strona główna
2019-08-12 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” – LGD zaprasza na

spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów.

Miejsce spotkania: Wieruszów, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (Sala Sesji).

Termin: 22.08.2019 r. godz.10.00

Spotkanie będzie poświęcone operacjom z zakresów tematycznych:.

  • podejmowanie działalności gospodarczej,
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie zasad oceniania i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR.
  2. Omówienie załączników wymaganych przez LGD.
  3. Omówienie zasad weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”.

Do pobrania: zaproszenie na spotkanie2019-07-26 

Zaproszenie na konsultacje

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się: 2 sierpnia  2019 r. w godz. 12:00 – 14:30, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy, parter;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • dotacje i pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • fundusze na szkolenia,
  • środki na ochronę środowiska.

Informacje dostępne są również na stronach:

www.rpo.lodzkie.pl,    www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  więcej >>


2019-07-19 

OSP w Żdżarach postawiła 3 altany

Mieszkańcy Żdżar, Chróścina oraz Goli od niedawna mogą się cieszyć z powstałych na terenie tych miejscowości altan. Wszystko to dzięki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdżarach, która w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli” realizowanego przez naszą LGD  zrealizowała jedno z zadań polegające na budowie 3 altan.
Wartość zrealizowanej inwestycji to 20 550 zł.

PS
OSP w Żdżarach uzyskała również dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Żdżarach” w ramach projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

BRAWO STRAŻACY :)

  więcej >>


2019-07-19 

W Gminie Bolesławiec jak grzyby po deszczu powstają siłownie

Na terenie Gminy Bolesławiec dwie aktywne organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie "Pomocny Dom" oraz  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic realizują dwa bliźniacze granty polegające na budowie siłowni zewnętrznych w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli”.

Kilka słów o projektach:

Grantobiorca: Stowarzyszenie "Pomocny Dom"

Tytuł zadania: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Chróścin i Bolesławiec
Kwota grantu:  48 270 zł


Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic

Tytuł zadania: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Mieleszyn i Żdżary
Kwota grantu:  48 270 zł 

  więcej >>


2019-07-04 

Relacja z otwarcia Placu zabaw przy OSP Piaski

30 czerwca 2019 r. o godzinie 1400 na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw powstałego w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli” realizowanego przez „Między Prosną a Wartą” - LGD. Aktualnie nasza lokalna grupa działania realizuje 3 projekty grantowe. Część inwestycji została już zrealizowana. Do tej pory udało się wybudować 4 siłownie zewnętrzne,  plac zabaw, postawić 3 altanki turystyczne oraz  stworzyć Izbę Pamięci  Ziemi Lututowskiej, której otwarcie miało miejsce 29 czerwca.

  więcej >>


2019-07-01 

Zaproszenie do konsultacji publicznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza osoby mieszkające na obszarze objętym działaniami naszej LGD do udziału w unikatowych w skali europejskiej konsultacjach publicznych. Jesienią 2019 roku przedstawiciele społeczeństwa polskiego, słowackiego, hiszpańskiego, portugalskiego oraz włoskiego będą dyskutować nad istotnymi społecznie tematami dotyczącymi m.in.: zmian klimatycz­nych, żywności genetycznie modyfikowanej, medycyny niekonwencjonalnej oraz szczepionek. Konsultacje realizowane są w ramach międzynarodowego projektu „H2020 CONCISE - Rola komunikacji w percepcji i przekonaniach na temat nauki wśród obywateli Unii Europejskiej".

Konsultacje — w postaci wspólnej wymiany poglądów — odbędą się 21 września 2019 roku w godzinach od 9:00 do 17:00 na największym wydziale Uniwersytetu Łódzkiego — Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, znajdującym się przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 39/41 [budynek T]. W dyskusji weźmie udział ponad 100 zaproszonych osób, które po zapoznaniu się z materiałami na dany temat, będą ze sobą dyskutowały w małych grupach.

  więcej >>


2019-06-19 

Dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorczych

4 lokalne grupy działania z terenu województwa łódzkiego otrzymają dodatkowe środki przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W środę 12 czerwca 2019 r. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz przedstawiciele wyróżnionych lokalnych grup działania podpisali umowy o przyznaniu dodatkowych środków. Do „Między Prosną a Wartą”  trafi 620 tys. zł. To premia za aktywność i efektywną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W imieniu naszej LGD umowę podpisała Pani Teresa Piotrowicz – Prezes „Między Prosną a Wartą” – LGD.
Dodatkowe pieniądze otrzymają 4 LGD z województwa łódzkiego. To duże wyróżnienie, gdyż w wojewódzkim jest 17 lokalnych grup działania.

  więcej >>


2019-06-18 

Zaproszenie na wystawę zwierząt hodowlanych

Dyrekcja Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zaprasza na XXI Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski”.

  więcej >>


2019-06-14 

NOWE WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 (wersja 4z)

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała nowe wzory formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operacje:


1) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;


2) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe formularze wniosku o płatność wraz z instrukcjami dostępne są na stronie internetowej ARiMR: (https://www.arimr.gov.pl) w lokalizacji: pobierz wniosek / Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.2019-06-13 

,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa - relacja z konkursu i rajdu

W dniu 8 czerwca 2019 r. na szlakach rowerowych prowadzących przez powiat wieruszowski spotkali się uczestnicy Jubileuszowego XL Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Rowerowa forma turystyki cieszy się zainteresowaniem wśród różnych grup wiekowych. Na mecie Rajdu mieszczącej się na wieruszowskim rynku zobaczyć można było młodych rowerzystów, jak również osoby przeżywające kolejną wiosnę życia, którym można pozazdrościć wspaniałej kondycji. Łączna liczba uczestników tegorocznego rajdu to 110 osób.

W konkursie krajoznawczym pt. ,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego”  w roku jubileuszu 100-lecia Województwa (2019 rok )będącym elementem imprezy, wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę o regionie łódzkim. W konkursie wzięło udział 87 osób.

Przyznano atrakcyjne nagrody w 4 kategoriach wiekowych. Nagrodą główną w konkursie były rowery.

  więcej >>


2019-06-11 

Bezpłatne konsultacje z Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się: 14 czerwca 2019 r. w godz. 12:15 – 14:45, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in. środki na otwarcie działalności gospodarczej, dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, środki na szkolenia, ochronę środowiska.

Informacje dostępne są również na stronach: www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 2019-05-22 

Zaproszenie na jubileuszowy rajd rowerowy

Już po raz 40 spotkamy się na trasach wojewódzkiego rajdu rowerowego. W tym roku będzie to "Jubileuszowy XL Wojewódzki Rajd Rowerowy". Dzięki 39-letniej tradycji rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą.

W celu lepszego poznania walorów turystycznych Regionu Łódzkiego w bieżącym roku wzorem lat ubiegłych zapraszamy uczestników rajdu do udziału w konkursie krajoznawczym pn. „Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w roku jubileuszu 100-lecia Województwa, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Tegoroczną imprezę organizuje „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 8 czerwca 2019 r.

  więcej >>
znalezionych: 339 na 29 stronach
<<< poprzednia -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  lipca  2024Copyright © 2007-2010 by WS