strona główna
2023-11-20 

Pogotowie naprawcze


Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  otrzymała środki na realizację operacji:Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu mobilnych usług - Pogotowie naprawcze”.

Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 70 000 zł. Beneficjent  z dofinansowania zakupił samochód dostawczy, który umożliwia mu dojazd do klientów. Kwota ta stanowi tzw. "premię" do wykorzystania przez beneficjenta. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: od sierpnia 2022 r. do grudnia 2022 r.

W ramach operacji założona została działalność gospodarcza w zakresie świadczenia drobnych napraw, usług konserwatorskich i remontowych. Utworzone zostało jedno miejsce pracy dla beneficjenta.

 


  

Copyright © 2007-2010 by WS