Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

Strategia dla rozwoju2013-04-15 

Rada oceniła "małe projekty"

W dniu 15 kwietnia 2013 roku Rada "Między Prosną a Wartą" - LGD oceniła 30 wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru "małych projektów". Był to rekordowy pod względem liczby złożonych wnioskow nabór w okresie programowania 2007 - 2013.

Od decyzji Rady można złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy ocenionych wniosków. Odwołanie należy zlożyć osobiście na formularzu dostępnym na naszej stronie Internetowej.

Lista ocenionych operacji jest TUTAJ.

Przypominamy, że Rada wybiera operacje do limitu środków dostepnych w danym naborze. Ostateczna lista wybranych i niewybranych operacji zostanie ustalona po uwzględnieniu ewntualnych odwolań.2013-04-05 

Zakończono nabór wniosków na "Małe projekty" - rekordowy nabór - wpłyneło 30 wniosków

29 marca 2013 roku został zakończony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na tzw. „Małe projekty”.

Był to rekordowy nabór pod względem ilości złożonych wniosków. Do siedziby "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania mieszczącej się przy ul. Rynek 1-7 w Wieruszowie wpłynęło w sumie 30 wnioski o przyznanie pomocy. Wnioski zostaną ocenione pod względem zgodności z naszą LSR oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru przez Radę "Między Prosną a Wartą" 15 kwietnia 2013 roku.

 

Ocena formalna i  merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona przez Samorząd Województwa Łódzkiego.2013-04-04 

Agencyjny nabór wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw";

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 18 marca 2013 roku, ogłosił nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, który zostanie przeprowadzony w okresie od 15 do 26 kwietnia 2013 r.

  więcej >>


2013-04-03 

Nie wypalaj wiosną suchych traw

 

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie najbliższych dwóch miesięcy przeprowadzi ogólnopolską akcję informacyjną przekazującą rolnikom, producentom rolnym i mieszkańcom terenów wiejskich informację o zakazie wypalania traw i gruntów rolnych. Zakaz wypalania traw i gruntów rolnych wynika z konieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2007-2013 (płatności rolnośrodowiskowe, płatności ONW, płatności na zalesianie gruntów rolnych). Wynika on również z zapisów ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, które zabraniają wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych.


  więcej >>


2013-04-02 

Zaproszenie na Posiedzenie Rady w sprawie wyboru "małych projektów"

       W związku z trwającym od 04.03.2013 r. do 29.03.2013 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów zapraszam na posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, którego celem będzie wybór przez Organ Decyzyjny LGD operacji do dofinansowania w ramach LSR. Posiedzenie odbędzie się w dniu 15 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w siedzibie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (tzw. sala sesji).

 

  więcej >>


2013-03-25 

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Urząd Marszałkowski w łodzi uprzejmie prosi o kserowanie niezbędnych dokumentów (będących załącznikami do wniosków) oraz dostarczanie ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z oryginałami (do wglądu w celu sprawdzenia i poświadczenia za zgodność z oryginałem).

Powyższa prośba podyktowana jest usprawnieniem i skróceniem procesu przyjmowania wniosków i uzupełnień.2013-03-19 

Będą kolejne nabory wniosków o pomoc z PROW 2007 -2013 zapowiada Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba

Prezes ARiMR Andrzej Gross podał terminy naborów wniosków z trzech działań PROW 2007 - 2013:

- "Modernizacja gospodarstw rolnych";

- "Tworzenie  i rozwój mikroprzedsiębiorstw";

- "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

  więcej >>


2013-03-13 

W dniu 14 marca biuro nieczynne

Informujemy, że w dniu 14 marca 2003 roku biuro "Między Prosną a Wartą" będzie zamknięte z powodu wyjazdu na konferencję.2013-03-01 

Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - V edycja konkursu

Szanowni Państwo, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

 

  więcej >>


2013-02-27 

50 tysięcy na małe projekty !!!

Od 31 stycz­nia 2013 ro­ku obo­wią­zu­je zmie­nio­ne roz­po­rzą­dze­nie do­ty­czą­ce "ma­łych pro­jek­tów".

Roz­po­rzą­dze­nie zwięk­sza kwo­tę do­fi­nan­so­wa­nia do 50 000,00 zł !!!

 

Czytaj więcej >>>

znalezionych: 293 na 30 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
sobota 27  listopada  2021Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS