strona główna
2020-11-30 

Doposażenie Sali w Kamionce w sprzęt AGD


Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego "Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego". Grantodawcą była Lokalna Grupa Działania "Między prosną a Wartą".

Projekt grantowy został zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisane zadanie stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

Grantobiorca: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIONCE

Tytuł zadania:  Doposażenie Sali w Kamionce w sprzęt AGD

Kwota grantu: 15 850,00 zł.

W ramach zadania doposażono kuchnię przy lokalnej świetlicy wiejskiej znajdującej się przy OSP w Kamionce. Zakupiono: lodówkę, termos, zmywarkę, frytkownicę, piekarnik elektryczny, patelnię elektryczną, okap. Aktywne kobiety działające przy OSP, od dawna działają na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych.  Panie często obsługują lokalne uroczystości, m.in.:  dożynki, dzień strażaka, dzień kobiet, spotkania opłatkowe, biesiady,  itp. Uroczystości te stają okazją do prezentacji lokalnych potraw i zwyczajów kulinarnych. Podczas różnych spotkań Panie wielokrotnie zgłaszały problem braku odpowiedniego sprzętu, który wspomógłby ich pracę. Projekt miał na celu złagodzenie tego problemu.


  

Copyright © 2007-2010 by WS