strona główna
2021-12-05 

nabory 2022


ARCHIWALNE OGŁOSZENIE O NABORZE

"Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 19.12.2022 r. do 09.01.2023 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020 w następujących zakresach:

 

Nabór nr 4/2022 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)


ARCHIWALNE OGŁOSZENIE O NABORZE

"Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 04.07.2022 r. do 25.07.2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020 w następujących zakresach:

 

Nabór nr 3/2022 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)


ARCHIWALNE OGŁOSZENIA O NABORACH

"Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 10.01.2022 r. do 31.01.2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020 w następujących zakresach:

 

Nabór nr 1/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* – podejmowanie działalności gospodarczej.)


 

Nabór nr 2/2022 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)


 


ARCHIWALNE OGŁOSZENIA O NABORACH

"Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 12.01.2021 r. do 02.02.2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020 w następujących zakresach:

 

Nabór nr 1/2021/G - Realizacja zadań w ramach projektu grantowego.
Zakres tematyczny projektu grantowego - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna
lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)


 

Nabór nr 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* – podejmowanie działalności gospodarczej.)


 


ARCHIWALNE OGŁOSZENIA O NABORACH

"Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 02.09.2019 r. do 27.09.2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020 w następujących zakresach:

 

Nabór nr 2/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego.)


 

Nabór nr 1/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* – podejmowanie działalności gospodarczej.)


 


ARCHIWALNE OGŁOSZENIA O NABORACH

"Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020

 

na realizację zadań w ramach projektu grantowego


Nabór nr 3/2018/G - Realizacja zadań w ramach projektu grantowego.
Zakres tematyczny projektu grantowego - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego.)


 

Nabór nr 2/2018/G - Realizacja zadań w ramach projektu grantowego.
Zakres tematyczny projektu grantowego - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna
lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)


 


ARCHIWALNE OGŁOSZENIA O NABORACH

"Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 07.05.2018 r. do 21.05.2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020

 

na realizację zadań w ramach projektu grantowego


Nabór nr 1/2018/G - Realizacja zadań w ramach projektu grantowego.
Zakres tematyczny projektu grantowego - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna
lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)


 


 

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA O NABORACH

"Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 17.01.2018 r. do 31.01.2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020 w następujących zakresach:

 

Nabór nr 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2c Rozporządzenia LSR* - rozwijanie działalności gospodarczej.)


 

Nabór nr 2/2018 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)


 

Nabór nr 1/2018 - Wzmocnienie kapitału społecznego

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR* – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.)


ARCHIWALNE OGŁOSZENIA O NABORACH

"Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 04.09.2017 r. do 18.09.2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020 w następujących zakresach:

 

Nabór nr 9/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)


 

Nabór nr 8/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)


 

Nabór nr 7/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego – wydarzenia

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego.)


ARCHIWALNE OGŁOSZENIA O NABORACH

"Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 16.01.2017 r. do 31.01.2017 r. zostaną przeprowadzone nabory wniosków w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020 w następujących zakresach:


Nabór nr 6/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)


 

Nabór nr 5/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego – operacje  inwestycyjne

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego.)


 

Nabór nr 4/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2c Rozporządzenia LSR* - rozwijanie działalności gospodarczej.)


Nabór nr 3/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 100 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)


 

Nabór nr 2/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)


 

Nabór nr 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)

   *)   Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami,Copyright © 2007-2010 by WS