Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2011-05-04 

Małe projekty


 

Zarzad Województwa Łódzkiego

na wniosek


 "Między Prosną a Wartą" -  Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

      - termin składania wniosków: 06.06.2011  r. - 30.06.2011 r.

      - limit dostępnych środków: 326 545,16 zł

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie  "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, ul.Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, pok. 26 i 26A w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.8.00- 14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej  "Między prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania: www.lgd-wieruszow.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Marzena Kaczmarek      Kierownik biura   tel.: 62 78 13 928, kom. 601 616 560

Pracownicy biura  tel.: 62 78 13 929, kom. 601 861 060

Można korzystać również z pośrednictwa poczty internetowej lgd.wieruszow@wp.pl

Ogłoszenie prasowe

LegislacjaUwaga !!!

Wnioski należy przygotować w trzech egzeplarzach, z których dwa składa się w LGD,
a jeden z potwierdzeniem złożenia pozostaje u wnioskodawcy.Wzory wniosku o przyznanie pomocy i innych niezbędnych dokumentów:

Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.  

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów:

  1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów:

  1. Formularz Wniosku o płatność dla małych projektów w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

  2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla małych projektów w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

  3. Ankieta dla podmiotów realizujących "małe projekty"

  4. Instrukcja wypełniania ankiety

  5. Sprawozdanie z realizacji "małych projektów"

  6. Instrukcja wypełniania sprawozdaniaDokumenty związane w wyborem wniosku przez LGD:


Wykaz dodatkowych niezbędnych dokumentów do wyboru małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, określone przez "Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania


Załącznik nr 1 

 Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

  Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

  Procedura odwoławcza

   Procedura odwoławcza (wniosek w formacie *.doc)

  Wzór umowy
wróć
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 08  sierpnia  2022Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS