strona główna
2018-12-11 

Dobre praktyki


Zapraszamy do zapoznania się z opisem operacji zrealizowanych przez befeficjentów, którzy środki na swoje przedsięwzięcia otrzymali za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisane operacje stanowią tzw. „dobre praktyki” oznacza to, że mogą być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

1. Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach

2. Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach

3. Otwarcie usługowej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi

4. Usługi geodezyjne i klasyfikacyjne „gst” inż. Gabriela Strzała

5. Budowa boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej w Swobodzie

6. Zakup innowacyjnych urządzeń i maszyn do krojowni i szwalni

7. Budowa 3 altan turystycznych na terenie Gminy Bolesławiec

8. Budowa placu zabaw na terenie jednostki OSP w Piaskach

9. Budowa siłowni zewnętrznych

10.Izba Pamięci Ziemi Lututowskiej


NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 23  listopada  2020Ta strona przeglądana była 2118708 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS