strona główna
2021-05-31 

Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

W związku z planowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, staje się możliwe ubieganie się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4).

O zwiększenie środków finansowych mogą ubiegać się lokalne grupy działania realizujące strategie z wykorzystaniem funduszu EFRROW, które przewalutowały LSR na walutę euro. „Między Prosną a Wartą” – LGD spełnia te warunki.

W celu podwyższenia wysokości środków na poddziałania 19.2 i 19.4 konieczna jest aktualizacja lokalnej strategii rozwoju. Aktualizacja polega na zwiększeniu kwot przeznaczonych na operacje i działania w zakresie poddziałań 19.2 i 19.4 oraz na zwiększeniu wartości wskaźników przewidzianych do osiągnięcia w ramach poddziałania 19.2.

Ze szczegółami planowanych zmian można zapoznać się w ramach ogłoszonych przez LGD KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.  2021-05-26 

Konkurs ''Weekend na wsi''

Województwo Łódzkie organizuje wojewódzki konkurs pn.: „Weekend na wsi". Jest to druga edycja rywalizacji o miano najlepszego obiektu w regionie. W tegorocznym konkursie udział mogą wziąć właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość promocji swojego gospodarstwa/obiektu w publikacji zawierającej oferty weekendowego wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego wydanej przez Województwo Łódzkie — Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

  więcej >>


2021-05-19 

Rekrutacja do projektu

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi na start” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

  więcej >>


2021-05-13 

Konsultacje społeczne

W związku z możliwością zwiększenia kwoty przeznaczonej projekt współpracy z 2% do 10% budżetu przeznaczonego na realizację LSR (tj. poddziałania 19.2 PROW 2014-2020) zaszła konieczność dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą" oraz załącznikach do LSR.

Zgodnie z obowiązującą procedurą zmiany LSR i załaczników do LSR podlegają konsultacjom społecznym. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami i wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2021-04-24 

Kulinarna bitwa regionów

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Zaczynamy przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich — „Bitwy Regionów". Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: komisja będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. 

- Jesteśmy solidarni z rolnikami i dlatego przygotowujemy dania regionalne z lokalnych produktów, do czego zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich poprzez konkurs „Bitwa Regionów". Tegoroczna, szósta edycja będzie odbywała się w warunkach trwającej epidemii COVID-19 i podobnie jak nasze życie, przeniesie się częściowo do przestrzeni wirtualnej. Zapraszamy uczestników do prezentacji potraw w formie multimedialnej. Mamy nadzieję, że to wyzwanie będzie dla Pań ciekawe — zachęca Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

  więcej >>


2021-03-29 

W ARiMR 31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

  więcej >>


2021-03-22 

Ważne informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW).

W związku z powyższym zaleca się ww. wnioskodawcom niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku.

 

  więcej >>


2021-03-18 

Ograniczenia w dostępie do biura LGD

Z uwagi na zaistniałą sytuację kryzysową związaną z epidemią koronawirusa „Między Prosną a Wartą” – LGD podejmie działania mające na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów pracowników biura z innymi osobami. Od poniedziałku (22 marca 2021 r.) bezpośredni kontakt z pracownikiem możliwy będzie w godzinach: od 8.00 do 12.00.  Poza tym czasem kontaktować z nami można będzie się telefonicznie lub mailowo.2021-03-03 

Rada LGD wybrała operacje i zadania

W dniu 3 marca 2021 r. Rada LGD wybrała operacje i zadania, które otrzymają pomoc finansową w ramach LSR "Między Prosną a Wartą". Listy z wynikami oceny i wyboru są TUTAJ.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy2021-02-17 

Zaproszenie do badania

Obraz aktywności obywatelskiej na wsi - pomóż go namalować!  

Działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej na obszarach wiejskich? Twoje stowarzyszenie lub fundacja realizuje ciekawe projekty? Twoja Lokalna Grupa Działania może pochwalić się sukcesami w przygotowywaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju? A może należysz do Koła Gospodyń Wiejskich i w ten sposób angażujesz społeczność swojej wsi do wspólnego działania? Weź udział w badaniu prowadzonym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich!

Wyniki i wnioski z badań zostaną zaprezentowane w publikacji, która ukaże się w grudniu 2021. Aby dopisać organizację do Bazy, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie:

www.faow.org.pl/baza


  więcej >>


2021-02-17 

Warsztat refleksyjny w LGD

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR
„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań — jeśli to będzie konieczne — oraz będą stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 17 lutego 2021 r. w Sali Sesji (sala nr 27) Urzędu Miasta i Gminy Wieruszów o godz. 10.00.

  więcej >>


2021-01-08 

Jak wpisać kwotę pomocy we wniosku o pomoc

We wniosku o pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest błąd - nie można wpisać kwoty pomocy w załączniku B_5.

Tutaj jest instrukcja jak wpisać tę kwotę --otworzy się film na Youtube

znalezionych: 396 na 33 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
niedziela 24  października  2021Copyright © 2007-2010 by WS