strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  4/2020/K

Data ogłoszenia:  09.07.2020

Podstawa konsultacji:  Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Między Prosną a Wartą – Lokalna Grupa Działania (nie dotyczy grantów)

Przedmiot konsultacji:  zmiana kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej

Zmieniane dokumenty:  Kryteria wyboru operacji w ramach LSR Między Prosną a Wartą. Rodzaj operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

Opis zmian i uzasadnienie:

LGD dokonała ponownej analizy kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W związku z sugestiami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zwiększono wagę kryterium dotyczącego przetwórstwa produktów rolnych lub skrócenia łańcuchów dostaw nieprzetworzonej i niskoprzetworzonej żywności. Zmiana ma na celu większe promowanie wnioskodawców planujących podjęcie działalności gospodarczej w tym zakresie. Jednocześnie zmniejszono liczbę punktów za konsultowanie wniosku w biurze LGD.

Do pobrania:  Tutaj jest do pobrania zmieniony dokument.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 15.07.2020 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103168 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS