strona główna
2016-05-20 

Lokalna Strategia Rozwoju 2014 - 2020


Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Działanie to oparte jest o specjalnie opracowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Dokument ten jest nazywany również Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju polega na dofinansowaniu przedsięwzięć gospodarczych (w LSR zwanych operacjami) realizowanych na terenie objętym LSR.

„Między Prosną a Wartą”– Lokalna Grupa Działania opracowała LSR dla obszaru objętego swoim działaniem, są to wszystkie gminy powiatu wieruszowskiego oraz Gmina Klonowa.

Więcej informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju

Do pobrania
wersja aktualna:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 19)
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (innych niż granty)(wersja nr 7)
 3. Procedura wyboru i oceny grantobiorców (wersja nr 6)

wersje archiwalne:

XXI.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 18)

XX.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 17)

XIX.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 16)

XVIII.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 15)

XVII.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 14)

XVI.

 1. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (innych niż granty)(wersja nr 6)
 2. Procedura wyboru i oceny grantobiorców (wersja nr 5)

XV.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 13)

XIV.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 12)

XIII.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 11)

XII.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 10)

XI.

 1. Procedura wyboru i oceny grantobiorców (wersja nr 4)

X.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 9)

IX.

 1. Procedura wyboru i oceny grantobiorców (wersja nr 2)

VIII.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 8)
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (innych niż granty)(wersja nr 5)

VII.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 7)
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (innych niż granty)(wersja nr 4)

VI.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 6)
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (innych niż granty)(wersja nr 3)

V.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 5)

IV.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 4)
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (innych niż granty)(wersja nr 2)

III.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 3)

I.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (wersja nr 2)

I.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
 2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (innych niż granty)
 3. Procedura wyboru i oceny grantobiorców

Uwaga
Do otwarcia plików niezbedny jest program do odczytu dokumentów w formacie pdf (np. Acrobat Reader)Copyright © 2007-2010 by WS