strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  3/2020/K

Data ogłoszenia:  29.06.2020

Podstawa konsultacji:  Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (nie dotyczy grantów)

Przedmiot konsultacji:  zmiana kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej

Zmieniane dokumenty:  Kryteria wyboru operacji w ramach LSR Między Prosną a Wartą. Rodzaj operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

Opis zmian i uzasadnienie:

Zmiana kryteriów oceny i wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wynika z konieczności dostosowania ich do obowiązujących przepisów, a w szczególności uwzględnienia kryterium odnoszącego się do tworzenia nowych miejsc pracy (kryterium to zostało pominięte w ostatniej aktualizacji kryteriów). Dodatkowo w stosunku do obowiązującego wcześniej kryterium w tym zakresie obniżono jego wagę z 5 na 2 punkty.

Do pobrania:  Tutaj jest do pobrania zmieniony dokument.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 05.07.2020 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103115 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS