strona główna
2016-11-22 

Deklaracje członkowskie


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność opracowana przez „Między Prosną a Wartą” – LGD opiera się o zaangażowanie mieszkańców obszaru w jej przygotowanie i realizację. Strategia powstała w oparciu o konsultacje społeczne,  wyraża ona potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Opracowanie Strategii to tylko pierwszy etap w działaniach naszej LGD na rzecz rozwoju obszaru „Między Prosną a Wartą” w obecnym okresie wsparcia Polski przez środki Unii Europejskiej. Następny etap to realizacja Strategii poprzez wdrażanie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Na tym etapie jest bardzo istotne wsparcie naszych działań przez lokalną spolaczność.

Każdego, kto chce mieć wpływ na rozwój własnego otoczenia zapraszamy do włączenia się w działania naszego stowarzyszenia. Zachęcamy wszystkie osoby oraz podmioty społeczne i gospodarcze (stowarzyszenia, przedsiębiorstwa) do wstąpienia do stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” – LGD. Aby zostać członkiem stowarzyszenia wystarczy wypełnić deklarację:

  1. Deklaracja członkowska – osoba fizyczna
  2. Deklaracja członkowska – sektor gospodarczy
  3. Deklaracja członkowska - stowarzyszenie

i złożyć ją w biurze "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania.


NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  lipca  2024Copyright © 2007-2010 by WS