krajoznawczy

W dniu 13 maja 2019 r. w Wieluniu Przewodnicząca Sejmiku Łódzkiego Iwona Koperska oraz Dyrektor Kancelarii Marszałka Dawid Mazurkiewicz wręczyli w imieniu marszałka Grzegorza Schreibera symboliczny czek opiewający na kwotę 2 500 zł dla „Między Prosną a Wartą”  na realizacje zadania publicznego.  Z przyznanych środków nasze stowarzyszenie zorganizuje konkurs krajoznawczy pt.: „ Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa. Na realizację tego zadania LGD uzyskała również dotację z Powiatu Wieruszowskiego  w kwocie 2 000 zł.   

Już dziś zachęcamy do licznego udziału w rajdzie i konkursie krajoznawczym w dniu 8 czerwca 2019 r.

  więcej >>


2019-05-13 

PRZYZNANO PÓŁ MILIONA

W  ubiegły czwartek odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów grantowych:

  • projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”.
  • projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt.: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów”.

Umowy podpisywali grantobiorcy z Prezesem Naszej LGD Panią Teresą Piotrowicz. W spotkaniu uczestniczyli rownież: Andrzej Szymanek – Wiceprezes LGD, Piotr Zawada – Sekretarz LGD ,  Andrzej Górczyński - członek zarządu województwa łódzkiego oraz Pani Edyta Michalska - dyrektor departamentu funduszu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Łącznie na terenie powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa zostało rozdysponowane prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH.

  więcej >>


2019-04-30 

PÓŁ MILIONA na kulturę i dziedzictwo lokalne - 9 maja podpisujemy umowy

W dniu 9 maja 2019 r. o godz. 1500 odbędzie się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów grantowych:

  • projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”.
  • projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt.: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów”.

Podpisanie umów odbędzie się w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów (I piętro).

Na podpisanie umów zapraszamy osoby upoważnione do reprezentacji wszystkich 18-stu Grantobiorców, którym zostało przyznane dofinansowanie.

Łącznie na terenie naszej LGD zostanie rozdysponowane prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH.

  więcej >>


2019-04-29 

Drugiego biuro nieczynne

W dniu 2 maja 2019 r. (tj. czwartek) biuro
"Między Prosną a Wartą" - Lokalnej Grupy Działania
będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.2019-04-26 

Nowe boisko i siłownia w Swobodzie

12 kwietnia w Swobodzie zostało otwarte nowe boisko do piłki siatkowej oraz siłownia zewnętrzna. Operacja pn.: „Budowa boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej w Swobodzie” została zrealizowana w ramach PROW 2014-2020 przez Stowarzyszenie Ekorozwoju wsi Swoboda. Środki na realizację operacji stowarzyszenie otrzymało za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania. Beneficjentowi przyznano pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 57000 zł. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: do 30 listopada 2018 r.

Celem projektu jest: Zapewnienie mieszkańcom wsi Swoboda oraz przyległym miejscowościom tj. Kłoniczki i Bielawy dostępu do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej w Swobodzie.

Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej. Problemem mieszkańców Swobody i innych okolicznych miejscowości był brak miejsc służących rekreacji. Zrealizowana operacja w znacznym stopniu łagodzi ten problem. We wsi Swoboda powstało boisko do piłki siatkowej oraz siłownia zewnętrzna. Realizacja operacji przyczyniła się również do wzrostu aktywności lokalnej społeczności. Stanowi inspirację do podejmowania kolejnych inicjatyw.

 

  więcej >>


2019-04-26 

Sewing zakupił nowe maszyny i urządzenia ze środków LEADER

Firma ZPHU SEWING ROBERT KMIECIK otrzymała pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 49 619 zł na realizację operacji pt.: „Zakup innowacyjnych urządzeń i maszyn do krojowni i szwalni”.

W ramach operacji przedsiębiorca zakupił: 2 maszyny do ciężkiego szycia, ploter, stanowisko komputerowe stacjonarne z oprogramowaniem oraz zestaw do fotodigitalizacji zintegrowany z aparatem fotograficznym i stanowiskiem komputerowym.

  więcej >>


2019-04-26 

Spotkanie dla przedsiębiorców

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco, zadbaj o rozwój swojej firmy, czyli jak pozyskać środki na szkolenia”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się w następującym terminie:

  • 8 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sieradzu, ul. Rynek 14.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do 30 kwietnia 2019. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3401-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-zadbaj-o-rozwoj-swojej-firmy-czyli-jak-pozyskac-srodki-na-szkolenia  


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25

 2019-04-19 

Zaproszenie do konsultacji

W trakcie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” zaszły następujące okoliczności powodujące konieczność zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do strategii:

  1. W wyniku oceny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stopnia realizacji lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania możliwe stało się podwyższenie budżetów niektórych LGD. Dzięki dobrym wynikom wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą" – LGD uzyskała bonus w postaci dodatkowych środków, które mogą zostać przeznaczone na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Kwota bonusu wynosi 620 000,00 zł. Planowane jest przeznaczenie tej kwoty na wsparcie operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie w tym zakresie zostało przewidziane w LSR i wynika z diagnozy obszaru objętego działaniem LGD.

  2. W związku z oceną wstępnych wyników wdrażania i postępu w realizacji LSR, a także na podstawie prognozowanych wyników jednego z projektów grantowych stwierdzono, że w ramach przedsięwzięcia  1.1.2  Zachowanie dziedzictwa lokalnego przekroczony został wskaźnik Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/wyposażone, a jednocześnie pozostały niewykorzystane środki na wsparcie operacji. W celu wykorzystania tych środków planowane jest ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie operacji w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego – operacje inwestycyjne.
Aby umożliwić ogłoszenie kolejnych naborów na wsparcie operacji w ramach PROW 2014-2020 w oparciu o LSR konieczne jest uaktualnienie LSR co wiąże się z przeprowadzeniem konsultacji dotyczącech proponowanych zmian. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zapisami w LSR i zgłoszenie swoich uwag.


2019-03-28 

Informacja o LGD

Stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” posiada status lokalnej grupy działania. Przedstawiamy podstawowe informacje o podmiotach tego rodzaju.

„Lokalna Grupa Działania (w skrócie „LGD”) – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach.

Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia (rzadziej jako fundacje lub związki stowarzyszeń), posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest zgromadzenie członków. Obecnie w radach LGD przedstawiciele sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu.” (źródło: Wikipedia).

1. Więcej informacji o nas

2. Do pobrania - prezentacja z warsztatu refleksyjnego oceniającego dotychczasowy postęp procesu wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju

znalezionych: 358 na 30 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
środa 04  października  2023Copyright © 2007-2010 by WS