strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  7/2017/K

Data ogłoszenia:  30.11.2017

Podstawa konsultacji:  Kryteria wyboru grantobiorców

Przedmiot konsultacji:  zmiana kryteriów wyboru grantobiorców

Zmieniane dokumenty:  Kryteria wyboru grantobiorców

Opis zmian i uzasadnienie:

LGD dostosowała kryteria wyboru  grantibiorców do aktualnych warunków realizacji LSR. W szczególności zmieniono kryterium dotyczące innowacyjności oraz usunięto kryteria związane z ochroną środowiska i klimatu. Uszczegółowiono też zapisy w kolumnie; DODATKOWE OPISY/DEFINICJE.

Do pobrania:  Tutaj jest do pobrania zmieniony dokument.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 12.00 dnia 01.12.2017 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103182 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS