Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2012-01-03 

Badanie obszaru


Zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą" przewidziane było przeprowadzenie badań ankietowych na obszarze "Między Prosną a Wartą" - LGD celem pozyskania danych statystycznych opisujących poziom aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców oraz ich zadowolenia z jakości (warunków) życia, niedostępnych w statystykach publicznych GUS.

Określone zostały 2 wskaźniki oddziaływania planowane do osiągnięcia w latach 2011-2015 r.:

1) wzrost liczby osób deklarujących zadowolenie z warunków życia,

2) wzrost liczy osób deklarujących swój udział w różnych formach aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców obszaru "Między Prosną a Wartą”.

W latach 2011 i 2015 przeprowadzono 2 badania ankietowe celem określenia poziomu tych wskaźników.

Poniżej publikujemy raporty z badań ankietowych  przeprowadzonych w latach 2011 i 2015 na terenie naszej LGD. Do edycji raportów niezbędny jest program AcrobatRider.

1. „Ewaluacja wskaźników oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru „Między Prosną a Wartą”– badanie stanu początkowego” - rok 2011


2. „Ewaluacja wskaźników oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru „Między Prosną a Wartą”– badanie stanu końcowego” - rok 2015


wróć
NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  lipca  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS