strona główna


2017-07-25 

Informacja

W dniach 26 – 27.07.2017 r. biuro „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
będzie nieczynne
z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie.

Za utrudnienia przepraszamy.2017-06-30 

Informacja o naborach

Przypominamy, że w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”  są przewidziane dwie kategorie operacji:

  1. operacje „ogólne”  o wartości co najmniej 50 tys. zł.;  wnioski o pomoc są rozpatrywane przez Zarząd Województwa Łódzkiego,
  2. operacje o wartości nie większej niż 50 tys. zł. – „granty”;  wnioski o pomoc są rozpatrywane przez Lokalną Grupę Działania.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń („granty” i operacje „ogólne”),
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez:
    • doposażenie podmiotów działających na rzecz dziedzictwa lokalnego („granty” i operacje „ogólne”),
    • działania mające na celu utrzymanie i zachowanie dziedzictwa materialnego („granty” i operacje „ogólne”),
  • Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna („granty” i operacje „ogólne”),
  • Podejmowanie działalności gospodarczej – premie 50 tys. zł.

odbędą się w II półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2018 roku odbędzie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie grantów w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń.

Odnośnik do Harmonogramu naborów2017-06-14 

Informacja

W dniu 16 czerwca 2017 roku

Biuro LGD będzie nieczynne.2017-05-12 

Zaproszenie na rajd rowerowy

W tym roku, już po raz 38 spotkamy się na trasach „Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego”. Dzięki 37-letniej tradycji Rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą. Tegoroczną imprezę organizuje Powiat Wieruszowski w partnerstwie z „Między Prosną a Wartą” – Lokalną Grupą Działania w dniu 10 czerwca 2017 r.

  więcej >>


2017-04-28 

Konsultacje społeczne

Ogłaszamy konsultacje społeczne związane ze zmianą kryteriów wyboru operacji. Zmiany wynikają z analizy procesu oceny i wyboru operacji w ramach przeprowadzonych naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Zapraszmy do przesyłania swoich uwag.

Konsultacje społeczne2017-04-26 

Informacja o naborze wniosków o finansowanie

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł zostanie przeprowadzony w II półroczu 2017 roku.

O terminie naboru będziemy informować na naszej stronie internetowej.2017-03-13 

Wyniki naborów

W dniu 13 marca 2017 r. Rada "Między Prosną a Wartą" - LGD podjęła decyzję w sprawie wyboru operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach nr 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017.

Wyniki naborów znajdują się w zakładce "Wyniki naborów" w menu naszej strony Internetowej.2017-03-02 

Przerwa w posiedzeniu Rady

W dniu 1 marca 2017 r. zostało otwarte posiedzenie Rady "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, którego celem jest wybór wniosków o pomoc złożonych w naborach 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017. Z uwagi na konieczność opracowania wyników oceny została ogłoszona przerwa w posiedzeniu do 13 marca 2017. Wyniki wyboru zostaną ogłoszone niezwłocznie po po ich przyjęciu przez Radę.2017-02-22 

Polska wieś-dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

  więcej >>


2017-02-21 

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Wieruszów, dnia 21.02.2017 roku

Członkowie Rady
„Między Prosną a Wartą”
– Lokalna Grupa Działania

Zapraszam na posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, którego celem będzie wybór operacji do dofinansowania przez Organ Decyzyjny LGD. Otwarcie posiedzenia odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w siedzibie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (tzw. sala sesji).

Z poważaniem

Zenon Mruc
Przewodniczący Rady

  więcej >>


2017-02-21 

Rejestry wniosków złożonych w ramach przeprowadzonych naborów

Informujemy, że w zakładce „Wyniki naborów” dostępne są rejestry wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w ramach naborów nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017 oraz 6/2017.

Listy złożonych wniosków w ramach:2017-02-14 

Udostępniono narzędzia pomocnicze do Biznesplanu

Informujemy, że zgodnie z zapowiedzianym przez ARiMR wyłączeniem Generatora wniosków dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które nastąpić ma 21 lutego 2017 r., opublikowane zostały narzędzia pomocnicze ułatwiające wszystkim potencjalnym Wnioskodawcom poprawne wypełnienie Biznesplanu.

Wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców zachęcamy do korzystania z udostępnionego przez ARiMR arkusza (excel) obejmującego tabele finansowe Biznesplanu.  

Narzędzia pomocnicze do Biznesplanu dla operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz)

Narzędzia pomocnicze do Biznesplanu dla operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz)

znalezionych: 34 na 3 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 23  października  2017Ta strona przeglądana była 858749 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS