strona główna
2016-11-30 

Ankieta monitorująca


Beneficjenci realizujący operacje finansowane w ramach LSR "Między Prosną a Wartą" są zobowiązani do złożenia ankiety podsumowującej zrealizowaną operację. Celem ankietyzacji jest monitorowanie realizacji LSR przez LGD.

Ankiety składa się w siedzibie LGD w terminie 14 od zakończenia realizacji operacji.

Do pobrania wzór formularza ankiety monitorującej


NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  lipca  2024Copyright © 2007-2010 by WS