strona główna


2016-06-28 

Lato na marszową nutę 2016

26 czerwca w Dzietrzkowicach już po raz 10 zagrały orkiestry dęte, odbył się Festiwal orkiestr dętych. Nasza LGD była współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Jako organizacja pozarządowa pozyskaliśmy środki od Województwa Łódzkiego i Gminy Łubnice na działania w ramach zadania publicznego. Środki te w istotny sposób wpłynęły na bezpieczeństwo imprezy i umożliwiły wyżywienie, transport i nocleg uczestników.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.2016-06-27 

Uwaga konkurs !!! - Złota Grusza

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór zgłoszeń w kolejnej  edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja  wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich.

Zachęcamy wszystkie gosporarstwa agroturystyczne z obszaru działania naszej LGD do udziału w konkursie.

Termin zgłoszeń upływa 20 lipca br.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.lodzkie.pl2016-06-21 

Podsumowanie Rajdu Rowerowego

W dniu 19 czerwca 2016 r. na szlakach rowerowych prowadzących przez powiat wieruszowski i nie tylko, spotkało się 51 osób – uczestników XXXVII Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Na mecie Rajdu na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek, napoje oraz słodycze.
W konkursie krajoznawczym pt. "Turystyka i krajoznawstwo w zdrowym stylu” będącym elementem imprezy, uczestniczyły 44 osoby. Przyznano 9 nagród (rowery, hulajnogi typu „Fliker”, materace) w 3 kategoriach wiekowych.
W godzinach popołudniowych, w miłej  atmosferze i w dobrym humorze uczestnicy rajdu wyruszyli w drogę powrotną do domów.

  więcej >>


2016-05-19 

Zaproszenie na XXXVII Wojewódzki Rajd Rowerowy

W tym roku, już po raz 37 spotkamy się na trasach „Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego”. Dzięki 36-letniej tradycji Rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą. Walory naturalne ziemi wieruszowskiej: czyste, ekologiczne środowisko, wspaniałe i rozległe lasy o specyficznym mikroklimacie, malownicze trasy widokowe, szlaki turystyczne, liczne zabytki oraz dobrze rozwinięta baza noclegowa zagwarantują Państwu znakomity wypoczynek i niezapomniane wrażeni. Oprócz tras rowerowych na miłośników aktywnej turystyki czekają konne i piesze szlaki prowadzące przez najciekawsze miejsca naszego regionu.

  więcej >>


2016-05-13 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany LSR, załącznika do LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” na lata 2014-2020.

Komisja oceniająca Lokalną Strategię Rozwoju „Między Prosną a Wartą” w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przeprowadzonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego zobowiązała LGD do zamieszczenia  w treści niektórych kryteriów wyboru operacji opisu wyjaśniającego sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia tego kryterium i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych. Zobowiązała również LGD do zamieszczenia w części opisującej kryteria wyboru operacji dodatkowych opisów/definicji oraz niebudzących wątpliwości opisów sposobu przyznawania wag (dotyczy wszystkich kryteriów wyboru dla wszystkich planowanych działań).

„Między Prosną a Wartą” - LGD uwzględniając zalecenia komisji dokonała odpowiednich zmian w:

  • kryteriach wyboru operacji innych niż operacje w ramach projektu grantowego,
  • kryteriach wyboru operacji w ramach projektu grantowego.

Oprócz tych zmian LGD dokonała innych zmian związanych z koniecznością usunięcia niespójności zapisów w LSR i załącznikach do LSR z innymi dokumentami. W szczególności:

  •  w treści LSR zmieniono zapis o pracowniku obecnym na posiedzeniach Rady w celu zachowania spójności LSR z Regulaminem Rady,
  •  zmieniono treść załącznika nr 1 do LSR, tj. procedury aktualizacji LSR, która omyłkowo wprowadziła konieczność zatwierdzania wszystkich zmian w LSR przez Walne Zgromadzenie Członków.

Zgodnie z obowiązującymi w „Między Prosną a Wartą” – LGD procedurami powyższe zmiany zostają poddane konsultacjom społecznym.

Konsultacje trwają do 6 czerwca 2016 roku.

Do zmian można odnieść się za pośrednictwem stron:

 2016-04-29 

Pozyskaliśmy środki na realizację nowej strategii - 7 191 500,00 zł.

Złożonej przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania strategii przyznano 189 punktów i tym samym strategia naszego stowarzyszenia została wybrana do realizacji. Jest to dla nas, a przede wszystkim dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa bardzo ważna i dobra wiadomość. Na realizację strategii udało nam się pozyskać kwotę 7 191 500,00 zł.

  więcej >>


2016-02-19 

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Marszałek Województwa Łódzkiego informuje o możliwości wzięcia udziału w VIII edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” ogłoszonego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

  więcej >>


2016-01-29 

Od 29 lutego rusza nabór wniosków na "Budowę lub modernizację dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z decyzją Zarządu, wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w pok. 201 lub 216 (II piętro). Nabór będzie trwał od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r., przy czym wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30, a 28 kwietnia br. do godz. 12:00.

  więcej >>


2016-01-25 

Zaproszenie na festiwal tortów2016-01-18 

Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnaych przy zabytkach

Informujemy, że do 1 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie: 
http://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje2016-01-14 

Informacja dla beneficjentów zobowiązanych do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2016 roku.

Przypominamy, że:
• beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010, 2011, 2012, 2013 lub 2014 roku;

• beneficjenci realizujący operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty”, którzy otrzymali płatność końcową w 2014 roku;

zobowiązani są do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2015 r.

  więcej >>


2015-12-11 

Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju

Zapraszamy mieszkańców Powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020". Dokument jest niezbędny w celu np. pozyskania dodatkowych źródeł finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Zebranie odbędzie się 14 grudnia 2015 r o 15:00 w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, I piętro, sala nr 27.  Zapraszamy !

Zapraszamy Państwa do udziału w zebraniu oraz do zgłaszania uwag/wniosków/opinii.Treść strategii publikujemy w załączeniu.

Do pobrania projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

znalezionych: 383 na 32 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
czwartek 21  marca  2019Ta strona przeglądana była 1867341 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS