strona główna
2022-11-17 

Wkrótce nabór wniosków o dofinansowanie

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w grudniu 2022r. ogłosi nabor wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej. 

Planowany termin składania wniosków – od 19 grudnia 2022 do 9 stycznia 2023 r.

Planowany całkowity budżet naboru - ok 150 tys. zł.

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty aplikacyjne dostępne będą na stronie www.lgd-wieruszow.pl od 1 grudnia 2022r.2022-10-28 

W najbliższy poniedziałek biuro będzie nieczynne


W dniu 31 października 2022r. (poniedziałek)

biu­ro "Mię­dzy Pro­sną a War­tą" - LGD bę­dzie nie­czyn­ne.2022-10-24 

Podsumowanie projektu o wartości 1,2 mln

Z końcem października „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania wspólnie z partnerem z województwa wielkopolskiego Stowarzyszeniem „Długosz Królewski” zakończyła realizację  projektu współpracy pn. „Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych” (EKOBAIK).  Koszty całkowite projektu wyniosą łącznie ponad 1 250 000 zł, z czego koszty „Między Prosną a Wartą” prawie 700 000 zł. W wyniku realizacji operacji zrealizowano 3 główne zadania realizowane symetrycznie przez obu partnerów projektu współpracy oraz po 1 zadaniu indywidulanym, odmiennym w swym zakresie od zadania drugiego partnera.

  więcej >>


2022-10-17 

Konsultacje społeczne nowej LSR zakończone

W czwartek 13 października zakończyliśmy cykl 8 konsultacji społecznych poświęconych nowej strategii rozwoju. Spotkaliśmy się z mieszkańcami wszystkich gmin z obszaru naszej LGD. Podczas każdego ze spotkań została sporządzona analiza SWOT naszego terenu, ponadto mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania problemów, z którymi mierzą się każdego dnia. Pomocnym narzędziem w analizie problemów okazały się przygotowane przez pracowników LGD ankiety.

  więcej >>


2022-10-10 

Konferencja na podsumowanie projektu współpracy

Ostatniego dnia września br. w Sali bankietowej „Pod Różą” na konferencji podsumowującej projekt współpracy pt. „Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych” 32 koła gospodyń z terenu „Między Prosną a Wartą” zaprezentowały przygotowane przez siebie potrawy w najróżniejszym wydaniu. Podczas konferencji wszystkim kołom uczestniczącym w przeglądzie kulinarnym pt.  „Nasze kulinarne dziedzictwo” wręczone zostały nagrody - talony pieniężne o wartości 5 500 zł do wykorzystania we wskazanym sklepie ze sprzętem gospodarstwa domowego, na dowolne zakupy według indywidualnych potrzeb. Taką formę nagradzania  wybrano celem jak najlepszego odpowiedzenia na potrzeby naszych KGW, które często mają bardzo specyficzne i zróżnicowane potrzeby. Na zakończenie wszyscy mieli okazję degustować wspaniałe potrawy przygotowane przez Panie. Było kolorowo, wesoło i przede wszystkim smacznie.

Zapraszamy do galerii.

 

Operacja pn. „Ekologiczna Kraina Bab Aktywnych i Kreatywnych”, akronim EKOBAIK, mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego wśród mieszkańców obszarów partnerskich LGD w zakresie ochrony środowiska oraz członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych w terminie do końca grudnia 2022r.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.2022-09-28 

Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD (tj. Gmin: Czastary, Bolesławiec, Galewice, Klonowa, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów) na spotkania informacyjno-konsultacyjne związane z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 

W programie m.in.: 

  • przedstawienie charakterystyki i omówienie dotychczasowej działalności LGD,
  • diagnoza obszaru,
  • przeprowadzenie analizy SWOT obszaru,
  • analiza potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju,
  • zbieranie potrzeb i pomysłów mieszkańców.

Spotkania odbędą się w każdej z ww. gmin członkowskich LGD.

Informacje  o terminach na plakacie.

 2022-09-19 

Zmiany formularzy wniosków o przyznanie pomocy (5z)

W związku z problemami technicznymi dotyczącymi formularzy wniosków o przyznanie pomocy, w celu zapewnienia  poprawności co do  sposobu (za pomocą formularza exell) wypełniania wniosków dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dotyczącą:

- na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

- na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dokonano poprawy technicznej obu wniosków o przyznanie pomocy 5z (IW_WoPP19_2_IW_5z oraz IW_WoPP_19_2_P_5z) dotyczącej zablokowanych komórek w niektórych sekcjach WoPP.

Ww. wnioski o przyznanie pomocy są dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc32022-09-19 

Konkurs "Moja smart wieś - wizje i inicjatywy"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs ma na celu identyfikację przykładów realizacji i wdrażania koncepcji smart villages na obszarach wiejskich w Polsce zarówno z perspektywy teraźniejszej, jak i w przyszłości. Idea smart villages sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która inspiruje do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

  więcej >>


2022-08-22 

I etap projektu współpracy EKOBAIK zakończony – mamy 40 nowych lamp na naszym terenie

W dniu 26.07.2022 r. zakończył się I etap realizacji projektu współpracy pn. "Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych" polegający na zakupie i montażu lamp solarnych, celem podniesienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Na terenach partnerskich LGD łącznie postawione zostały 64 lampy solarne z turbiną wiatrową, w tym 40 na naszym terenie. Oświetlają one różne miejsca, podnosząc bezpieczeństwo osób tam przebywających w porze wieczornej i nocnej.

Koszt zakupu i montażu 40 lamp na naszym terenie to 411 200,00 zł.

Zapraszmy do galerii

  więcej >>


2022-08-18 

Znamy wyniki ostatniego naboru

W środę 17 sierpnia br.  Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW.

W naborze nr 3/2022 w zakresie „rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej” wpłynęło 8 wniosków. Niestety środki są niewystarczające by wesprzeć wszystkie projekty. W limicie dostępnych środków zmieściło się 5 operacji z największą liczbą punktów, w tym 1  uzyskała wsparcie w niewielkiej kwocie. 

Lista wybranych operacji dostępna jest w zakładce "Wyniki naborów".

 2022-07-28 

Dożynkowy konkurs „Łódzkie smakuje”

„Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber serdecznie zaprasza na Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się w niedzielę 21 sierpnia 2022 r. w Radomsku.

Podczas tegorocznych Dożynek odbędzie się konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego pn. „Łódzkie smakuje”. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą wypromować lokalne potrawy/wypieki powstałe w oparciu o tradycyjne receptury zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Za najsmaczniejsze potrawy i wypieki czekają atrakcyjne nagrody od 3 do 5 tys. złotych.

Za prezentację wystawienniczą z tradycyjnymi potrawami i lokalnymi produktami, z KGW zostaną zawarte umowy na kwotę 1500 zł brutto.

Więcej informacji o konkursie: TUTAJ

Pobierz plakat

Pobierz informację o konkursie2022-07-27 

W ostatnim naborze wpłyneło 8 wniosków

W poniedziałek 25 lipca br.  zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW.

W naborze nr 3/2022 w zakresie „rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej” wpłynęło 8 wniosków.

Nabór trwał od 4 do 25 lipca 2022 r.  

Lista złożonych wniosków dostępna jest w zakładce "Wyniki naborów".

znalezionych: 366 na 31 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
niedziela 28  maja  2023Copyright © 2007-2010 by WS