strona główna
2016-05-20 

Władze i członkowie LGD


Zarząd Stowarzyszenia

Teresa Piotrowicz
Prezes Zarządu
Andrzej Szymanek
Wiceprezes
Iwona Głowacka Skarbnik
Piotr Zawada
Sekretarz
Magdalena Strugała
Członek Zarzadu
Ewa Grela Członek Zarzadu
Weronika Pawlak Członek Zarzadu

Skład Rady LGD

1. Kazimiera Chrobot 9.  Zenon Mruc
2. Józef Chwałek 10. Dariusz Rejman
3. Krystyna Czerniecka 11. Sylwia Olbińska
4. Dorota Makówka
12. Sylwester Skrzypek
5. Damian Drapikowski 13. Agnieszka Strzała
6. Iwona Gosławska 14. Andrzej Waligóra
7. Anna Jaśniak 15. Halina Zygmunt
8. Łukasz Merta  

Lista członków "Między Prosną a Wartą" - LGD

1.   Miasto i Gmina Bolesławiec 41. Robert Kaczmarek
2.   Gmina Czastary 42. Marek Kaleta
3.   Gmina Galewice 43. Iwona Kapral
4.   Gmina Klonowa 44. Jerzy Karsznia
5.   Miasto i Gmina Gmina Lututów 45. Małgorzata Kiełbaska
6.   Gmina Łubnice 46. Justyna Wójciak-Konieczna
7.   Gmina Sokolniki 47. Piotr Kościański
8.   Miasto i Gmina Wieruszów 48. Magdalena Krasoń
9.   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka 49. Prakseda Kupietz
10. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radostów 50. Karolina Kurek
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Galewicach 51. Stanisław Lenart
12. Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Swoboda 52. Łukasz Merta
13. Stowarzyszenie Gospodyń 'Wójcin nad Prosną" 53. Marzena Morga
14. Ochotnicza Straż Pożarna Walichnowy 54. Zenon Mruc
15. Towarzystwo Rozwoju Polesia 55. Elżbieta Nawrocka
16. Stowarzyszenie Przyjaciół Gmina Klonowa 56. Bogdan Nawrocki
17. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Osowa "Pod Kostrzewą" 57. Krzysztof Nowak
18. Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic "Biała Góra" 58. Marek Nowicki
19. Stowarzyszenie Zielone Miasto Lututów 59. Weronika Pawlak
20. Elżbieta Adamczyk 60. Renata Pagacz
21. Elżbieta Augustyniak 61. Teresa Piotrowicz
22. Bożena Bak 62. Sylwia Prukop
23. Krzysztof Banach 63. Lucjan Przybyła
24. Ewa Boryczka 64. Sławomir Różański
25. Kazimiera Chrobot 65. Jarosław Siedlecki
26. Gabriel Chróściński 66. Jolanta Stawirej
27. Krystyna Czernecka 67. Magdalena Strugała
28. Łukasz Dąbrowski 68. Agnieszka Strzała
29. Damian Drapikowski 69. Andrzej Szymanek
30. Jan Dudek 70. Jacek Świątczak
31. Michał Dymała 71. Anna Trzeciak
32. Marian Fita 72. Andrzej Waligóra
33. Hanna Glińska 73. Anna Wełna
34. Iwona Głowacka 74. Aneta Winkowska
35. Jacek Głowacki 75. Adam Winkowski
36. Krzystof Głuch 76. Grażyna Wójciak
37. Izabela Gnych 77. Barbara Wyrwas
38. Iwona Gosławska 78. Piotr Zawada
39. Monika Góralska - Mak 79. Magdalena Żmidzińska-Kacyna
40. Ewa Grela


Copyright © 2007-2010 by WS