Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2010-02-18 

Interpretacje"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - najczęściej pojawiające się błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie.

Informacja dla Wnioskodawców Działania 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru w 2008 r.

Interpretacja dotycząca szczegółowych kwestii związanych z kwalifikowalnością kosztów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Interpretacja dotycząca zaliczania kosztów zakupu do kosztów kwalifikowalnych w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozowju".

Interpretacja dotycząca przekazania instytucji kultury przez gminę świetlic wybudowanych i wyposażonych ze środków PROW 2007-2013.

Interpretacja dotycząca przeniesienia posiadania lub właności nabytych.

Interpretacja dotycząca załącznika nr 1 do rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczególowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" objetego PROW na lata 2007-2013.

Interpretacja dotycząca kwalifikowalność kosztów sprawowania nadzoru budowlanego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Zbiorcza interpretacja dotycząca pytań związanych z działaniem "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Interpretacja dotycząca możliwości wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego.

Interpretacja dotycząca katalogu beneficjentów oraz zakupu rzeczy używanych w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" oraz "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Interpretacja dotycząca możliwości zakupu przez beneficjenta działania "Odnowa i rozwój wsi" dodatkowych przedmiotów nieujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Interpretacja dotycząca podstawowych kwesti związanych z działaniem "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Interpretacja dotycząca podstawowych kwesti związanych z działaniem "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (odpowiedzi na zapytania "Między Prosną a Wartą" - LGD).

 

 

Więcej interpretacji znajdziecie państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 


wróć
NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  lipca  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS