Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

Stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" stanowi Lokalną Grupę Dzialania.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące
Lokalnej Grupy Działania.

Proszę kliknąć na pytanie

1. Co to jest Lokalna Grupa Dzialania ?
Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnestwem publiczno-prywatnym. Powstaje jako oddolna inicjatywa mieszkańców chcących aktywnie dzialac na rzecz lokalnej spoleczności. LGD dba o rozwój własnego regionu, promuje go, wykorzystuje lokalne zasoby.
2. Jaka formę prawną ma Lokalna Grupa Działania ?
LGD posiada osobowość prawną i przyjmuje formę fundacji,stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Najlepiej dostosowaną do zasad podejścia LEADER formą jest stowarzyszenie utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
3. Jakie elementy są obligatoryjne w strukturze LGD ?
W strukturze Stowarzyszenia, które jest Lokalną Grupą działania obligatoryjnie muszą istnieć:
  • walne zebranie członków
  • zarząd
  • organ Kontroli (komisja rewizyjna)
  • organ decyzyjny (rada)
4. Jaką funkcje pełni Rada w LGD ?
Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, ktore mają być finansowane w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju.
5. Czy Stowrzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania może stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju ?
Tak.Stowrzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania może stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju. Nasze Stowarzyszenie posiada strukturę organizacyjną, która umożliwia stworzenie i wdrażanie LSR (w szczególności posiada Radę).

TUTAJ  można zadać pytanie
NEWSLETTER
 
 
piątek 23  lutego  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS