strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  2/2019/K

Data ogłoszenia:  05.09.2019

Podstawa konsultacji:  Procedura aktualizacji LSR

Przedmiot konsultacji:  uzupełnienie zapisów w Planie komunikacji

Zmieniane dokumenty:  załacznik nr 5 do LSR - Plan komunikacji

Opis zmian i uzasadnienie:

W celu skuteczniejszego poinformowania lokalnej społeczności o możliwości uzyskania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego opracowane zostaną ulotki informacyjne. Ulotki pełnić będą również funkcję promocyjną (zaprezentują przykłady przedsięwzięć, które zostały dofinansowane ze środków Leader-a w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”). Ulotki zostaną rozdystrybuowane na terenie działania LGD.

W związku z tym zachodzi konieczność uzupełnienia Planu komunikacji w zakresie środków narzędzi wykorzystywanych przez LGD do komunikacji z mieszkańcami.

Planowana zmiana Planu komunikacji polega na uzupełnieniu kol. Środki przekazu w II półroczu 2019 r. o zapis „ulotki”. Jednocześnie dodano zapis „i w serwisie internetowym” w celu doprecyzowania informacji.

Do pobrania:  Tutaj jest do pobrania zmieniony dokument.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 16.09.2019 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103160 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS