strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  3/2017/K

Data ogłoszenia:  26.05.2017

Podstawa konsultacji:  Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Przedmiot konsultacji:  zmiana kryteriów wyboru operacji

Zmieniane dokumenty:  Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Opis zmian i uzasadnienie:

Rada LGD zwróciła uwagę na problemy związane z oceną operacji w zakresie kryterium: Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy. Subiektywny charakter tego kryterium spowodował, że wynik oceny budził wiele wątpliwości wśród wnioskodawców. Z uwagi na to LGD dokonała zmiany skali punktowej oraz opisu dotyczącego oceny innowacyjności.

Powyższe dotyczy dwóch rodzajów operacji:

  • inne niż operacje w ramach projektu grantowego oraz inne niż operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej,
  • podejmowanie działalności gospodarczej

Zrezygnowano również z ustalenia przez Radę wspólnego podejścia do innowacyjności przed oceną wniosków.

Do pobrania:  Tutaj jest do pobrania zmieniony dokument.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 04.06.2017 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103171 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS