strona główna
2023-11-27 

Nowa kotara w sali OSP Galewice


Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania Ochotnicza Straż Pożarna w Galewicach otrzymała środki na realizację operacji pt.: „Doposażenie Sali rekreacyjnej OSP Galewice poprzez zakup kotary”.

Całkowity koszt realizacji tej operacji wyniósł 51 920,27 zł w tym 49 273,00 zł  dofinansowano ze środków Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. 

Beneficjent z dofinansowania zakupił kotary do Sali OSP w Galewicach.

Czas realizacji operacji: od 30 maja do 31 grudnia 2022 r.

Gratulujemy pomyślnego zakończenia inwestycji i życzymy dalszych sukcesów i powodzenia przy realizacji kolejnych inwestycji.


  

Copyright © 2007-2010 by WS