strona główna2018-06-12 

Odnowione Centrum Kultury w Czastarach

Z wielką radością informujemy iż, zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn.  Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach. Odbioru prac dokonano 11.05.2018r.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 313 420,37 zł w tym 173 790,00 zł dofinansowano ze środków Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

  więcej >>


2018-06-12 

Gabinet opieki nad zwierzętami domowymi.

Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania osoba fizyczna nieprowadzaca działalności gospodarczej  otrzymała środki na realizację operacji: „Otwarcie usługowej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi”.

Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 70 000 zł. Kwota ta stanowi tzw. "premię" do wykorzystania przez przez beneficjenta. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: od września 2017 r. do kwietnia 2018 r.

W ramach operacji założona została działalność gospodarcza. Zakupiono wyposażenie i materiały niezbędne do prowadzenia działalności. Beneficjent prowadzi działalność w zakresie zabiegów higienicznych dla zwierząt domowych.

  więcej >>


2018-06-01 

Uwaga

W dniu 4 czerwca 2018 roku (tj. poniedziałek)

biuro LGD będzie nieczynne

z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie2018-05-24 

Zaproszenie na rajd rowerowy

W tym roku, już po raz 39 spotkamy się na trasach „Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego”. Dzięki 38-letniej tradycji Rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą.

W celu lepszego poznania walorów turystycznych Regionu Łódzkiego w bieżącym roku wzorem lat ubiegłych zapraszamy uczestników rajdu do udziału w konkursie krajoznawczym pn. „Walory przyrodnicze i kulturowe województwa łódzkiego - 2018”, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Tegoroczną imprezę organizuje „Między Prosną a Wartą” – Lokalną Grupą Działania w dniu 9 czerwca 2018 r.

  więcej >>


2018-05-21 

Informacja

W dniu 22 maja 2018 roku

biuro LGD będzie nieczynne

z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie

 

W pilnych sprawach można się kontaktować telefonicznie - 601 861 0602018-05-10 

Spotkanie z grantobiorcami

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 27 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru grantobiorców przez LGD. W spotkaniu uczestniczyli potencjalni wnioskodawcy. Pracownicy naszej LGD przedstawili zasady powierzenia grantów a także szczegółowo omówili wniosek o powierzenie grantu. Nabór grantobiorców poprzedza złożenie przez LGD wniosku grantowego.  

  więcej >>


2018-05-09 

Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza
w Węglewicach

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Węglewic „ Biała Góra” rozpoczął realizację projektu „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach”, który jest operacją w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Celem projektu jest renowacja nieużytkowanego starego cmentarza w Węglewicach, udostępnienie go wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Na starym cmentarzu znajdują się nagrobki i drzewostan o wartości historycznej, są liczne ślady historii naszej wsi. Chcemy ocalić to od zapomnienia. Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej.

  więcej >>


2018-04-23 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

ZAPROSZENIE 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” – LGD zaprasza na

spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Spotkanie będzie poświęcone zasadom oceny i wyboru grantobiorców, którzy będą realizować zadania w ramach projektu grantowego.

Miejsce spotkania: Wieruszów, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (Sala Sesji).

Termin: 27.04.2018 r. o godz. 900.

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie zasad wypełniania Wniosku o powierzenie grantu
  2. Omówienie załączników do wniosku
  3. Omówienie zasad weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  4. Omówienie zasad oceniania i wyboru grantobiorców (w tym zasad przyznawania punktów za spełnienie kryteriów wyboru)

W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”.

Do pobrania: Zaproszenie w formacie pdf2018-04-19 

LGD ogłasza kolejny nabór wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 7.05.2018r. do 21.05.2018r. będą przyjmowane wnioski o pomoc w ramach pierwszego naboru grantowego nr 1/2018/G w  zakresie Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej).

Ogłoszenie2018-04-19 

Podpisane zostały kolejne umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020

W  dniu 17 kwietnia 2018 r. w Wieruszowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla beneficjentów „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania z przedstawicielami i pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wraz  z marszałkiem Witoldem Stępniem.

Głównym celem spotkania było podpisanie umów na realizację projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożonych w ramach naborów ogłoszonych w LGD. Ciekawe pomysły i duże zainteresowanie środkami PROW nie tylko przez samorządy, ale przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne jak również przedsiębiorców to efekt szeregu przeprowadzonych konsultacji społecznych i powstania Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej przez zespół pod kierownictwem pana Andrzeja Szymanka – Starosty Wieruszowskiego, ówczesnego Prezesa LGD. Wsparcie merytoryczne dla składających wnioski świadczyła  Lokalna Grupa Działania ”Między Prosną i Wartą” pod kierownictwem pani Marzeny Kaczmarek.

  więcej >>


2018-04-18 

Dokumenty aplikacyjne

W zakładce Dokumenty aplikacyjne (formularze wniosków) znajdują się informacje o dokumentach związanych z ubieganiem się o grant, w tym formularze wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami wszystkich, którzy planują wystąpić o grant do naszej LGD.2018-04-13 

W maju kolejne nabory wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w maju 2018 r. zostanie przeprowadzony przez naszą LGD pierwszy nabór grantobiorców w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W okresie od 7.05.2018r. do 21.05.2018r. zaplanowano przyjmowanie wniosków w ramach pierwszego naboru grantowego nr 1/2018/G w  zakresie Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej).

W zakładce Dokumenty aplikacyjne (formularze wniosków) znajdują się informacje o dokumentach związanych z ubieganiem się o grant, w tym formularze wniosków.

znalezionych: 403 na 34 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
czwartek 25  lutego  2021Copyright © 2007-2010 by WS