strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  1/2021/K

Data ogłoszenia:  13.05.2021

Podstawa konsultacji:  Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i procedury zmian poszczególnych załaczników do LSR

Przedmiot konsultacji:  zmiany LSR i załaczników do LSR

Zmieniane dokumenty:  LSR oraz Załącznik nr 3 do LSR - Plan działania oraz Załącznik nr 4 do LSR - Budżet LSR na lata 2016-2022

Opis zmian i uzasadnienie:

W związku z możliwością zwiększenia kwoty przeznaczonej projekt współpracy z 2% do 10% budżetu przeznaczonego na realizację LSR (tj. poddziałania 19.2 PROW 2014-2020) zaszła konieczność dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załącznikach do LSR.

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała następujących zmian:

  1. Zmieniono zapis w LSR dotyczący projektu współpracy (str. 47 i 48)
  2. Skorygowano Tabelę celów i wskaźników LSR w zakresie dotyczącym projektu współpracy (str.49 i 50)
  3. Skorygowano Załącznik nr 3 do LSR - Plan działania (str. 72 i 73)
  4. Skorygowano Załącznik nr 4 do LSR - Budżet LSR na lata 2016-2022 (str.74)

Do pobrania:  Tutaj jest do pobrania zmieniony dokument.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 20.05.2021 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Copyright © 2007-2010 by WS