Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2012-01-11 


W związku z realizacją projektów, które otrzymały pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju beneficjenci są zobowiązani do wypełnienia i przesłanie do lokalnej grupy działania ankiety monitorującej postęp realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Poniżej zamieszczamy wzór ankiety. Wypełnioną ankietę należy wypełnić ręcznie lub w programie WORD i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.

 

Ankieta w formacie *.pdf (do wypełnienia ręcznego)

Ankieta w formacie *.doc (do edycji w programie WORD)


Uwaga! Ankieta dotyczy beneficjentów, którzy ostatecznie rozliczyli projekt tj. otrzymali wszystkie płatności w ramach realizowanego projektu.


wróć
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 27  maja  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS