Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2014-04-19 

Odnowa i rozwój wsi 2014


 

Zarzad Województwa Łódzkiego

na wniosek


 "Między Prosną a Wartą" -  Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na:
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Odnowa i rozwój wsi

      - termin składania wniosków: 05.05.2014 r. - 19.05.2014 r.

      - limit dostępnych środków: 66 748,18 zł

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie  "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, ul.Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, pok. 26 lub 26A w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.8.00- 14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej  "Między prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania: www.lgd-wieruszow.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.lodzkie.pl  .

 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - uzyskanie minimum 14 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą".

Dodatkowo informacji udzielają:

Marzena Kaczmarek      Kierownik biura   tel.: 62 78 13 928, kom. 601 616 560

Pracownicy biura                                   tel.: 62 78 13 929, kom. 601 861 060

Można korzystać również z pośrednictwa poczty internetowej lgd.wieruszow@wp.pl

Legislacja


Uwaga !!!

Wnioski należy przygotować w trzech egzeplarzach, z których dwa składa się w LGD,
a jeden z potwierdzeniem złożenia pozostaje u wnioskodawcy.


 Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY


Uwaga! Zasady pobierania i instalacji Adobe Reader'a w wersji X (10.1.2) lub nowszej zawiera Załącznik nr 1 do instrukcji znajdującej się wśród dokumentów aplikacyjnych.

 

Uwaga!  Obowiązująca wersja wniosku to 6z.

Pola 1, 2, 3 wniosku zostały wypełnione przez LGD, nie należy zmieniać ich zawartości.

Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załacznik nr 1 - sekcja "Dokumenty związane w wyborem wniosku przez LGD")


1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 6z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji 6z)

3. Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie koszty wraz z instrukcja wypełniania

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 3z)

6. Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy (wersja 2z)


7. Instrukcja wypełniania wniosku następcy o płatność (wersja 2z):

8. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji

9. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji


Dokumenty związane w wyborem wniosku przez LGD:

Wykaz dodatkowych niezbędnych dokumentów do wyboru małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", określone przez "Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania


  Załącznik nr 1 

  Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

  Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza (wniosek w formacie *.doc)

 wróć
NEWSLETTER
 
 
środa 12  czerwca  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS