strona główna2019-06-18 

Zaproszenie na wystawę zwierząt hodowlanych

Dyrekcja Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zaprasza na XXI Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski”.

  więcej >>


2019-06-14 

NOWE WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 (wersja 4z)

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała nowe wzory formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operacje:


1) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;


2) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe formularze wniosku o płatność wraz z instrukcjami dostępne są na stronie internetowej ARiMR: (https://www.arimr.gov.pl) w lokalizacji: pobierz wniosek / Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.2019-06-13 

,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa - relacja z konkursu i rajdu

W dniu 8 czerwca 2019 r. na szlakach rowerowych prowadzących przez powiat wieruszowski spotkali się uczestnicy Jubileuszowego XL Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Rowerowa forma turystyki cieszy się zainteresowaniem wśród różnych grup wiekowych. Na mecie Rajdu mieszczącej się na wieruszowskim rynku zobaczyć można było młodych rowerzystów, jak również osoby przeżywające kolejną wiosnę życia, którym można pozazdrościć wspaniałej kondycji. Łączna liczba uczestników tegorocznego rajdu to 110 osób.

W konkursie krajoznawczym pt. ,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego”  w roku jubileuszu 100-lecia Województwa (2019 rok )będącym elementem imprezy, wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę o regionie łódzkim. W konkursie wzięło udział 87 osób.

Przyznano atrakcyjne nagrody w 4 kategoriach wiekowych. Nagrodą główną w konkursie były rowery.

  więcej >>


2019-06-11 

Bezpłatne konsultacje z Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się: 14 czerwca 2019 r. w godz. 12:15 – 14:45, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in. środki na otwarcie działalności gospodarczej, dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, środki na szkolenia, ochronę środowiska.

Informacje dostępne są również na stronach: www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 2019-05-22 

Zaproszenie na jubileuszowy rajd rowerowy

Już po raz 40 spotkamy się na trasach wojewódzkiego rajdu rowerowego. W tym roku będzie to "Jubileuszowy XL Wojewódzki Rajd Rowerowy". Dzięki 39-letniej tradycji rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą.

W celu lepszego poznania walorów turystycznych Regionu Łódzkiego w bieżącym roku wzorem lat ubiegłych zapraszamy uczestników rajdu do udziału w konkursie krajoznawczym pn. „Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Tegoroczną imprezę organizuje „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 8 czerwca 2019 r.

  więcej >>


2019-05-13 

LGD pozyskało środki na konkurs krajoznawczy

W dniu 13 maja 2019 r. w Wieluniu Przewodnicząca Sejmiku Łódzkiego Iwona Koperska oraz Dyrektor Kancelarii Marszałka Dawid Mazurkiewicz wręczyli w imieniu marszałka Grzegorza Schreibera symboliczny czek opiewający na kwotę 2 500 zł dla „Między Prosną a Wartą”  na realizacje zadania publicznego.  Z przyznanych środków nasze stowarzyszenie zorganizuje konkurs krajoznawczy pt.: „ Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa. Na realizację tego zadania LGD uzyskała również dotację z Powiatu Wieruszowskiego  w kwocie 2 000 zł.   

Już dziś zachęcamy do licznego udziału w rajdzie i konkursie krajoznawczym w dniu 8 czerwca 2019 r.

  więcej >>


2019-05-13 

PRZYZNANO PÓŁ MILIONA

W  ubiegły czwartek odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów grantowych:

  • projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”.
  • projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt.: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów”.

Umowy podpisywali grantobiorcy z Prezesem Naszej LGD Panią Teresą Piotrowicz. W spotkaniu uczestniczyli rownież: Andrzej Szymanek – Wiceprezes LGD, Piotr Zawada – Sekretarz LGD ,  Andrzej Górczyński - członek zarządu województwa łódzkiego oraz Pani Edyta Michalska - dyrektor departamentu funduszu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Łącznie na terenie powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa zostało rozdysponowane prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH.

  więcej >>


2019-04-30 

PÓŁ MILIONA na kulturę i dziedzictwo lokalne - 9 maja podpisujemy umowy

W dniu 9 maja 2019 r. o godz. 1500 odbędzie się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów grantowych:

  • projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”.
  • projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt.: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów”.

Podpisanie umów odbędzie się w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów (I piętro).

Na podpisanie umów zapraszamy osoby upoważnione do reprezentacji wszystkich 18-stu Grantobiorców, którym zostało przyznane dofinansowanie.

Łącznie na terenie naszej LGD zostanie rozdysponowane prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH.

  więcej >>


2019-04-29 

Drugiego biuro nieczynne

W dniu 2 maja 2019 r. (tj. czwartek) biuro
"Między Prosną a Wartą" - Lokalnej Grupy Działania
będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.2019-04-26 

Nowe boisko i siłownia w Swobodzie

12 kwietnia w Swobodzie zostało otwarte nowe boisko do piłki siatkowej oraz siłownia zewnętrzna. Operacja pn.: „Budowa boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej w Swobodzie” została zrealizowana w ramach PROW 2014-2020 przez Stowarzyszenie Ekorozwoju wsi Swoboda. Środki na realizację operacji stowarzyszenie otrzymało za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania. Beneficjentowi przyznano pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 57000 zł. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: do 30 listopada 2018 r.

Celem projektu jest: Zapewnienie mieszkańcom wsi Swoboda oraz przyległym miejscowościom tj. Kłoniczki i Bielawy dostępu do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej w Swobodzie.

Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej. Problemem mieszkańców Swobody i innych okolicznych miejscowości był brak miejsc służących rekreacji. Zrealizowana operacja w znacznym stopniu łagodzi ten problem. We wsi Swoboda powstało boisko do piłki siatkowej oraz siłownia zewnętrzna. Realizacja operacji przyczyniła się również do wzrostu aktywności lokalnej społeczności. Stanowi inspirację do podejmowania kolejnych inicjatyw.

 

  więcej >>


2019-04-26 

Sewing zakupił nowe maszyny i urządzenia ze środków LEADER

Firma ZPHU SEWING ROBERT KMIECIK otrzymała pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 49 619 zł na realizację operacji pt.: „Zakup innowacyjnych urządzeń i maszyn do krojowni i szwalni”.

W ramach operacji przedsiębiorca zakupił: 2 maszyny do ciężkiego szycia, ploter, stanowisko komputerowe stacjonarne z oprogramowaniem oraz zestaw do fotodigitalizacji zintegrowany z aparatem fotograficznym i stanowiskiem komputerowym.

  więcej >>


2019-04-26 

Spotkanie dla przedsiębiorców

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco, zadbaj o rozwój swojej firmy, czyli jak pozyskać środki na szkolenia”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się w następującym terminie:

  • 8 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sieradzu, ul. Rynek 14.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do 30 kwietnia 2019. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3401-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-zadbaj-o-rozwoj-swojej-firmy-czyli-jak-pozyskac-srodki-na-szkolenia  


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25

 

znalezionych: 406 na 34 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 23  listopada  2020Ta strona przeglądana była 2118686 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS