Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

Władze Stowarzyszenia


Andrzej Szymanek Prezes Zarządu
Piotr Zawada Wiceprezes
Iwona Głowacka Skarbnik
Teresa Piotrowicz Sekretarz
Grażyna Wójciak Członek Zarzadu
Ewa Grela Członek Zarzadu
NEWSLETTER
 
 
piątek 23  lutego  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS