strona główna
2024-02-26 

Podsumowanie działalności LGD w 2023 r. - warsztat refleksyjny


19 lutego 2024 r. w sali sesji Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbył się warsztat refleksyjny dotyczący podsumowania działalności naszej Lokalnej Grupy Działania i efektów  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW w minionym 2023 roku.

Warsztat prowadzony przez Pana Mariusza Wachowicza odbył się zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w związku ze zobowiązaniem lokalnych grup działania do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całego dokumentu jakim jest strategia. Rozmowy i dyskusje prowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób, w tym: przedstawiciele Zarządu, Organu Decyzyjnego, pracowników biura LGD, reprezentanci NGO oraz przedstawiciele sektora gospodarczego i publicznego z obszaru działania LGD.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność.


wróć

  

Copyright © 2007-2010 by WS