strona główna
2018-06-01 

Uwaga

W dniu 4 czerwca 2018 roku (tj. poniedziałek)

biuro LGD będzie nieczynne

z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie2018-05-24 

Zaproszenie na rajd rowerowy

W tym roku, już po raz 39 spotkamy się na trasach „Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego”. Dzięki 38-letniej tradycji Rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą.

W celu lepszego poznania walorów turystycznych Regionu Łódzkiego w bieżącym roku wzorem lat ubiegłych zapraszamy uczestników rajdu do udziału w konkursie krajoznawczym pn. „Walory przyrodnicze i kulturowe województwa łódzkiego - 2018”, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Tegoroczną imprezę organizuje „Między Prosną a Wartą” – Lokalną Grupą Działania w dniu 9 czerwca 2018 r.

  więcej >>


2018-05-21 

Informacja

W dniu 22 maja 2018 roku

biuro LGD będzie nieczynne

z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie

 

W pilnych sprawach można się kontaktować telefonicznie - 601 861 0602018-05-10 

Spotkanie z grantobiorcami

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 27 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru grantobiorców przez LGD. W spotkaniu uczestniczyli potencjalni wnioskodawcy. Pracownicy naszej LGD przedstawili zasady powierzenia grantów a także szczegółowo omówili wniosek o powierzenie grantu. Nabór grantobiorców poprzedza złożenie przez LGD wniosku grantowego.  

  więcej >>


2018-05-09 

Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza
w Węglewicach

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Węglewic „ Biała Góra” rozpoczął realizację projektu „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach”, który jest operacją w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Celem projektu jest renowacja nieużytkowanego starego cmentarza w Węglewicach, udostępnienie go wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Na starym cmentarzu znajdują się nagrobki i drzewostan o wartości historycznej, są liczne ślady historii naszej wsi. Chcemy ocalić to od zapomnienia. Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej.

  więcej >>


2018-04-23 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

ZAPROSZENIE 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” – LGD zaprasza na

spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Spotkanie będzie poświęcone zasadom oceny i wyboru grantobiorców, którzy będą realizować zadania w ramach projektu grantowego.

Miejsce spotkania: Wieruszów, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (Sala Sesji).

Termin: 27.04.2018 r. o godz. 900.

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie zasad wypełniania Wniosku o powierzenie grantu
  2. Omówienie załączników do wniosku
  3. Omówienie zasad weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  4. Omówienie zasad oceniania i wyboru grantobiorców (w tym zasad przyznawania punktów za spełnienie kryteriów wyboru)

W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”.

Do pobrania: Zaproszenie w formacie pdf2018-04-19 

LGD ogłasza kolejny nabór wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 7.05.2018r. do 21.05.2018r. będą przyjmowane wnioski o pomoc w ramach pierwszego naboru grantowego nr 1/2018/G w  zakresie Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej).

Ogłoszenie2018-04-19 

Podpisane zostały kolejne umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020

W  dniu 17 kwietnia 2018 r. w Wieruszowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla beneficjentów „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania z przedstawicielami i pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wraz  z marszałkiem Witoldem Stępniem.

Głównym celem spotkania było podpisanie umów na realizację projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożonych w ramach naborów ogłoszonych w LGD. Ciekawe pomysły i duże zainteresowanie środkami PROW nie tylko przez samorządy, ale przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne jak również przedsiębiorców to efekt szeregu przeprowadzonych konsultacji społecznych i powstania Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej przez zespół pod kierownictwem pana Andrzeja Szymanka – Starosty Wieruszowskiego, ówczesnego Prezesa LGD. Wsparcie merytoryczne dla składających wnioski świadczyła  Lokalna Grupa Działania ”Między Prosną i Wartą” pod kierownictwem pani Marzeny Kaczmarek.

  więcej >>


2018-04-18 

Dokumenty aplikacyjne

W zakładce Dokumenty aplikacyjne (formularze wniosków) znajdują się informacje o dokumentach związanych z ubieganiem się o grant, w tym formularze wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami wszystkich, którzy planują wystąpić o grant do naszej LGD.2018-04-13 

W maju kolejne nabory wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w maju 2018 r. zostanie przeprowadzony przez naszą LGD pierwszy nabór grantobiorców w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W okresie od 7.05.2018r. do 21.05.2018r. zaplanowano przyjmowanie wniosków w ramach pierwszego naboru grantowego nr 1/2018/G w  zakresie Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej).

W zakładce Dokumenty aplikacyjne (formularze wniosków) znajdują się informacje o dokumentach związanych z ubieganiem się o grant, w tym formularze wniosków.2018-03-29 

Informacja o Lokalnej Strategii Rozwoju

Od 2016 roku „Między Prosną a Wartą” - LGD realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Przypominamy informację o Lokalnej Strategii Rozwoju, jej głównych celach zasadach przyznawania dofinansowania, typach projektów oraz przedstawiamy informację o aktualnym stanie realizacji budżetu naszej Lokalnej Grupy Działania.

Zobacz informację

Pobierz informację w formacie pdf2018-03-15 

Uwaga - Urząd Marszałkowski ogłosił nabory wniosków

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

Wnioski należy składać w dniach od dnia 3 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r. w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

  więcej >>
znalezionych: 339 na 29 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  lipca  2024Copyright © 2007-2010 by WS