Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2011-08-03 

Materiały pomocnicze


Na tej stronie zamieszczamy informacje pomocne przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRROW w ramach Osi 4 PROW.

1. KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 - obowiązująca od dnia 20.07.2011 r. (.pdf 5,23 MB)


wróć
NEWSLETTER
 
 
środa 12  czerwca  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS