strona główna
2021-06-23 

Przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Kluskach


Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego "Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego". Grantodawcą była Lokalna Grupa Działania "Między prosną a Wartą".

Projekt grantowy został zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisane zadanie stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kluskach

Tytuł zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Kluskach

Cel granty:  Zapewnienie mieszkańcom wsi Kluski, Knapy i Józefiny dostępu do infrastruktury kulturalnej poprzez wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Kluskach

Kwota grantu:  27 870 zł

Od 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kluskach może się cieszyć  z wyremontowanego wnętrza świetlicy wiejskiej w przy OSP w Kluskach. Zadanie to została zrealizowana w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”  realizowanego przez naszą LGD.

W ramach projektu zostały przeprowadzone prace polegająca na:

  • usunięciu starego tynku, położeniu tynku cementowo-wapiennego oraz  tynku ozdobnego mozaikowo-żywicznego  lub gładzi gipsowej;
  • demontażu starych podłóg, wykonaniu posadzki z izolacją oraz położenie posadzki z płytek ceramicznych;
  • wymianie 5 okien;
  • wymianie 5 drzwi;
  • montażu nowych przełączników i gniazd.

Efekt przeprowadzonych prac można podziewać na poniższych zdjęciach.


  

Copyright © 2007-2010 by WS