Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3


Limity środków na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Lata
realizacji
LSR
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Operacje spełniające warunki przyznania
pomocy dla działań:
małe
projekty
Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej
Tworzenie
i rozwój
mikroprzed-
siębiorstw
Odnowa
i rozwój wsi
2012 177 233,00 zł 385 856,00 zł 614 270,00 zł 355 116,00 zł
2013 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 743 469,00 zł
2014 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Pozostało do
wykorzystania
177 233,00 zł 385 856,00 zł 614 270,00 zł 1 098 585,00 zł


Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji
o naborach wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Działania: Przewidywany termin naboru wniosków
2012 2013 2014
I
półrocze
II
półrocze
I
półrocze
II
półrocze
I
półrocze
II
półrocze
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
X
Nabór zakończony
X
Nabór zakończony
X
Tworzenie i rozwój mokroprzedsiębiorstw X
Nabór zakończony
X
Odnowa i rozwój wsi X
Nabór zakończony
X
Nabór zakończony
"małe projekty" X
Nabór zakończony
X
Nabór zakończony
X

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS