strona główna2014-05-09 

Nowa instrukcja do wniosku Odnowa i rozwój wsi

Uwaga ! Zmianie ulega Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania 413_313  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

W instrukcji zmienione zostały zapisy, dotyczące opisu do załącznika o nazwie „Zapytania ofertowe wysyłane do co najmniej 3 dostawców (…)”, w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 14 marca 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 423), w której podwyższeniu uległa wartość progu wartości zamówienia, od którego istnieje obowiązek stosowania trybów przewidzianych przez ustawę pzp.

Nowa instrukcja do pobrania TUTAJ2014-04-29 

Nowy formularz wniosku o dofinansowanie małego projektu

Od 5 maja obowiązuje nowa wersja formularza wniosku o dofinansowanie "małego projektu".

Wersja 8z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r. czyli również dla naboru ogłoszonego przez naszą LGD.

Więcej informacji TUTAJ2014-04-25 

Remont świetlicy w Owieczkach

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Gmina Klonowa złożyła wniosek w ramach działania 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małe projekty pn. „Wymiana i remont pokrycia dachowego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej przy OSP w Owieczkach”. 

  więcej >>


2014-04-22 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostarczenie stacjonarnego zestawu komputerowego oraz komputera przenośnego.

Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń znajdują się TUTAJ2014-04-19 

Nabory na "małe projekty" i odnowę wsi

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie pomocy na "małe projekty" oraz na operacje odpowiadające warunkom uzyskania dofinansowania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER.

Ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne:

 2014-04-16 

Wkrótce nabory na małe projekty i odnowę wsi

Informujemy, że jeszcze w kwietniu zostanie ogłoszony nabór wniosków o pomoc w ramach działań osi 4 LEADER PROW 2007-2013. Nabory dotyczą:

  •  „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, PROW 2007-2013 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - limit środków 533 493,06 zł,
  • operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – limit środków 66 748,18 zł.

Planowany termin przyjmowania wniosków: 05.05.2014  r. - 19.05.2014 r. 

Planowane nabory stanowią ostatnie nabory wnosków na "małe projekty" i Odnowę i rozwój wsi w bieżącej perspektywie finansowej zgodnie z harminogramem naszej LSR.

Z uwagi na krótki termin naborów, publikujemy obowiązujące wzory formularzy o przyznanie pomocy oraz instrukcje ich wypełniania.

„Małe projekty” -
wniosek o przyznanie pomocy instrukcja
„Odnowa i rozwój wsi” -
wniosek o przyznanie pomocy  instrukcja

Przy wypełnianiu dokumentów należy koniecznie zapoznać się z przepisami regulującymi zasady wnioskowania i przyznawania pomocy w ramach PROW 2007-2013. Dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej (odnośnik w menu: Finansowanie operacji w ramach LEADER-a, zakładka: Legislacja).2014-04-08 

Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym?

Jak walory przyrodnicze zmienić w element atrakcyjności turystycznej?

Jak można wykorzystywać i dbać o przyrodę zarazem?

Jak tworzyć oferty turystyczne w ujęciu ponadregionalnym?

 Na te i inne pytania otrzymasz odpowiedź biorąc udział w projekcie:

Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

  więcej >>


2014-03-13 

Fundusze dla firm

   W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można  składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło. Dofinansowanie dla firm konkursie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

  więcej >>


2014-03-07 

„Pisz siebie po polsku”

W dniu 06.03.2014 r. w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się dyktando pt. „Pisz siebie po polsku”. Organizatorami były: Gmina Wieruszów oraz Wieruszowski Dom Kultury. Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Wieruszowski Dom Kultury uzyskał dofinansowanie do tego przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dyktando stanowi część projektu: „Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – warsztatów wokalnych, muzycznych, literackich, turnieju poetyckiego, Koncertu Nocnego, Konkursu z częścią konkursową połączonego z wydawnictwem płyt CD i almanachów wierszy dla laureatów – dzieci i młodzieży z obszaru LSR oraz dyktanda dla społeczności lokalnej”.

  więcej >>


2014-03-05 

„Muzycznie dookoła świata”

Niedzielne popołudnie 2 marca 2014 r. rozpoczęte zostało IV edycją muzycznego i oryginalnego spotkania pt. „Koncert Karnawałowy z Humorem”. Dzietrzkowiccy muzycy zabrali swoich słuchaczy w podróż zgodnie z ruchem słonecznym od Nowego Orleanu do stolicy Rosji – Moskwy. Podczas koncertu nie zabrakło również występu wspaniałych i utalentowanych mażoretek z Dzietrzkowic, które zaprezentowały ciekawe i złożone układy choreograficzne, budząc podziw publiczności.

  więcej >>


2014-02-06 

Nowe wyposażenie sportowo – rekreacyjne w Osieku

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Gmina Galewice złożyła wniosek pn. „Zakup wyposażenia sportowo – rekreacyjnego do Wiejskiego Domu Kultury w Osieku” na kwotę 39 993,56 zł, z czego 31 000,00 zł zrefundowano w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oś 4 LEADER działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Celem operacji była poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez zakup wyposażenia sportowo – rekreacyjnego.

  więcej >>


2014-01-20 

Nowy plac zabaw w Sokolnikach.

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Gmina Sokolniki złożyła wniosek pn. „Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Sokolnikach” na kwotę 23 280,00 zł, z czego zrefundowano 19 008,00 zł. Powodem podjęcia działań zmierzających do wybudowania placu zabaw dla dzieci w Sokolnikach była chęć udostępnienia najmłodszym mieszkańcom miejsca do aktywnego i bezpiecznego spędzenia czasu.

  więcej >>
znalezionych: 396 na 33 stronach
<<< poprzednia -   15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
sobota 08  maja  2021Copyright © 2007-2010 by WS