strona główna

Plan komunikacji stanowi dokument, który określa jak lokalna grupa działania prowadzi działania w celu przekazywania i odbierania informacji (komunikatów) do i od mieszkańców obszaru objętego LSR.
Plan komunikacji spełnia dwie zasadnicze funkcje:

  • promocyjno – wizerunkową, poprzez ukierunkowanie przekazu do mediów, ogółu społeczeństwa oraz dotychczasowych i potencjalnych beneficjentów.
  • informacyjną poprzez ukierunkowanie przekazu do konkretnych grup potencjalnych beneficjentów, uprawnionych do korzystania ze środków PROW.

Do zrealizowania planu komunikacji LGD wykorzysta swoje zasoby, również środki na aktywizację i koszty bieżące. W szczególności zaangażuje zatrudnionych pracowników biura LGD, w ramach ich obowiązków. W trakcie realizacji prowadzona będzie ciągła analiza skuteczności komunikacji i w razie potrzeby wprowadzona zostanie korekta. W ramach realizacji planu komunikacji realizowane będą zadania w zakresie poddziałania 19.4 PROW 2014 2020 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Plan komunikacji stanowi załącznik do LSR.

Do pobrania: Plan komunikacji (wersja aktualna)( w formacie PDF)

(treść dokumentu jest również widoczna w oknie poniżej)Copyright © 2007-2010 by WS