strona główna

2022-06-30 

Konsultacje społeczne - zmiany LSR i załączników

„Między Prosną a Wartą” - LGD otrzymała możliwość uzyskania dodatkowych środków na projekty współpracy. Wynika to ze wzrostu kwoty dostępnej na działanie 19.2 (realizacja LSR). Z uwagi na to LGD podjęła decyzję o podjęciu dodatkowego międzynarodowego projektu współpracy.

Z tego powodu konieczne są zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju (opis projektów współpracy i tabela wskaźników) oraz w załączniku 3 (Plan Działania) i załączniku 4 (Budżet).

Zapraszamy do konsultacji2022-06-23 

Ocena funkcjonowania LGD - ankieta

Zapraszamy mieszkańców obszaru "Między Prosną a Wartą" do wypełnienia ankiety internetowej.

Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania LGD i będzie wykorzystana  do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

LINK DO ANKIETY2022-06-20 

Wsparcie ze środków unijnych - konsultacje

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej podczas dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjnego. W ramach indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnione będą zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Konsultacje odbędą się: 23 czerwca 2022 r. w godz. 09:00 – 14:00, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie, sala klubu pracy.

Więcej informacji na stronach:   www.rpo.lodzkie.pl,   www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kontkt: 43 678 40 80    mail: LPISieradz@lodzkie.pl2022-06-14 

Piątek po Bożym Ciele biuro zamknięte

W dniu 17 czerwca 2022r. (piątek)

biuro "Między Prosną a Wartą" - LGD będzie nieczynne.2022-05-30 

Wsparcie ze środków unijnych - konsultacje

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej podczas dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjnego. W ramach indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnione będą zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Konsultacje odbędą się: 2 czerwca 2022 r. w godz. 09:00 – 11:30, w Urzędzie Gminy w Klonowej, ul. Ks. Dalaka 2, sala posiedzeń na parterze.

Więcej informacji na stronach:   www.rpo.lodzkie.pl,   www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kontkt: 43 678 40 80    mail: LPISieradz@lodzkie.pl2022-04-27 

2 maja biuro zamknięte

W dniu 2 maja 2022r. (poniedziałek)

biuro "Między Prosną a Wartą" - LGD będzie nieczynne.2022-04-26 

Nasze kulinarne dziedzictwo

"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w przeglądzie kulinarnym "Nasze kulinarne dziedzictwo". Konkurs jest sierowany do KGW z obszaru "Między Prosną a Wartą" widniejących w rejestrach KRS lub w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskicj prowadzonym przez ARiMR na dzień 30.11.2022 r.

Dla wszystkich uczestników przwidziane są nagrody w formie talonu o wartości 5 500 zł do realizacji we wskazanym sklepie AGD.

Zapraszamy do udziału !

Więcej informacji: TUTAJ2022-04-11 

Zaproszenie na webinarium

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Młodzi z POWERem. Fundusze Europejskie dla osób do 29. roku życia”. Celem webinarium jest zapoznanie Uczestników z możliwością wzięcia udziału m.in. w projektach współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas spotkania omówione zostaną formy dofinansowania działalności gospodarczej i staży zawodowych. Spotkanie online odbędzie się:

  • 11 maja 2022 roku w godz. 10:00 – 11:00 (rekrutacja do 09.05.2022 r.)
  więcej >>


2022-04-01 

Podpisano umowę na ponad milion złotych - będzie się działo

W dniu 30.03.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przedstawiciele partnerskich LGD tj.: Stowarzyszenia „Długosz Królewski Zbigniew Słodowy - Prezes Zarządu oraz Małgorzata Bloch - Skarbnik: oraz naszej LGD Pani Teresa Piotrowicz - Prezes Zarządu podpisali umowę na realizację projekt współpracy pn. „Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych”, akronim EKOBAIK w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020.

Wartość przyznanego dofinansowania to 1 295 469 zł.  w tym:

  • dla „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania – 694 999 zł;
  • dla Stowarzyszenia „Długosz Królewski” – 600 470 zł.

W ramach projektu przewidziano szereg działań, które sukcesywnie będą realizowane na terenie partnerskich LGD. Będzie to m.in. montaż 64 sztuk nowoczesnych lamp solarnych typu hybryda, organizacja i przeprowadzenie przeglądu kulinarnego dla KGW, wydanie folderu, stworzenie filmu promocyjnego, organizacja konkursów oraz wiele, wiele innych działań towarzyszących.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano na wrzesień br.

Szczegóły już wkrótce! :)  2022-03-25 

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - nabór ARiMR

Nabór wniosków od dnia 28 lutego do dnia 28 kwietnia 2022 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in.

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;

c)  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

  • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
  • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
  • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
  więcej >>


2022-03-25 

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory w ARiMR

Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r.

  więcej >>


2022-03-17 

Informacja związana z sytuacją w Ukrainie

N prośbę Biura Wojewody Łódzkiego przekazujemy informację związaną z sytuacją osób przybywających do Polski z Ukrainy.

"Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi."

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

znalezionych: 389 na 33 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
środa 06  lipca  2022Copyright © 2007-2010 by WS