strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  2/2017/K

Data ogłoszenia:  05.05.2017

Podstawa konsultacji:  Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Przedmiot konsultacji:  Zmiana treści LSR i Załacznika nr 1 do LSR

Zmieniane dokumenty:  Lokalna Stategia Rozwoju i Załącznik nr1 do LSR

Opis zmian i uzasadnienie:

  1. Dokonano zmiany treści LSR polegającej na wykreśleniu na str. 11 fragmentu, który odwołuje się do kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie zatwierdzania Regulaminu Rady. Zmiana była konieczna z uwagi na wcześniejszą zmianę Statutu, która nadaje tę kompetencję Zarządowi LGD.  

  2. W Załączniku nr 1 do LSR, określającym m.in. sposób konsultowania zmian LSR, zmieniono wymóg stosowania wielu metod partycypacyjnych na wymóg zastosowania co najmniej jednej takiej metody. Zmiana wynika z praktyki stosowanej w LGD, uznano że najbardziej efektywną metodą partycypacyjną konsultacji społecznych są konsultacje za pośrednictwem Internetu.

Do pobrania:  zmieniony fragment LSR (str.11) i zmieniony Załącznik nr 1 do LSR

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 10.05.2017 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103132 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS