strona główna
2021-08-26 

Webinarium dla przedsiębiorców

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Przedsiębiorco, inwestuj w firmę! – instrumenty zwrotne dla MŚP”. Celem webinarium jest przedstawienie wybranych form wsparcia zwrotnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Najbliższe webinarium odbędzie się w następującym terminie:

  • 7 września 2021 roku w godz. 10:00 – 11:00 (rekrutacja do 2.09.2021 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu;

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ   pod przyciskiem "Weż udział"
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu

ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz

tel. +48/ 43 678 40 80, +48/ 43 822 89 25

Godziny otwarcia:

poniedziałek w godz. 8:00-18:00

wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00

LPISieradz@lodzkie.pl

www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 2021-08-17 

Są pieniądze na infrastrukturę rekreacyjną i kulturalną

10 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Pani Prezes naszej LGD Teresa Piotrowicz podpisała umowę o realizacji przez „Między Prosną a Wartą” kolejnego projektu grantowego. W ramach tej umowy grantobiorcy rozwiną ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjną i kulturalną.2021-08-03 

Wędrówki po ziemi łodzkiej


Mieszkańców Wieruszowa zapraszamy na bezpłatny wyjazd do Uniejowa i Łodzi.
Realizator zadania Fundacja SALIX
Zadanie realizowane w ramach: Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego


  więcej >>


2021-06-23 

Dobre praktyki

Zapraszamy do zapoznania się z opisem wybranych operacji zrealizowanych przez beneficjentów, którzy środki na swoje przedsięwzięcia otrzymali za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisane zadania stanowią tzw. „dobre praktyki” oznacza to, że mogą być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

TUTAJ prezentujemy "dobre praktyki"2021-06-10 

Ogrody i ogródki - konkurs wojewódzki

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Szreiber zaprasza mieszkańców regionu do udziału w konkursie "Ogrody i ogródki".

Szczegóły konkursu

Regulamin konkursu2021-06-10 

Kolorowy balkon - konkurs

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Szreiber zaprasza mieszkańców regionu do udziału w konkursie "Kolorowy balkon".

Szczegóły konkursu

Regulamin konkursu2021-06-10 

Zmiana kryteriów wyboru operacji - konsultacje społeczne

LGD dokonała zmiany kryteriów wyboru operacji:

  • innych niż operacje w ramach projektu grantowego oraz inne niż operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej,
  • w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zgodnie z obowiązującą procedurą zmiany zostają poddane konsultacjom społecznym. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami i wyrażenia swojej opini: KONSULTACJE SPOŁECZNE


2021-06-07 

Informacja na temat możliwości wystąpienia o zmianę umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjentów podejmujących działalność gospodarczą

W związku z przekazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 31 maja 2021 r. formularzem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, które wynikają z istotnych zmian warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARC-CoV-2 pragniemy poinformować o możliwości wystąpienia przez obecnych Beneficjentów pomocy z wnioskami o zmianę zawartych umów.

Źródło: www.lodzkie.pl

  więcej >>


2021-06-02 

Umowy o przyznaniu pomocy w ramach inicjatywy Leader

W dniu 31 maja br. dwóch Beneficjentów z terenu Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego podpisało umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020.  Pomoc w kwocie 70 000 zł na otwarcie warsztatu samochodowego otrzymał Pan Maciej Kałuża oraz Pan Tomasz Mikołajczyk, który w ramach uzyskanego dofinansowania planuje rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

Źródło: www.lodzkie.pl2021-06-02 

Biuro nieczynne

W dniu 4 czerwca 2021r. (piątek) biuro „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie będzie nieczynne.

 2021-05-31 

Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

W związku z planowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, staje się możliwe ubieganie się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4).

O zwiększenie środków finansowych mogą ubiegać się lokalne grupy działania realizujące strategie z wykorzystaniem funduszu EFRROW, które przewalutowały LSR na walutę euro. „Między Prosną a Wartą” – LGD spełnia te warunki.

W celu podwyższenia wysokości środków na poddziałania 19.2 i 19.4 konieczna jest aktualizacja lokalnej strategii rozwoju. Aktualizacja polega na zwiększeniu kwot przeznaczonych na operacje i działania w zakresie poddziałań 19.2 i 19.4 oraz na zwiększeniu wartości wskaźników przewidzianych do osiągnięcia w ramach poddziałania 19.2.

Ze szczegółami planowanych zmian można zapoznać się w ramach ogłoszonych przez LGD KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.  2021-05-26 

Konkurs ''Weekend na wsi''

Województwo Łódzkie organizuje wojewódzki konkurs pn.: „Weekend na wsi". Jest to druga edycja rywalizacji o miano najlepszego obiektu w regionie. W tegorocznym konkursie udział mogą wziąć właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość promocji swojego gospodarstwa/obiektu w publikacji zawierającej oferty weekendowego wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego wydanej przez Województwo Łódzkie — Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

  więcej >>
znalezionych: 366 na 31 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
niedziela 28  maja  2023Copyright © 2007-2010 by WS