strona główna2020-10-06 

Planowane nabory wniosków o finansowanie operacji.

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania planuje ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresach:

  • podejmowania działalności gospodarczej (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej),
  • infrastruktura rekreacyjna, turystyczna – zadania w ramach projektu grantowego.

Warunki naborów będą zbliżone do warunków obowiązujących w naborach przeprowadzonych w latach 2019 i 2018. Z warunkami naborów oraz z formularzami wniosków i biznesplanu obowiązującymi w tych naborach można zapoznać się TUTAJ.

Zwracamy uwagę, że zmianie uległy kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Aktualne kryteria są zamieszczone TUTAJ.

Nabory wniosków są planowane na jesień br. lub początek roku 2021.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do obserwowania naszego serwisu internetowego bądź kontaktu z biurem.2020-09-28 

Walne sprawozdawczo - wyborcze

24 września 2020 r. w Wieruszowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”. Podczas zebrania przyjęto sprawozdania finansowe i merytoryczne za ubiegły rok.

  więcej >>


2020-09-28 

Efekty realizacji LSR

Od 18 czerwca 2016 roku, kiedy to podpisano z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, nasza LGD realizuje działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w szczególności wdraża opracowaną przez siebie Lokalną Strategię Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020(PROW). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.

Zaprażamy do zapoznania się z efektami realizacji LSR.

TUTAJ jest do pobrania dokument w formacie pdf.2020-09-24 

SPOTKANIE ŁÓDZKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W UNIEJOWIE

W dniu 23 września 2020 roku w Uniejowie odbyło się  spotkanie szkoleniowo-informacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego z lokalnymi grupami działania obszaru województwa łódzkiego. W spotkaniu udział wziął Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  więcej >>


2020-09-14 

Dobre praktyki

Zapraszamy do zapoznania się z opisem operacji zrealizowanych przez beneficjentów, którzy środki na swoje przedsięwzięcia otrzymali za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

TUTAJ prezentujemy "dobre praktyki"2020-09-14 

Konsultacje społeczne

W związku ze planowanymi zmianami w LSR i załacznikach do LSR zapraszamy do konsultacji społecznych.

TUTAJ można zapoznać się z proponowanymi zmianami.2020-07-30 

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Weekend na wsi”. Główną ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych w regionie oraz popularyzacja wypoczynku na wsi. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są TUTAJ2020-07-27 

Lista Produktów Tradycyjnych

Województwo Łódzkie może się poszczycić 150 produktami wysokiej jakości wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych (LPT) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w takich kategoriach jak: produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody oraz gotowe dania i potrawy.

Charakteryzują się one nie tylko wysoką jakością i wyjątkowością ale posiadają minimum 25-letnią tradycję wytwarzania, są związane z kulturą, historią województwa łódzkiego oraz są wytwarzane na terenie regionu łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje szereg działań mających na celu promowanie rodzimego, lokalnego sektora rolno-spożywczego, organizując m.in. konkurs Tygiel Smaków, którego celem jest identyfikacja i promocja produktów o charakterze lokalnym, wytwarzanych tradycyjnymi metodami, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego i tożsamości mieszkańców, stanowiących rozpoznawalną markę regionu.

Zachęcamy producentów produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości, koła gospodyń wiejskich oraz wszystkie osoby związane z dziedzictwem kulinarnym naszego województwa do ubiegania się o wpis na listę produktów tradycyjnych.


Więcej informacji o LPT2020-07-09 

Zmiany kryteriów - konsultacje społeczne

LGD "Między Prosną a Wartą" dokonała analizy kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i planuje dokonać ponownie zmian tych kryteriów. Z uwagi na to ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2020-07-04 

Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem

Przedsiębiorco!

Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na cykl spotkań w regionie
pt.: „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”.

Ponad MILIARD złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej i innych form wsparcia m.in. z Unii Europejskiej będzie rozdysponowane dla firm z Łódzkiego.

Z czego można skorzystać? Te zagadnienia omówią dyrektorzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Doradca Łódzkie dla biznesu udzieli odpowiedzi na szczegółowe pytania.

  więcej >>


2020-06-29 

Konsultacje społeczne

"Między Prosną a Wartą" - LGD planuje dokonać zmian w kryteriach oceny i wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Z uwagi na to ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.

KONSULTACJE2020-06-24 

Kolejne wsparcie w ramach inicjatywy Leader

W dniu 24 czerwca br. podpisano kolejną umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem pomocy jest Pani Halina Smorawska, która dzięki wsparciu ze środków programu, w wysokości 70 000,00 zł, podejmie działalność gospodarczą polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla seniorów w miejscu ich zamieszkania.

Podejmowana działalność będzie funkcjonować na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”.

znalezionych: 392 na 33 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
niedziela 22  maja  2022Copyright © 2007-2010 by WS