strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  1/2017/K

Data ogłoszenia:  28.04.2017

Podstawa konsultacji:  Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Przedmiot konsultacji:  zmiana kryteriów wyboru operacji

Zmieniane dokumenty:  Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Opis zmian i uzasadnienie:

Po wyborze operacji w ramach przeprowadzonych naborów Rada „Między Prosną a Wartą” – LGD zwróciła uwagę na problemy związane oceną operacji. W szczególności odniosła się do kryteriów:

1. Kryterium: Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska – uzasadnienie wnioskodawcy,

W przypadku tego kryterium niektórzy wnioskodawcy przedstawiali bardzo szczegółowe uzasadnienie, dzięki czemu uzyskiwali 2 punkty za spełnienie kryterium. Jednak w odczuciu Rady operację, którym nie przyznano punktów za to kryterium z uwagi na niewystarczające uzasadnienie również mają istotny wpływ na ochronę środowiska. Zatem punkty zostały przyznane za spełnienie wymogu formalnego, a nie rzeczywiste oddziaływanie operacji na środowisko.

2. Kryterium: Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie klimatu – uzasadnienie wnioskodawcy

W tym przypadku wnioskodawcy często powielali uzasadnienie przedstawione dla pierwszego kryterium. Uzasadnienia zdaniem Rady nie pozwalały na przyznanie żadnej operacji  2 punktów za spełnienie kryterium.

Zatem należy uznać, iż powyższe kryteria nie powodują, że w wyniku oceny wyłonione zostaną operacje mające większy niż pozostałe wpływ na ochronę środowiska lub klimatu. Wobec tego Rada wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie powyższych kryteriów.

Powyższe dotyczy dwóch rodzajów operacji:

  • inne niż operacje w ramach projektu grantowego oraz inne niż operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej,
  • podejmowanie działalności gospodarczej.

W przypadku operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej Rada wnioskowała o wprowadzenie kryterium premiującego wnioskodawców długotrwale zameldowanych na obszarze LGD, aby premiować osoby związane z tym obszarem.

W celu uniknięcia niejednoznaczności, dokonano uzupełnień polegających na wskazaniu konkretnych miejsc w dokumentacji, które będą stanowić źródło danych.  

Do pobrania:  Tutaj do pobrania są zmienione kryteria.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 08.05.2017 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103114 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS