Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2011-07-27 

Nabory zakończone


Nabory przeprowadzone w 2014 roku

Małe projekty (nabór od 05.05 do 19.05 2014 r.)

Archiwalne ogłoszenie o naborze

Lista operacji ocenionych na posiedzeniu Rady w dn. 30.05.2014

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR
na posiedzeniu Rady w dniu 30.05.2014 r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR
na posiedzeniu Rady w dniu 30.05.2014 r.

 

Odnowa i rozwój wsi (nabór od 05.05 do 19.05 2014 r.)

Archiwalne ogłoszenie o naborze

Lista operacji ocenionych na posiedzeniu Rady w dn. 30.05.2014

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR
na posiedzeniu Rady w dniu 30.05.2014 r.

 

Nabory przeprowadzone w 2013 roku

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (nabór od 14.10 do 08.11 2013 r.)

Archiwalne ogłoszenie o naborze

Lista operacji ocenionych na posiedzeniu Rady w dn. 25.11.2013

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR
na posiedzeniu Rady w dniu 25.11.2013 r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR
na posiedzeniu Rady w dniu 25.11.2013 r.

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (nabór od 14.10 do 08.11 2013 r.)

Archiwalne ogłoszenie o naborze

Lista operacji ocenionych na posiedzeniu Rady w dn. 25.11.2013

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR
na posiedzeniu Rady w dniu 25.11.2013 r.

 

Małe projekty (nabór od 04.03.2013 do 29.03.2013 r.)

Archiwalne ogłoszenie o naborze

Lista operacji ocenionych na posiedzeniu Rady w dn. 15.04.2013

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR
na posiedzeniu Rady w dniu 15.04.2013 r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR
na posiedzeniu Rady w dniu 15.04.2013 r.

 

Odnowa i rozwój wsi (nabór od 31.12.2012 do 27.01.2013 r.)

Archiwalne ogłoszenie o naborze

Lista operacji ocenionych na posiedzeniu Rady w dn. 11.02.2013

Lista operacji wybranych do finansowania na posiedzeniu Rady w dn. 11.02.2013

 


 

Nabory przeprowadzone w 2012 roku

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw(nabór od 03 do 28 września 2012 r.)

Archiwalne ogłoszenie o naborze

Lista operacji ocenionych na posiedzeniu Rady w dn. 15.10.2012

Lista opracji wybranych do finansowania

Lista operacji niewybranych do finansowania

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (nabór od 03 d0 28 września 2012 r.)

Archiwalne ogłoszenie o naborze

Lista operacji ocenionych na posiedzeniu Rady w dn. 15.10.2012

Lista operacji wybranych do finansowania

Lista operacji niewybranych do finansowania

 

Małe projekty (nabór od 07 do 31 maja 2012 r.)

Na liście „małych projektów”  ocenionych podczas posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w dniu 19.06.2012 r. podane zostały  niewłaściwe wartości  liczby punktów uzyskanych przez niektóre operacje w ramach oceny wg lokalnych kryteriów oraz innowacyjności. Błędy nie mają wpływu na kolejność  na liście ocenionych operacji i nie powodują zmiany w zakresie nieuzyskania minimalnej liczby punktów  w ramach oceny wg lokalnych kryteriów.

 Archiwalne ogłoszenie o naborze

Lista ocenionych operacji ogłoszona 19.06.2012 r.

Poprawna lista ocenionych operacji

Poniżej znajdują się listy wniosków wybranych i niewybranych do finansowania

Wnioski wybrane do finansowania

Wnioski niewybrane do finansowania

 

Odnowa i rozwój wsi (nabór od 05 do 30 marca 2012 r.)

  Wyniki oceny

  Lista rankingowa

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (nabor od 05 do 30 marca 2012 r.)

  Wyniki oceny

  Lista rankingowa

 


Nabory przeprowadzone w 2011 roku

"Małe projekty"

    Archiwalne ogłoszenie o naborze

    Wyniki oceny

    Lista rankingowa

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

    Archiwalne ogłoszenie o naborze

    Wyniki oceny

    Lista rankingowa

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

   Archiwalne ogłoszenie o naborze

  Wyniki oceny I

  Wyniki oceny II


Nabory przeprowadzone w 2010 roku

a. "Małe projekty"

    Wyniki oceny

    Lista rankingowa

b. Odnowa i rozwój wsi

    Wyniki oceny

    Lista rankingowa

c. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

    Wyniki oceny

    Lista rankingowa

d. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

    Nie złożono wniosków o finansowaniewróć
NEWSLETTER
 
 
sobota 13  kwietnia  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS